Työnohjauksen tutkimus

Työnohjauksen tavoitteena on vastata työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Työnohjauksen tutkimus vuorovaikutuksessa työelämän toimijoiden kanssa edistää ja tukee tämän tavoitteen toteutumista. 

Kotimainen akateeminen ja muu työelämän tutkimus sekä erilaiset opinnäytteet käsittelevät yhä useammin niitä välineitä ja lähestymistapoja, jotka luovat edellytyksiä paremmalle työelämälle ja työhyvinvoinnille. Kansainvälinen tutkimus laajentaa myös näkökulmia. 

STOryn tutkimusfoorumi tarjoaa työnohjauksen tutkimuksesta ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille innostavan keskusteluareenan.

Väitöskirjat työnohjauksesta

Hyrkäs, Kristiina 2002. Clinical Supervision and Quality Care.

Ahteenmäki-Pelkonen, Leena 2006. Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? : Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista

Koski, Arja 2007.Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä – Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa

Kärkkäinen, Maj-Lis 2013. Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: laadullinen haastattelututkimus

 Koivu, Aija 2013. Clinical supervision and wellbeing at work: a four year follow-up study on female hospital nurses

Alila, Sanna 2014. “Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja … toimintakulttuurin luomisessa” : työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena

Keski-Luopa, Leila 2018. Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa : Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina

Niemelä, Aila 2019. Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä

Ikonen, Marko 2020. Työnohjaus – luottamukseen perustuva praksis : ohjauksen elementit ohjattavan toimijuuden kehittämisen mahdollistajina

Vanne, Tarja. 2021. Ratkaisukeskeinen ryhmätyönohjaus esimiesten ja asiantuntijoiden kokemuksellisen oppimisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä