STOryn tutkimus- ja julkaisufoorumi

Yhdistyksen tutkimusfoorumi on tarjonnut työnohjauksen tutkimuksesta ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille innostavan keskusteluareenan. Sen kautta jäsenemme ovat saaneet informaatiota erilaisista tutkimushankkeista, ajankohtaisista työnohjauksen teemoista ja alan tapahtumista.  Tapaamisissa jäsenet ovat voineet esitellä omia tutkimushankkeitaan. 

Esiin on noussut ajatus saada STOryn kotisivuille laajemmin tietoa työnohjauksen tutkimuksista ja julkaisuista.

Tutkimus- ja julkaisufoorumin TuJu toivotaan jatkavan edelleen samankaltaista toimintaa kuin aiemmin, uusien tutkimusten tuomista jokaisen näkyville ja käyttöön sekä mahdollistavan tutkimukseen liittyvän keskustelun jokaiselle jäsenelle.

Tutkimus- ja julkaisufoorumion omat Facebook-sivut Tutkiva ote työnohjaukseen