Etusivu/ Työnohjaus/ Työnohjausta myös yrityksille

Työnohjausta myös yrityksille

Jatkuvat muutokset yritysten toiminnoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät nopeaa muutoskykyä ja kasvuhakuisuutta. Yritysten on kyettävä uudistumaan ja henkilöstön on opittava uusia asioita ja taitoja. Tämä vaatii kokonaan uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön ja sen linkittämistä yrityksen tavoitteisiin. Näissä tilanteissa työnohjaus on toimiva väline.

Työnohjaus tukee organisaation strategiaa ja liiketaloudellista kehitystä. Se sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen. Työnohjaajan ulkopuolinen näkökulma sekä jäsentävät ja selkiyttävät kysymykset saavat ajattelemaan tilannetta uudella tavalla.

Työnohjauksen hyödyt kiteytyvät tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä:

  • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
  • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
  • työskentely sujuu paremmin
  • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
  • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Lataa tästä STOry työnohjausta liike-elämään kalvot.