Työnohjauksen tutkimus

Työnohjauksen tavoitteena on vastata työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Työnohjauksen tutkimus vuorovaikutuksessa työelämän toimijoiden kanssa edistää ja tukee tämän tavoitteen toteutumista. 

Kotimainen akateeminen ja muu työelämän tutkimus sekä erilaiset opinnäytteet käsittelevät yhä useammin niitä välineitä ja lähestymistapoja, jotka luovat edellytyksiä paremmalle työelämälle ja työhyvinvoinnille. Kansainvälinen tutkimus laajentaa myös näkökulmia. 

STOryn tutkimusfoorumi tarjoaa työnohjauksen tutkimuksesta ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille innostavan keskusteluareenan.

Väitöskirjat työnohjauksesta

Hyrkäs, Kristiina (2002). Clinical Supervision and Quality Care.

Ahteenmäki-Pelkonen, Leena (2006). Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa?: Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista.

Ollila, Seija (2006). Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa. Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana.

Koski, Arja (2007).Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä – Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa.

Kärkkäinen, Maj-Lis (2013). Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: laadullinen haastattelututkimus.

 Koivu, Aija (2013). Clinical supervision and wellbeing at work: a four year follow-up study on female hospital nurses.

Alila, Sanna (2014). ”Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja … toimintakulttuurin luomisessa”: työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena.

Torppa, Martina (2017). Clinical supervision among medical students and general practitioners.

Keski-Luopa, Leila (2018). Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa: Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina.

Niemelä, Aila (2019). Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä.

Ikonen, Marko (2020). Työnohjaus – luottamukseen perustuva praksis: ohjauksen elementit ohjattavan toimijuuden kehittämisen mahdollistajina.

Vanne, Tarja. (2021). Ratkaisukeskeinen ryhmätyönohjaus esimiesten ja asiantuntijoiden kokemuksellisen oppimisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä.

Valtasaari, Pauliina. (2023). Orkesterimuusikoiden työnohjaus: luova potentiaali yhteisöllisyyden rakentamisen ja yksilöllisyyden kunnioittamisen risteyskohdassa.