Etusivu/ Yhdistys/ Tapahtumakalenteri/ Kehittämispäivä 2017

Kehittämispäivä 2017

Työnohjaajan omaa pääomaa etsimässä - pirstaleisuudesta eheyteen

Ai​ka perjantaina 19.5.2017,  kello 10 - 16
Paikka Sokos hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola
Hinta 70 € jäsenetuhinta sisältää ohjelman ja ohjelman mukaiset tarjoilut
  30 € illallinen Kehittämispäivän päätteeksi

Työnohjaajien Kehittämispäivä järjestetään vuorovuosin Työnohjauskonferenssin kanssa. Kehittämispäivä on jäsenistön sisäinen päivä täynnä työnohjauksen teoriaa, käytäntöjä ja kohtaamisia. Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään 20.4.

Ohjelma:

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
10.00 Tervetulotoivotus, STOryn kuulumiset ja ohjaus käytännön asioihin
10.20 Miten työn pirstaleisuus vaikuttaa mieleen? - Sami Råman

Keskittymistä vaativaa aikaa on vaikea löytää ja silti pitäisi tehdä ajatuksellisesti laadukasta työtä. Miten työn pirstaleisuus vaikuttaa mieleen ja miten työskennellä henkilöiden/tiimien kanssa, joiden työ on pirstaleista. Luennossa käydään läpi pirstaleisuuden aiheuttaman stressireaktion kiehtovia ilmiöitä aivoissa sekä esitellään käynnissä olevaa projektia, jolla erään suuren asiantuntijaorganisaation (noin 2400 työntekijää) työn pirstaleisuuteen pyritään vaikuttamaan.

Sami on työterveyspsykologi, joka on erikoistunut kompleksissa ympäristöissä toimimiseen. Asiakkaina ovat pääasiassa asiantuntijaorganisaatiot joilla toimintaympäristö on vaativa ja paineet kovia. Tästä huolimatta pitäisi pystyä keskittymään. Työote on systeeminen, osallistava ja dialogiin pyrkivä.

11.30 Lounas
12.30 Työpajatyöskentelyä:
  1. Musiikin eheyttävä voima työhyvinvoinnissa - Tiina Saari
  2. Eettinen näkökulma työnohjaajan pirstaleiseen arkeen - Marko Ikonen
  3. Voimauttava työote ja ratkaisukeskeiset menetelmät työnohjaajan hyvinvoinnin tukena - Outi Konsell
  4. Miten selviän työnohjaajan ammatin moniroolisuuden haasteista? -Marja Häkkinen
14.00 Iltapäiväkahvi
14.30 Työryhmien työn purku
15.45-
16.00
Päätössanat
   
17.00 Illallinen Kehittämispäivän päätteeksi hotelli Vaakunassa
Menu 30 €
 * Polven juustolan pitojuustosalaatti
 * Takaladon possua talon punaviinikastikkeella perunakasvispaistos
 * Kouvolan lakua ja Kahvi/tee

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu mukaan tästä.

Majoittuminen

Hotelli Vaakunasta on varattu majoituskiintiö 18.-20.5.2017. Varaukset voi tehdä puhelimitse 020 1234 651 tai sähköpostilla reception.kouvola@sokoshotels.fi. Varausvaiheessa tulee mainita kiintiön nimi ”Työnohjaajien kehittämispäivä”

Hinnat 92 € yhden hengen huone
  112 € kahden hengen huone
   Huonehinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä, asukassaunan ja kuntosalin käytön.

Työpajoista

1 Musiikin eheyttävä voima työhyvinvoinnissa - Tiina Saari

Työpajassa tutkitaan musiikkia mahdollisuutena tunnistaa tai torjua stressi ja auttaa löytämään musiikista mahdollisuuksia ylläpitää työhyvinvointia. Työpajassa tutustutaan aiheeseen liittyvään teoriaan ja tutkimustuloksiin, mutta tehdään myös harjoituksia, joita voi myöhemminkin toteuttaa joko itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa.

