Työpajat

Työpajat ohjelmassa perjantaina 12.6.2020 kello 9.30 - 11.30

15 yksittäisessä työpajassa on mahdollisuus perehtyä sekä työnohjauksen hyviin käytäntöihin että uusiin näkymiin. Otsikkoa klikkaamalla saat lisätietoa työpajasta.

  Työpaja Vetäjä/vetäjät
1 Psykodraaman ja tarinateatterin käyttö työnohjauksessa    Reijo Rautiainen on sosionomi TaY, työnohjaaja STOry, psykodraamakouluttaja TEP, yksilöpsykoterapeutti (ET), tarinateatteriohjaaja ja -näyttelijä, saattohoitokouluttaja. 
Lara Nurminen on yhteisöpedagogi (AMK), tarinateatteriohjaaja, psykodraamaohjaaja sekä työnohjaaja STOry. Lara on heittäytyvä ja läsnä oleva ohjaaja, joka ammentaa luovuutta mm. teatteri- ja lauluharrastuksistaan. 
2 Pitäisikö työnohjaajan olla tavoitettavissa 7 minuutissa? Peter Sundman, työnohjaaja vuodesta 1983 enimmäkseen julkishallinnossa sekä ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti ja valmentaja.
3 Rohkeus oman työtavan syventäjänä ja merkityksellisen työnohjauksen katalysaattorina Tarja Munther, työnohjaaja STOry, kemiantekniikan insinööri AMK.
Yksityisyrittäjien, freelancereiden ja somemaailmassa työskentelevien työnohjaaja. 
Työssäni pyrin muistamaan palomiesten lentävän lauseen: ”Rohkeus ei ole sitä, että jättää jotain tekemättä pelon vuoksi. Rohkeus on sitä, että tekee pelosta huolimatta”
4 Luovuus on kaikissa  -Teoriaa ja helppoja harjoituksia luovuudesta Kirsi Marttinen, työnohjaaja STOry, coach, kirjallisuusterapiaohjaaja, sosiaalityöntekijä 
5 Työnohjaus aloittelevien työnohjaajien silmin Johanna Alho, Elonda Oy, BBA, yritysvalmentaja, työnohjaaja
Sirpa Tikkanen-Hell, KM, erityisopettaja, työnohjaaja
Ann-Mari Kähkönen, FM, puheterapeutti, työnohjaaja
Nina Oja, YTM, opettaja, työnohjaaja
6 Työnohjaajan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa – mitä kehittymistarpeita?  Päivi Kupias, KM,  työnohjaaja STOry, toto, coach (PCC), tietokirjailija 
Raija Peltola, OTK,  työnohjaaja STOry, coach (PCC), tietokirjailija.  Yhteisessä yrityksessämme Tevere Oy:ssä valmennamme työnohjaajia, coacheja ja muita ohjaajia sekä esimiehiä ja työyhteisöjä.
7 Erityisluokanopettajien koulutuksellinen työnohjaus (TUTU - turvallisuutta tukevaa pedagogiikkaa) Aila Karppinen ja Pirjo Pihlava
Olemme psykologeja, lastenryhmäpsykoterapeutteja ja työnohjaajia. Olemme toimineet pitkään koulupsykologeina.  Kehittämämme koulutuksellisen työnohjausmallin (TUTU) mukaisesti olemme ohjanneet työparina Helsingissä erityisluokanopettajien koulutuksellisia työnohjausryhmiä.
8 Megatrendit työnohjauksessa - globaalit muutosilmiöt sinun työarjessasi Maria Aitomaa, psykologi ja työnohjaaja STOry. Päätoiminen työnohjausalan yrittäjä.
Virpi Jylhä, HR-partneri, Yle. Työnohjaaja STOry. Työyhteisöjen ja johtamisen kehittäjä.
9 Systeemiteoreettisia näkökulmia työnohjauksen käytäntöihin Raija Koskinen toimii sosiaalialan lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hän on aktiivinen monitieteisissä verkostoissa mm. käytäntötutkimuksen ja systeemiteoreettisten suuntausten alalla. Työohjauksen asiantuntemusta hänellä on karttunut parin vuosikymmenen ajalta. 
10 ”Tää on aina tätä samaa!”
 Turhauttavat tilanteet työnohjauksessa
Lassi Pruuki on teologian tohtori, kouluttajakoulutuksen käynyt perheterapeutti, työnohjaaja ja kokenut työnohjaajien kouluttaja (Dialogic Oy). Hän on työskennellyt aikaisemmin yliopistonlehtorina ja professorina Helsingin yliopistossa.
Aapo Pääkkö on sosionomi AMK, VET psykoterapeutti, perheterapiakouluttaja, työnohjaaja ja kokenut työnohjaajien kouluttaja (Dialogic Oy). Hän on työskennellyt aikaisemmin lastensuojelussa, päihdetyössä, maahanmuuttajatyössä sekä järjestöissä että julkisella sektorilla.
11 Työhyvinvoinnin monet kasvot – menetelmiä työhyvinvoinnin kartoittamiseen esimiesten ja johdon työnohjauksessa Taina Hintsa, PsT, Työnohjaaja STOry ja terveyspsykologian professori   
Paula Kupiainen, Psykologi, KtM, Työnohjaaja STOry, Kehittämiskonsultti
12 Itsemyötätunnon taito työnohjaajan taitona ja työnohjauksissa Mari Juote /TaitoBa House, FM, kouluttaja, työnohjaaja, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion (MSC) -ohjaaja
Leena Rasanen / TaitoBa House, VTM sosiaalipsykologi, mindfulness- ja MSC -ohjaaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja STOry
13 Luovuus ja sisäinen kasvu - herätä kasvuimpulssisi! Eivor Wallinvirta, TtT, työnohjaaja STOry, työnohjaajien kouluttaja STOry, Maria Akatemian työelämäpalveluiden vastaava; 
Christine Welander, VTM, työnohjaaja STOry, TRO; 
Maria Lindroos, PsM, työnohjaaja, Maria Akatemian kehittämispäällikkö.
14 Musiikin mahdollisuudet työnohjauksessa Mikko Romppanen, työnohjaaja, Musiikkiterapeutti FM, Lehtori (AMK)
Mikko Romppanen toimii tällä hetkellä Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) sosiaalialan lehtorina vastuualueenaan aikuissosiaalityö, johtaminen ja hallinto työnohjauksen näkökulmasta sekä taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät musiikkiin liittyen. Hän on tehnyt työnohjausta sekä itsenäisenä toimijana että HAMKin työelämäpalveluiden tarjonnan kautta.
15 Työnohjaus - turvallisen kohtaamisen areena Mira Jääskeläinen, työnohjaaja STOry, työyhteisöjen kehittäjä SOSPED, voimauttava valokuva menetelmäohjaaja, valokuvaaja.
Mira toimii kokopäiväisenä työnohjaajana ja kouluttajana omassa yrityksessään.