Etusivu/ Yhdistys/ STOryn julkaisut/ Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Teos koostuu artikkeleista, jotka ovat saaneet alkunsa STOryn järjestämässä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Artikkelit tarjoavat erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia työnohjaajakoulutuksien ja työnohjauksen rikastamiseen ja kehittämiseen.

Työnohjaus on vakiinnuttanut paikkansa eri organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Kasvavan kysynnän myötä tilaajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, millaista työnohjaus on ja millaista osaamista työnohjaajilla on. Katse on kääntynyt työnohjaajakoulutuksiin ja niiden monimuotoisuuteen. Työnohjaajakoulutus tukee ja antaa välineitä työnohjaajana toimimiselle ja ammatillisen identiteetin muodostumiselle. Työnohjaajan työkokemus ja työnohjaajakoulutus on työnohjauksen laadun tae.

Kirjan artikkelit haastavat työnohjaajien kouluttajia arvioimaan kriittisesti omia koulutuksiaan ja toimintaansa sekä löytämään uusia sisältöjä ja lähestymistapoja koulutuksiin. Työnohjaajien ja kouluttajien on tärkeää arvioida viitekehyksiään: mitkä ovat työnohjaajakoulutuksen laatukriteerit ja miten koulutuksessa tuetaan laaja-alaista työnohjausosaamista. Työnohjaajien kouluttajilla on tärkeä asema työnohjaajien tietoisen toimijuuden rakentajina.

 

PAINOS LOPPU!

 

Kustantaja Suomen työnohjaajat ry
1. painos ilmestyi maaliskuussa 2017