Keskustelufoorumit

Keskustelufoorumit ohjelmassa torstaina 7.6.2018 kello 15.00 - 17.00
A

Työnohjaaja vallankäyttäjänä

Risto Puutio ja Atso Juote

 • Miten työnohjaaja käyttää valtaa ja millaisia tietoisia ja tiedostamattomia valintoja vallankäyttöön liittyy?
 • Minkälaiseen vallankäyttöön asiakas työnohjaajaa kutsuu?
 • Miten työnohjaaja on vallankäytön kohteena?
 • Miten työnohjaaja on yhteistyössä organisaation vallan kanssa?
 • Minkä palveluksessa työnohjaaja on: sopeutumisen vai muutoksen?
 • Minkälaisiin ammattieettisiin kysymyksiin valta työn työnohjaaja johdattaa?

Foorumissa pohditaan vallankäytön kysymyksiä työnohjauksessa ja foorumi haastaa osallistujat tutkimaan vallankäytön dilemmoja omassa työssään. Paneudumme vallankäytön ilmiöitä ja siihen kuin työnohjaaja ratkoo näitä kysymyksiä.

Risto Puutio on organisaatioanalyytikko (FINOD),  työnohjaaja- ja konsulttikouluttaja Metanoia Instituutissa. Konsulttityössään ja tutkijana hän kiinnostunut organisoitumisen ilmiöistä. Peruskoulutukseltaan Risto on työn ja organisaatioiden erikoispsykologi sekä psykologian tohtori.

Atso Juote on  organisaatioanalyytikko ja -konsultti (FINOD), työnohjaaja (STORY)

Metanoia Instituutti ja Werka kehitys

B

Hyveet, arvot ja arvovalinnat työnohjauksessa

Krisse Lipponen 

Miten hyveet, arvot ja arvovalinnat ilmenevät työnohjauksessa?

Tässä sessiossa pääset pohtimaan aamupäivän annin viemistä käytäntöön, omaan työhösi. Miten arvot ilmenevät työnohjaajan toiminnassa – työnohjausprosessissa? Miten ohjattavan yksilön - organisaation arvot näkyvät työnohjauksessa?

Haetaan yhdessä kysymyksiä ja tulokulmia teemaan, hahmotellaan millaisia käytännön tapoja arvojen ja hyveiden ympärille olemme muovanneet, ja miten terästää näitä. Työpajan tavoitteena on tuottaa ajatuksia, joita osallistujat voivat viedä mennessään omaan työhönsä mietittäväksi.

Foorumin vetää positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen, VTM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja. Sessiossa lähestytään arvoja ja hyveitä positiivisen psykologian avulla. 

C

Työnohjauksen vaikuttavuus

Aila Wallin ja Sanna Vehviläinen 

Keskustelufoorumissa pohditaan yhdessä, mitä työnohjauksen vaikuttavuudella tarkoitetaan, mitä siitä ohjaustyön kontekstissa jo tiedetään ja miten sitä tarkoituksenmukaisesti voi todentaa. Pyrimme löytämään vastauksia mm. kysymyksiin, mitä työnohjauksen tuloksena tulisi tapahtua, miten ja millaisella aikajänteellä saamme kiinni työnohjausprosessin vaiheista ja muutoksesta sekä mikä merkitys työnohjaajalla on toivotun tuloksen aikaansaamisessa.

Sanna Vehviläinen on KT, aikuiskasvatuksen dosentti, työnohjaaja (STOry), joka työskentelee opinto- ja uraohjauksen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut ohjaus- ja terapiavuorovaikutusta, kouluttanut ohjauksen ammattilaisia sekä ohjausta työssään hyödyntäviä eri alojen edustajia, kehittänyt ja mallintanut ohjausta sekä kirjoittanut ohjauksen oppikirjoja. Keskeistä hänen työssään on ohjaustoiminnan ja -osaamisen yhteisen ytimen jäsentäminen.  

Aila Wallin on KM, sosionomi ja pitkään päätoimisena työnohjaajana ja kouluttajana toiminut organisaatiokonsultti. Hän on kouluttanut työnohjaajia, kirjoittanut aiheesta sekä viimeistelee väitöskirjaansa työnohjauksesta. Hän on myös toiminut Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin koordinaattorina. Pyrkimys työnohjauksen kehittämiseen on hänen työssään keskeistä.

D

Työnohjaus muiden ohjausmuotojen rinnalla

Päivi Kupias ja Raija Peltola

 • Ohjauksellinen ote työssä – millaisia ohjausmuotoja on tarjolla? (työnohjaus, coaching, mentorointi, fasilitointi, työyhteisösovittelu, prosessikonsultaatio…)
 • Mikä eri ohjausmuodoille on tunnusomaista?
 • Mikä niissä on yhteistä?
 • Mitä ne voivat oppia toinen toisiltaan?
 • Periaatteet ja käytäntö – käsi kädessä vai eri poluilla?

Keskustelufoorumin vetäjinä toimivat KM, työnohjaaja STOry, toto, coach (PCC) Päivi Kupias ja OTK, työnohjaaja STOry, coach (PCC) Raija Peltola. Heidän polkunsa kohtasivat vuonna 1989 Kansallispankin koulutuskeskuksessa. Siitä lähtien he ovat yhdessä ja erikseen pohtineet ohjauksen vaikuttavuutta ja toimivuutta työelämän eri tilanteissa. Päivi on valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2003 ja Raija vuonna 2007. Molemmat kouluttavat työnohjaajia, coacheja, mentoreita ja fasilitaattoreita.

Päivi ja Raija ovat tehneet vuodesta 2010 tiivistä yhteistyötä Tevere Oy:n omistajina ja valmentajina. Tässä työssään he toimivat  niin julkisen kuin yksityisen sektorin kanssa. Heitä kiinnostaa erityisesti se, miten ihmiset oppivat ja kehittyvät työpaikoilla ja niihin liittyvissä ohjaus- ja valmennustilanteissa.