Musiikki toimii henkisen hyvinvoinnin vahvistajana ja auttaa elämänhallinnassa. Työarjen keskellä musiikin avulla voi herkistyä kuuntelemaan itseä, sillä musiikki avaa yhteyden ihmisen sisäiseen maailmaan ja tunteisiin, mutta se toimii myös keinona olla vuorovaikutuksessa. Voimme saavuttaa lisää itsetuntemusta ja tutkia itseä työssä. Musiikki toimii lepohetkenä ja jäsentävänä elementtinä työpäivän aikana, sillä musiikin kautta voi tauottaa työtä ja rentoutua hetkeksi, mutta sitä voi käyttää myös voiman ja energian lisääjänä. Musiikilla on stressiä vähentävä vaikutus, mutta se vaikuttaa myös kognitiivisiin prosesseihin ja lisäksi sillä on parantavia vaikutuksia.

Tiina on FL, työnohjaaja STOry ja työnohjaajien kouluttaja STOry. Hän on koulutukseltaan myös musiikki- ja psykoterapeutti sekä opinto-ohjaaja. Hänellä on pitkä ura ammatillisena opettajana ja toiminimi Ohjaussaari.

2 Eettinen näkökulma työnohjaajan pirstaleiseen arkeen - Marko Ikonen

Työnohjaaja on erilaisten ristiriitaisten hyväkäsitysten ja odotusten ristitulessa. Omaa toimintaa voi arvottaa ja suunnata monin eri tavoin. Millaiset asiat hajottavat minua ja ohjaustyötäni? Millaisista asioista ohjaustyöni hyväkäsitys muodostuu? Millaisista asioista se voisi muodostua? Omaan työhön voi saada keskittymistä, rauhaa sekä laatua omien intressien ja arvojen pohdinnalla. Työnohjaaja voi arjessa kehittää eettistä työtaitoaan. Yhdessä luodaan näkemystä siitä, mitä työnohjaajan eettisen työtaidon kehittäminen voisi olla käytännössä.  

Marko on lukion opettaja, työnohjaaja sekä sosiaalietiikan tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Viime aikoina hän on tutkinut työnohjausta yhteistoimintana, työnohjauksen ydinelementtejä sekä hyväksi ajatellun ohjauksen taustaoletuksia.

3 Voimauttava työote ja ratkaisukeskeiset menetelmät työnohjaajan hyvinvoinnin tukena - Outi Konsell

Työskentelyn lähtökohtana on siirtyä ongelmakeskeisyydestä kohti ratkaisujen rakentamista. Tavoitteena on lisätä ja tunnistaa osallistuvien henkilöiden omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja erilaisissa elämän ongelma- ja stressitilanteissa. Työpajassa syvennetään myötätuntoista itseen tutustumista harjoitusten ja yhteisten keskustelujen kautta.

Outi (psyk.esh, TtM, psykoterapeutti ja työnohjaaja) toimii Turun AMK:ssa lehtorina ja työnohjaajakoulutuksessa kouluttajana. Hän on työskennellyt mielenterveys- ja päihdehoitotyön opetuksen, työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen parissa useita vuosia. Erikoisalaan kouluttajana kuuluu erilaiset vuorovaikutuksen (ryhmätilanteet, puheeksi otto) ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät koulutukset (mm. ratkaisukeskeinen työote, työhyvinvointi, ajanhallinta).

4 Miten selviän työnohjaajan ammatin moniroolisuuden haasteista? - Marja Häkkinen

Pajassa lähestytään työnohjaajan sirpaleista työnkuvaa erilaisten roolien näkökulmasta toiminnallisin menetelmin. Etsitään yhdessä työvälineitä työnkuvan hahmottamiseen sekä käytännön keinoja, miten selvitä moniroolisuuden haasteista ja lieventää mahdollisia rooliristiriitoja.

Marja on työnohjaaja STOry, kouluttaja YTM. Hän on toiminut työnohjaus- ja valmennushommien ohessa viimeiset viisi vuotta kaksivuotisen työnohjaajakoulutuksen vastuukouluttajana.

Peruutusehdot
Mikäli osallistuminen peruutetaan kirjallisesti kahta viikkoa ennen tilaisuutta Suomen työnohjaajat
ry:lle, osallistumismaksu palautetaan vähennettynä 25 € käsittelykuluilla. Tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista palautuksia ei makseta.