Konferenssin pääpuhujat

Liz Beddoe is an Associate Professor of Social Work at the University of Auckland in New Zealand. Liz’s research interests include critical perspectives on social work education and professional supervision. Liz has written on supervision for New Zealand and international journals.
Päivi Maisonlahti, työhyvinvointipäällikkö Lahden kaupunki, sosionomi (AMK), yhteisötyönohjaaja STOry, työsuojelukonsultti
Frank Martela, FT, on inhimillisen kokemusmaailman ja hyvän elämän tutkija. Hän toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologian laitoksella Myötätunnon mullistava voima - tutkimushankkeessa ja valmentajana Filosofian Akatemia Oy:ssä. Frankin poikkitieteelliset tutkimuskohteet keskittyvät sisäisen motivaation, merkityksellisen elämän ja hyvän vuorovaikutuksen teemoihin, joita hän tutkii sekä filosofisesta että sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.
Laura Yliruka on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja Valtiotieteiden tohtori. Hän työskentelee opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen, Soccan yhteydessä toimivassa Heikki Waris-instituutissa, joka on kuntien ja Helsingin yliopiston yhteistyörakenne. Laura on pitkän linjan sosiaalityön käytäntöjen kehittäjä, tutkija ja verkostotoimija. Laura on kiinnostunut ammatillisesta osaamisesta, työhyvinvoinnista ja tiedonmuodostusta tukevista rakenteista sosiaali- ja terveysalalla.
Kai Alhanen TT, FM on filosofi ja suomalaisen työelämän asiantuntija. Hän työskentelee erityisesti dialogisen yhteistoiminnan ja johtamisen kysymysten parissa niin kouluttajana kuin politiikan filosofian tutkijana. Hän on kirjoittanut kirjoja mm. Michel Foucault'n ja John Deweyn filosofiasta.