Työryhmät

STOryssa toimii useita erilaisia työryhmiä, joista osa on jatkuvia ja osa määräaikaisia esim. eri tapahtumiin liittyviä työryhmiä. Työryhmissä on 2-4 jäsenen ydinryhmä, joka voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita tai järjestää pop up -tyyppisiä työpalavereita aiheesta kiinnostuneille jäsenille. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Työryhmien kokouksista ei pääsääntöisesti makseta palkkiota, mutta ydinryhmän matkakulut maksetaan yhdistyksen kuluohjeen mukaan.  

Alla tällä hetkellä toimivat työryhmät.

STOryn työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2022–2024.

 

Kansainvälisyystyöryhmä

Vastaa yhdistyksen kansainvälisyysstrategiasta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Malkamäki (pj) ja ryhmää täydennetään jatkuvasti kiinnostuneilla jäsenillä

Kilpailutussuositustyöryhmä

STOryn hallitus on hyväksynyt suosituksen työnohjauksen hankinnasta vastaaville 29.2.2020.
Suositus on voimassa 31.12.2024 asti.

Työryhmä päivittää tarpeen mukaan määräaikaan mennessä kilpailutussuosituksen.

Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Riitta Malkamäki, Nina Heiskanen, Kaija Kurkela, Tage Svenfelt, Tarja Taavo, Katri Thurman ja toiminnanjohtaja.

Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmä

Valmistelee hallitukselle jäsenvalinnat, arvioi uusia koulutuksia ja neuvoo koulutustenjärjestäjiä muun muassa opintosuunnitelmien laatimisessa. Tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuuden koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä.

Työryhmään kuuluvat Matti Alpola, Markku Tynkkynen, Kimmo Tapiala, Nana Harmonen ja toiminnanjohtaja.

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta vastaa päätoimittajan johdolla lehden toimitusprosessista. Toimituskunta on valittu kaudelle 2021-2022.

Työnohjauskonferenssi -työryhmä

Suunnittelee ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssin.

Työnohjauskonferenssi 2025 nimetään vuoden 2024 aikana.

Työnohjauskäsitteen uudelleen linjaus -työryhmä

Tehtävänä on pohjustaa työnohjaus-käsitteen mahdollista uudelleen määrittelyä.

Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Aila Niemelä, Lasse Salmi, Aapo Pääkkö, Katri Thurman, Riitta Malkamäki, Matti Alpola, Atso Juote ja toiminnanjohtaja.

Täydennyskoulutustyöryhmä

Suunnittelee STOryn täydennyskoulutukset. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Kaisa Koivunoro (pj), Maarit Lappalainen, Annukka Pitkänen, Eeva-Monica Isoluoma, Merja Juhala ja toiminnanjohtaja.

Vaikuttamistyöryhmä

Vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asemaa aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä yhdistyksen strategian pohjalta.

Pop up -ryhmän ydinryhmään kuuluvat Minna Hyttinen, Katja Kiiski, Kaija Kurkela, Kaarina Savolainen, Kimmo Tapiala, Katri Thurman, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Valmistelutyöryhmä

Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle.

Valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Suunnittelee työnohjauksen päivän, joka järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.

Työnohjauksen päivää 2024 suunnittelemaan kootaan työryhmä.

Viestintätyöryhmä

Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen viestintää ja markkinointia.

Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Mari Luotola, Niina Mattila, Teppo Haapasalo, Kati Lanu, Osviitan päätoimittaja ja toiminnanjohtaja.