Foorumit

Foorumit ohjelmassa torstaina 11.6.2020 kello 14.45 - 16.45

Neljässä foorumissa syvennytään eri teemoihin kuunnellen, keskustellen ja/tai työskennellen.

  Foorumi  
1 Sukelluksia työnohjaajan eettisiin dilemmoihin

AENK:
Maj-Lis Kärkkäinen ja Jussi Onnismaa

Foorumissa tarkastelemme työnohjaajana toimiessa kohdattuja eettisesti latautuneita tilanteita. Dialogissa haemme tarkoituksenmukaisia toiminnan polkuja haastavissa asetelmissa.
Tutkimme myös, miten ja missä määrin työnohjauksen ammattieettiset periaatteet voivat tukea suunnistautumista eettisissä dilemmatilanteissa.

Maj-Lis Kärkkäinen: TtT, työnohjaaja, työyhteisösovittelija 
Jussi Onnismaa: dosentti, työnohjaajakouluttaja, tietokirjailija

2 Etätyönohjaus - uhka vai mahdollisuus?

Soile Roth ja Eija Lehtonen 

Foorumissa lähestytään etätyönohjausta ja sen erityispiirteitä fasilitoidun osallistumisen keinoin. Tavoitteena on tutkia virtuaalimaailmassa tapahtuvien, inhimillisten kohtaamisten haasteita ja mahdollisuuksia yhteisen ajattelun, ideoinnin ja kokemusten jakamisen kautta, aiheen teoreettista tarkastelua unohtamatta.

Soile Roth (KM, YM, työnohjaaja STOry, Certified Business Coach Master) on kokenut työnohjaaja ja coach, joka hyödyntää virtuaalisia välineitä osana omaa työtään ja  toteuttamiaan työnohjauksia lähes päivittäin. 
Eija Lehtonen (KM, työnohjaaja STOry) työskentelee tutkijana, fasilitaattorina sekä työnohjaajana. Hän hyödyntää virtuaalisia välineitä niin työnohjauksissaan kuin muussa työssäänkin.

3 Sosiaalinen resilienssi teoriassa ja työnohjaajan käytännön työssä

Krisse Lipponen

Positiivisen psykologian nousun myötä on resilienssi tullut huomion kohteeksi. Useimmiten sitä käsitellään yksilön ominaisuutena ja piirteenä, tai yksinkertaisesti muutosjoustavuutena. Sosiaalisen resilienssin käsitteen ja tutkimustiedon kautta kuva on paljon laajempi, ja koskettaa olennaisesti työnohjaajan työn arkea.
Tässä foorumissa perehdytään sosiaalisen resilienssin käsitteeseen ja tutkimustietoon, sekä näiden soveltamiseen arjen ohjaustyössä. Itseasiassa kyse on työnohjaajan työn perustasta, uusin tutkimustieto terästää huomiotamme ja tietoisuuttamme ilmiöstä, ja autamme ryhmiä ja yksilöitä ehkä vielä taitavammin vahvistamaan omaa resilienssiään.
Foorumi koostuu luennosta ja kysymyksistä, tilaa keskustelulle on. 

Krisse Lipponen, VTM, pitkän linjan ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja psykoterapeutti, positiivisen psykologian asiantuntija ja kouluttaja. Kirja ”Resilienssiä arkeen” ilmestyy Duodecimin kustantamana elokuussa 2020. 

4 Itseohjautuvuutta vai yhdessäohjautuvuutta? Työelämän uudet organisaatiomuodot ja työnohjaus

Marika Tammeaid 

Itseohjautuvuuden tulo organisaatiomaailmaan muuttaa käsitystämme organisoitumisesta, johtamisesta ja työyhteisöistä.
Foorumissa tarkastellaan luento-osuuksien ja harjoitteiden kautta kuinka työnohjaus voi olla parhaiten apuna tässä muutoksessa.

Marika Tammeaid (VTM, Ratkaisukeskeinen coach ja työnohjaaja) on pitkän linjan työelämän kehittäjä ja coachien, työnohjaajien, kehittäjien ja johtajien kouluttaja, joka toimii kehitysjohtajana Itla-säätiössä. Hänen yhdessä Petri Virtasen kanssa kirjoittama kirjansa Public Sector Ledership
(Springer)  ilmestyy alkuvuodesta 2020.