Etusivu/ Yhdistys/ Työnohjauskonferenssi 2020/ Konferenssin pääpuhujat

Konferenssin pääpuhujat

Marja-Liisa Honkasalo​: Rohkeuden viljelmiä

Rohkeudella tarkoitetaan useita asioita. Se voi olla hyve, tunne mutta myös tapa olla maailmassa ja suhteessa toisiin. Usein rohkeus viittaa yksilöllisiin ominaisuuksiin. Puheenvuorossani keskityn rohkeuden ehtoihin ja vuorovaikutukseen jossa rohkeutta syntyy ja sitä ylläpidetään. Kysyn millaisia rohkeuden viljelmiä voitaisiin luoda ja mitä se edellyttää.

Marja-Liisa Honkasalo
Dosentti, Helsingin yliopisto
Vieraileva tutkija, Taideyliopisto, taiteellisen tutkimuksen keskus

Taina Savolainen: Luottamus yhteistyön voimavarana ja taitona

Työelämän muutosmyllerrys haastaa luottamuksen ja samalla luo yhteistyön haasteita, sillä luottamus on perusta ihmisten väliselle yhteistoiminnalle. Puheenvuoro käsittelee luottamusta yhteistyön tärkeänä voimavarana, joka on myös taitoja. Luottamus on vaikuttamisen keino vuorovaikuttamisessa, joka puolestaan haastaa avoimuuteen. Luottamus toimii koordinoivana sosiaalisena ’mekanismina’, ja se juuri luo mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja yhteisen tekemisen vahvistamiseen.

Tainan syvin intohimo on luottamuksen tutkiminen ja ymmärtäminen suomalaisilla työpaikoilla, jota hän ja johtamansa tutkimusryhmä ’Luottamus organisaatioissa’ on tutkinut reippaasti yli 10 v. Hän on kehittänyt ainoalaatuisen tutkimusryhmän, joka tuottaa sovellettavaa tutkimustietoa ja taitoja luottamuksen merkityksestä ja vaikutuksista jakaen tuloksia yhä laajempaan tietoisuuteen suomalaisilla työpaikoilla ja johtamisessa. Hän on luottamuksen lisäksi erityisesti perehtynytkin ihmisten johtamiseen, johtajuuteen, muutosjohtamiseen.

Taina on nimetty v. 2019  johtavien luottamus- ajattelijoiden joukkoon maailman laajuisessa luottamusasiantuntijoiden verkostossa (Trust Across America - Trust Around The World).

Motto: ”Kaiken takana on luottamus”

Susanna Kalavainen​: Työelämän muutokset haastavat työnohjausta – miten pysyä menossa mukana?

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Työnohjausprosessit lyhenevät, työnantaja haluaa esim. määritellä tavoitteet tai työnohjaukselta toivotaan välineitä muutoksen hallintaan tai jopa muutosvastarinnan voittamiseen. Miten työnohjaus pysyy mukana muutoksessa, miten kuulemme tilaajan ja työntekijöiden toiveita?  Mihin suuntaan haluamme itse työnohjaajina viedä työmuotoamme työelämän muutosten keskellä?

Susanna Kalavainen työskentelee johtavana konsulttina Työterveyslaitoksessa. Hän on sosiaalipsykologi, työyhteisöjen työnohjaaja (STOry) ja organisaatiokonsultti (FINOD). Susanna Kalavainen on toiminut kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä järjestöissä, julkisella sektorilla sekä yksityisellä sektorilla 1990-luvulta alkaen.  Hän on ollut Työterveyslaitoksella mukana useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa kuten Kuntamuutoksen tekijät, KetteräHR kasvuyrityksissä, Toimivat lähityökäytännöt vankilassa sekä Sopuisa työyhteisö – epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi. Työhön kuuluu myös työyhteisöjen kehittämistä, esimiesten ja henkilöstön muutosvalmennusta, konfliktien ja kriisien selvityksiä, johdon konsultaatiota sekä kouluttamista. Työelämän tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja työyhteisöjen vuorovaikutuksen tukeminen ovat erityisiä innostuksen lähteitä.

 Arto O. Salonen: Erillisyyksistä yhteyksien tunnistamiseen

Ihmisenä olemisen ihanteena on korostunut riittäväksi tuleminen – se, että pärjää irrallaan muista. Erillisyyden ja irrallaan olemisen ongelmana on elämän merkityssisältöjen tyhjentyminen. Kudelmat kannattelevat elämää.  Liittyminen, kiinnittyminen ja kuuluminen itseä suurempaan elämän kudelmaan antaa syitä omalle olemassaololle. Mutta kuinka sanoja muutetaan teoiksi? Kuinka tulevaisuutta tehdään? 

Professori Arto O. Salonen on yksi tämän hetken terävimpiä ihmisyyden sanoittajia. Hän avartaa kokemusta elämän arvoisesta elämästä, rakentaa elinvoimaisia organisaatioita ja edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä.