Osviitta

Mikä on Osviitta?

Osviitta on STOryn julkaisema Suomen ainoa työnohjauksen ammattilehti.

Osviitta etsii vastauksia työelämän kiperiin kysymyksiin, haastattelee ajankohtaiset asiantuntijat ja kirjoittaa työnohjauksen ilmiöistä ja trendeistä tutkitun tiedon pohjalta.

Osviitta esittelee työnohjaukseen soveltuvia menetelmiä ja työvälineitä sekä tarjoaa tietoa Suomen työnohjaajat ry:n toiminnasta.

Osviitta näyttää suuntaa hyvään työnohjaukseen ja parempaan työelämään.

Lehden toimituskunta 2022-2023: 

 • Riikka Pohjola, päätoimittaja 
 • Seppo Metso, editoiva toimittaja 
 • Minna Hyttinen 
 • Heli Koppelo 
 • Tuija Laine 
 • Seija Ollila 
 • Kirsi Valto 
 • Raisa Varsta 

Ota yhteyttä toimituskuntaan sähköpostitse:
 osviitta@suomentyonohjaajat.fi

Osviitan 2022 ilmestymisajat  

 • Nro 1/22   18.2.  
 • Nro 2/22    20.5.
 • Nro 3/22    9.9.
 • Nro 4/22    9.12.

Lue makupaloja Osviitan jutuista Artikkelit osiossa.