Julkaisut

Suomalaisen työnohjauksen juurilla – katse tulevaisuuteen

Historiikki tarjoaa näkökulman työnohjauksen ja työnohjaajakoulutuksen alkuvaiheisiin ja kehityskulkuihin Suomessa. Tarkastelu tehdään alkuvaiheessa mukana olleiden henkilöiden, 15 uranuurtajan äänellä. Lisäksi kirja luo silmäyksen tulevaisuuteen ja työnohjauksen rooliin huomispäivän työelämässä. 

Teos on syntynyt Suomen työnohjaajat ry:n juhliessa 30-vuotistaivaltaan ja jäsenluvun ollessa jo yli 1700.

Teos antaa tietoa työnohjauksen kehityskuluista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä. Se luotaa ratkaisevissa alkuvaiheissa mukana olleiden henkilöiden näkemyksiä suomalaisen työnohjauksen ”voittokulusta”. Tätä Kirjaa varten on haastateltu viittätoista eri ammattialoilla vaikuttanutta työnohjauksen ja työnohjaajakoulutuksen uranuurtajaa. ”Se oli sellaista hapuilua kohti työnohjausta”, kuvaa eräs haastateltu joka oli mukana jo 1950-luvun lopulla luomassa pohjaa työnohjaukselle työn kehittämisen keinona. 

Kirja on tarkoitettu etenkin työnohjauksen ammattilaisille, opiskelijoille, työelämän kehittäjille, työyhteisöille ja työnohjaajakouluttajille. 

Kirja antaa työnohjauksen ammattilaisille peilin reflektoida ja mahdollisuuden pohtia omaa tapaansa toteuttaa työnohjausta työnohjata. Työnohjauksen opiskelijoille se tarjoaa juurevan pohjan muodostaa omaa käyttöteoriaa ja toteuttaa työnohjausta tämän päivän työelämän vaatimuksissa. Kirjan julkaisemisen aikoihin työnohjauksen käynnistymisestä tulee kuluneeksi liki 60 vuotta. Kolmekymmentä vuotta toiminut Suomen työnohjaajat ry haluaa tällä julkaisulla kunnioittaa työnohjauksen pioneereja ja näin siirtää heidän viisauttaan nykyisten ja tulevien työnohjaajien käyttöön. 

Teoksen ovat toimittaneet työnohjaajina ja työnohjauksen kouluttajina toimivat KT, yliopettaja (emerita) Kaarina Ranne, PsT, professori (emerita), työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Soili Keskinen sekä TM ja psykoterapeutti Kimmo Tapiala.

Kustantaja Suomen työnohjaajat ry 

Ilmestynyt syyskuussa 2014 

Voit tilata kirjan sähköpostitse

Kirjan hinta 25€

Vähintään 10kpl ostavalle kirja á 15€

Hintaan lisätään postituskulut. Kirjan voi myös erikseen sovittaessa noutaa osoitteesta Lönnrotinkatu 25, Helsinki. 

Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Teos koostuu artikkeleista, jotka ovat saaneet alkunsa STOryn järjestämässä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Artikkelit tarjoavat erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia työnohjaajakoulutuksien ja työnohjauksen kehittämiseen. 

Työnohjaus on vakiinnuttanut paikkansa eri organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Kasvavan kysynnän myötä tilaajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, millaista työnohjaus on ja millaista osaamista työnohjaajilla on. Katse on kääntynyt työnohjaajakoulutuksiin ja niiden monimuotoisuuteen. Työnohjaajakoulutus tukee ja antaa välineitä työnohjaajana toimimiselle ja ammatillisen identiteetin muodostumiselle. Työnohjaajan työkokemus ja työnohjaajakoulutus on työnohjauksen laadun tae. 

Kirjan artikkelit haastavat työnohjaajien kouluttajia arvioimaan kriittisesti omia koulutuksiaan ja toimintaansa sekä löytämään uusia sisältöjä ja lähestymistapoja koulutuksiin. Työnohjaajien ja kouluttajien on tärkeää arvioida viitekehyksiään: mitkä ovat työnohjaajakoulutuksen laatukriteerit ja miten koulutuksessa tuetaan laaja-alaista työnohjausosaamista. Työnohjaajien kouluttajilla on tärkeä asema työnohjaajien tietoisen toimijuuden rakentajina. 

Kustantaja Suomen työnohjaajat ry 

  1. painos ilmestyi maaliskuussa 2017 

PAINOS LOPPU!