Etusivu/ Yhdistys/ Työnohjaajakoulutus ja koulutussuositukset

Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.

Koulutussuositukset

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on hyväksynyt 5.6.2009 kokouksessaan työnohjauksen koulutussuosituksen oppilaitosten ja muiden työnohjaajakouluttajien käyttöön.

Tulosta tästä Koulutussuositukset