Etusivu/ Työnohjaus/ Työnohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Työnohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Miksi eri alojen, kuten Sote-alan, työnohjauksen painopisteiden ja tarpeiden tunnistaminen on tärkeää? Sosiaali- ja terveysalan työnohjauksessa on tunnistettavissa erityispiirteitä, joiden näkyväksi tekeminen auttaa työnohjauspalvelua hakevan asiakkaan löytämään tarpeisiinsa vastaavaa työnohjausta. Usein Sote-alalla toivotaan työnohjausta, jonka fokus on spesifisti tai laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan työn substanssissa.

STOryn Sote-työryhmä on yhteistyössä Yhteiskuntasuhteiden työryhmän kanssa tunnistanut ja kuvannut Sote-alan työnohjauksen painopisteitä.

Mitä on työnohjaus Sote-alalla?

Painopiste 1. Sote-alan substanssityön työnohjaus

Sote-alan työnohjaukselle ominaisia ovat mm. seuraavat piirteet:
Työnohjaajan kuvaus palveluistaan, työkokemus ja koulutus

  • Asiakas- tai potilasasioiden tutkiminen työnohjauksessa case-, menetelmä- tai ilmiöpohjaisen työnohjauksen kautta.
  • Tilaajan tarve oman alan ulkopuoliselle osaamiselle ja kliiniselle kokemukselle työnohjauksessa.
  • Sosiaali- ja terveysalan kollegiaalisen ammatillisen kehittymisen tutkiminen ja ammattikohtaisten kysymysten äärellä työskentely.
  • Työnohjaajan Sote-alan tuntemus ja työkokemus on Sote-alan työnohjausta tilaaville tärkeää. Keskeistä tilaajalle on esim. palvelujärjestelmän tunteminen, lainsäädäntö, eettiset ohjeet ja salassapito. Nämä erityistarpeet korostuvat mm.  psykiatriassa ja lastensuojelussa.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta edellytetään lainsäädännön määrittelemiä ammattipätevyyksiä, joita valvoo Valvira. Työnohjaajan Sote-alan ammattipätevyys tuo työnohjauksen tilaajalle lisäarvoa. 

Painopiste 2: Sote-alan perustehtävä

Sote-alan työssä työntekijän hyvinvointi on välittömässä yhteydessä asiakkaan/ potilaan/ yhteisön/ yhteiskunnan hyvinvointiin ja siten koko Sote-alan toiminnan laatuun. Näin ollen:

  • Sote-alan työnohjauksessa kannatteleva rooli korostuu – työnohjaajalta edellytetään ammatillista kompetenssia sekä halua ja kykyä olla kannattelevassa roolissa haastavienkin tunteiden äärellä.
  • Sote-sektorilla käytetään julkista valtaa ja tehdään eettisesti vaativia ja yksilön henkilökohtaiseen elämään vaikuttavia sekä myös siihen puuttuvia päätöksiä. Nämä päätökset eivät aina synny asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä ja joissa viranomaistyön vastuu- ja valtaulottuvuus korostuu. 
  • Työnohjattavan henkilökohtainen kokemusmaailma ja työtehtävään liittyvä sisältö tulevat lähemmäksi toisiaan työnohjauksessa.
  • Sote-alan inhimillisesti kuormittava perustehtävä nostaa herkästi työyhteisöihin rinnakkaisilmiöitä, joiden tunnistaminen on työnohjauksessa hyvin tärkeää.