Tietoa jäsenyydestä

STOryn varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut yhdistyksen suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen.
Opiskelijajäseneksi
voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa STOryn koulutussuosituksen mukaista työnohjaajakoulutusta.
Kannatusjäsenyys on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille ja säätiöille, jotka haluavat tukea Suomen työnohjaajat ry:n toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Suomen työnohjaajat ry:llä on kolme henkilöjäsentyyppiä: Varsinainen jäsen, Seniorijäsen ja Opiskelijajäsen. Näiden lisäksi löytyy myös STOryn kannatusjäsenyys sekä kunniajäsenyys.

Kunniajäsen
Vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi auttanut STOrya saavuttamaan tavoitteensa.

Jäsenvalintojen aikataulu 

Jäsenvalinnoista päättää STOryn hallitus koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmän ennakkokäsittelyn pohjalta. Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa. 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut vahvistavat vuosittain STOryn vuosikokous. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain

Jäsenmaksut vuonna 2024 ovat:

  • Varsinainen jäsen 95€
  • Seniorijäsen 75€
  • Opiskelijajäsen 75€
  • Kannatusjäsen 390€

Katso tästä STOryn kannatusjäsenet

Vuoden jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetken jäsenlajin mukaan. Uusi jäsen maksaa koko vuoden jäsenmaksun riippumatta liittymisajankohdasta. Lokakuun alun jälkeen hyväksyttyjen, uusilta jäseniltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua.

Kuinka luopua jäsenyydestä?

Jäsenyys jatkuu automaattisesti, ellei jäsen ilmoita eroamisesta. Eroamisesta tulee jättää kirjallinen ilmoitus STOryn hallitukselle sähköpostiin info@suomentyonohjaajat.fi.

Henkilöjäsenen jäsenedut
Varsinainen- ja
seniorijäsen
Opiskelija-jäsen
Työnohjaaja STOry -nimikkeen käyttöoikeusXO
Äänioikeus STOryn vuosikokouksessaXO
Osviitta-lehti jäsenetunaXX
Sähköiset jäsentiedotteetXX
Jäsentoimintaa 16 alueellaXX
Mahdollisuus osallistua STOryn jäsentoimintaan  XX
Osallistuminen STOryn maksullisiin koulutuksiin jäsenetuhintaanXX
Markkinointituki
* Näkyvyys Etsi työnohjaajaa -hakukonelle 
* Mahdollisuus tilata STOryn logolla varustettu maksullinen käyntikortti
* STOryn logon käyttöoikeus (ohjeet jäsensivuilla)
XO
Jäsensivujen monipuolinen aineistoXX
Yhteistyökumppaneiden tarjoukset STOryn jäsenilleXX