STOryn strategia 2016–2020

Karttoja

 • Yhdistää eettisiin periaatteisiinsa sitoutuneita, eri aloilla ja erilaisilla viitekehyksillä toimivia koulutettuja työnohjaajia.
 • Vahvistaa työnohjauksen ammatillisia toimintatapoja.
 • Luo edellytyksiä jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
 • Vahvistaa työnohjauksen asemaa Suomessa.
 • Vaikuttaa paremman työelämän puolesta.
 • Edistää työyhteisöjen ja yksilöiden työkykyä ja työhyvinvointia organisaatioissa.

Kompassisuunnat

Luova ja rohkea
Avoin ja luotettava
Aktiivinen ja yhteisöllinen
Kehittyvä ja vaikuttava


Perillä avautuva maisema

Suomen työnohjaajat ry on tunnettu työelämävaikuttaja ja laajasti verkostoitunut järjestö, joka kehittää työnohjausta ja on jäsentensä ammatillinen voimavara.

Polut Pysähdyspaikat
Jäsenten ammatillinen voimavara
Työnohjaaja kokee yhdistyksen jäsenyyden alueellisesti ja valtakunnallisesti merkitykselliseksi.
 
 • Ammattitaitoa vahvistavan ja osallistavan toiminnan kehittäminen alueilla ja valtakunnallisesti
 • Jäsensivujen kehittäminen
 • Työnohjaajien markkinointiosaamisen tukeminen
 • Sähköisen viestinnän ja työskentelyn lisääminen
Työnohjauksen kehittäjä
Työnohjaus ja sen ammatillinen koulutus ennakoivat tulevaisuuden tarpeita. 
 • Koulutussuositusten päivittäminen
 • Työnohjauksen arvioinnin kehittäminen
 • Vuorovaikutukselliset ja jäsentävät foorumit työnohjauksesta kiinnostuneille
 • Kansainvälisen yhteistyön avaaminen
Työelämävaikuttaja
Työnohjauksen hyöty työelämälle tunnistetaan. 
 • Konferenssi yhdistää työelämän ja työnohjauksen kysymykset
 • Osviitta-lehti työelämävaikuttajaksi
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen
 • Yhteistyöverkostojen rakentaminen työelämään