Toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää työnohjausta vastaamaan työelämän ja työnohjattavien tarpeita. Yhdistys tukee jäsentensä toimintaa, ammatillista kehittymistä sekä verkostoitumista monin eri tavoin. Toiminnassa huomioidaan työnohjaajien ammatillisten taustojen erilaisuus sekä työnohjauksen monimuotoisuus. 

Yhdistyksen toimintaa ovat kokoukset, koulutukset, konferenssit, työryhmät, jäsentoiminta, julkaisut ammattieettinen neuvottelukunta sekä tutkimusfoorumi.

Vuosikokous 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa.

Täydennyskoulutus 

STOry järjestää täydennyskoulutusta, joka tukee työnohjaajien ammatillista kehittymistä. Koulutusten sisällöt ovat menetelmällisiä tai liittyvät työelämän ajankohtaisiin teemoihin tai trendeihin.

Työnohjauskonferenssi ja STOryn Kehittämispäivä

Työnohjauskonferenssi ja STOryn Kehittämispäivä järjestetään vuorovuosin kesäkuussa.

Työnohjauskonferenssi on yhdistyksen suurin tapahtuma. Kaksipäiväinen konferenssi kokoaa yhteen työnohjaajia, työnohjaajaksi opiskelevia sekä muita työnohjauksesta kiinnostuneita. Konferenssi esittelee uusinta työnohjaukseen ja työelämään liittyvää tietoa sekä hyviä käytäntöjä, edistää eri viitekehyksissä työskentelevien työnohjaajien yhteistyötä, tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. 

STOryn kehittämispäivän tarkoituksena on käydä keskustelua jäsenistön kanssa ajankohtaisesta, yhdistystä tai työnohjausta kehittävästä teemasta. Päivän keskiössä on jäsenten ääni ja yhdistyksen toiminnan kehittäminen.

Työnohjauksen päivä

Valtakunnallinen työnohjauksen päivä juhlistaa työnohjausta ja sen merkitystä työhyvinvoinnille. Työnohjauksen päivä järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.

Työnohjauksen päivä on tarkoitettu kaikille työnohjauksesta kiinnostuneille: työnohjauksen tilaajille ja asiakkaille sekä työnohjausta tekeville, opiskeleville ja alaa harkitseville.

STOryn kouluttajafoorumi

STOry kutsuu vuosittain työnohjaajakouluttajia kouluttajafoorumiin keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja verkostoitumaan.