Kirjahylly

Kirjahylly sisältää tietoa työnohjausta käsittelevästä kotimaisesta ja kansainvälisestä kirjallisuudesta.

Ranne, K. , Keskinen, S. & Tapiala, K. Suomalaisen työnohjauksen juurilla - katse tulevaisuuteen. 2014, STOry Miten ja mistä työnohjaus ponnisti? Miten ammatillinen traditio elää tämän päivän työnohjauksessa? 60- vuotisen suomalaisen työnohjauksen taipaleen kuvausta. 
Vehviläinen, S.
Ohjaustyön opas. 2014, Helsinki: Gaudeamus.
Kokonaisvaltainen katsaus ohjauksen kenttään ja sen käytäntöihin.
Heroja, T. , Koski, A., Seppälä, P., Säntti, R. & Wallin, A. Parempaa työelämää tekemässä - tutkiva ote työnohjaukseen. (toim.)  2014,Tallinna: United Press Global.  Artikkeliteos, jossa työnohjauksen toimijat ja kouluttajat kirjoittavat työnohjauksen monimuotoisuudesta ja moniäänisyydestä tutkimuksen näkökulmasta.
Ruutu, S. & Salmimies, R.
Työnohjaajan opas. 2015, Helsinki: Talentum.
Ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen katsaus työnohjaajan ydintaitoihin. 
Ahonen, G. & Aura, O.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. 2016, Helsinki: Talentum  
Näkemyksiä työhyvinvoinnin taloudellisesta merkityksestä organisaatiossa.
Beddoe, L. & Allyson, D. 2016.
Challenges in Professional Supervision: Current Themes and Models for Practice. (tulossa) London: Jessica Kingsley Publishers
Viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvaa teoriaa ja kokemuksia työnohjauksesta: prosessin johtamisesta, etiikasta, työnohjaajan omasta hyvinvoinnista. 
Virtanen, P. & Sinokki, M.
Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt. 2014. Helsinki: Tietosanoma.  
Työhyvinvoinnin tarkastelua taustateorioiden ja käytännön merkityksen valossa.
 
Henttonen, E. & LaPointe K. 2015.
Työelämän toisinajattelijat. Helsinki: Gaudeamus
Näkökulmia mielekkään työn edellytysten luomiseen yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. 
Porkka, S-T. & Salmenjaakko. 2012.
Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestäminen. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.
 
Porkka, S-T. & Tenhunen, T. (toim.) 2015. Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.   
Totro, T. , Tensing, M. & Setälä, M-L. (toim.) 2014. Askel, askel, harha-askel - työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa.  Teos kompleksisista organisaatioista ja konsultin tasapainoilusta "kuilun reunalla ja myrskyn silmässä". 
Puutio, R. & Kykyri, V-L. (toim.) 2015.
Konsultointi keskusteluna.
Konsultatiivisen työskentelyotteen perusteos vuorovaikutuksen vivahteista ja tilanneherkkyydestä. 
Laine, P. (toim) 2012.
Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työnohjauksen välineinä. Kuopio: UNIpress.
Luovuus, vuorovaikutus ja yhteistoiminta lisäävät työhyvinvointia ja jaksamista. Hyödyntämällä niitä työnohjauksessa voimavarat lisääntyvät.