Työnohjaustunnustus

Vuoden työnohjaustunnustus jaetaan vuosittain Työnohjauksen päivänä, tammikuun viimeisenä tiistaina. Tunnustuksen saaja voi olla henkilö tai yhteisö, joka on toiminnallaan tukenut STOryn strategian ja tarkoituksen mukaisia tavoitteita tai vaikuttanut erityisesti työnohjauksen kenttään.

Ehdota Vuoden työnohjaustunnustuksen saajaa

Ehdotuksia perusteluineen Vuoden työnohjaustunnustuksen saajaksi pyydetään vuosittain 1.9. mennessä. Ehdotuksia voi jättää STOryn toimistolle vuoden aikana sähköpostitse info@suomentyonohjaajat.fi.

STOryn hallitus tekee päätöksen tunnustuksen saajasta ehdotusten perusteella.

Vuoden työnohjaustunnustukset jaetaan vuosittain Työnohjauksen päivänä, tammikuun viimeisenä tiistaina.

Vuoden työnohjaustunnustukset

Työnohjaustunnustukset 2024

  1. Sosiaali- ja terveysministeriö

Perustelut:
Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö uudistui 1.1.2023. Mielenterveyden hoidosta, päihde- ja riippuvuushoidosta sekä sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöstä säädetään nyt ensisijaisesti terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Työnohjauksen järjestämisvastuu laajentui lakiuudistuksessa päihde- ja riippuvuushoitoyksiköihin.

Terveydenhuoltolain 78 c §:n mukaan työnohjaus koskee henkilöstöä, joka työskentelee terveydenhuoltolain 27 §:ssä tarkoitettua mielenterveyden hoitoa antavissa yksiköissä. Pykälä laajeni 1.7.2023 lähtien koskemaan myös henkilöstöä, joka työskentelee terveydenhuoltolain 28 §:ssä tarkoitetuissa päihde- ja riippuvuushoitoa antavissa yksiköissä.

Erikoissairaanhoidossa työnohjaus koskee psykiatrian alojen henkilöstöä. Perusterveydenhuollossa työnohjaus koskee ainakin henkilöstöä, joka toteuttaa mielenterveystyön tai päihdetyön palvelumuotoja. Palvelumuodot on määritelty THL:n Hilmo-oppaassa.

Kun palveluja järjestetään terveydenhuoltolain 8 a §:n mukaisina sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisesti toteutettuina palveluina, työohjaus koskee koko yhteisesti toteutettuun palveluun osallistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Tämä työnohjauspalveluiden laajentuva hyödyntäminen on tärkeä parannus henkilöstön työhyvinvointiin sekä työturvallisuuden ja laadun kehittämiseen. Suomen työnohjaajat ry, STOry, haluaa työnohjaustunnustuksella kiittää ministeriötä työnohjauksen painoarvon vahvistamisesta.

  1. Risto Puutio, psykologian tohtori, organisaatioanalyytikko

Perustelut:
Risto Puutio on laaja-alainen työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja ja jatkokouluttaja sekä systeemisten, dialogisten ja organisaatiodynaamisten työtapojen osaaja.
Hän on toiminut organisaatiopsykologian erikoispykologien kouluttajana ja psykologien työnohjaajana. Lisäksi hän on työskennellyt monien sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajien ja johtoryhmien työnohjaajana. Risto on tuonut organisaationäkökulmaa työnohjaukseen ja kirjoittanut kotimaisesti mm Osviitta-lehteen. Puutio tutkii organisaatioita ja organisoitumista ja osallistuu työnohjauksen tiedeperustaiseen kehittämiseen mm. etätyönohjausta tutkimalla. Työssään hän pyrkii edistämään organisaatioihin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Risto Puutio on myös toiminut aktiivisena ja arvostettuna puhujana Suomen työnohjaajat ry:n tapahtumissa, ja yhdistys haluaakin tunnustuksella kiittää Puutiota työnohjauksen ja työnohjaajayhteisön eteen tehdystä merkittävästä työstä.

Työnohjaustunnustukset 2023

STOryn 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettiin kaksi vuoden työnohjaustunnustusta.

  1. Suomen Evankelisluterilainen kirkko

Perustelut:

Suomalaisen työnohjauksen juuret ovat kirkon toiminnassa. Kirkko on mm. seuraavin perustein työnohjauksen edelläkävijä ja kehittäjä:

Kirkossa toteutetaan organisoitua ja laadukasta työnohjauskoulutusta
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kouluttanut STOry-kelpoisia työnohjaajia yli 50 vuotta.

Uusia työnohjauksen koulutusryhmiä käynnistyy vuosittain. Työnohjaajakoulutus on yksi kirkon suosituimmista koulutuksista eivätkä kaikki kiinnostuneet mahdu koulutuksiin. Työnohjaukseen liittyvää lisäkoulutusta järjestetään sekä valtakunnallisesti että hiippakunta-alueittain säännöllisesti.

Kirkko kehittää työnohjausta jatkuvasti
Nykyisin kirkon koko henkilöstöllä, ammatista riippumatta, on mahdollisuus esihenkilön kanssa sopien osallistua työnohjaukseen. Erityisen hienoa johdon, esimerkiksi piispojen ja kirkkoherrojen, työnohjauksen lisääntyminen.

Kirkon työnohjaus on kehittynyt systemaattiseksi myös rakenteensa puolesta. Työnohjauksista laaditaan sopimukset ja tavoitekeskustelussa sekä prosessin päätösarvioinnissa on mukana myös ohjattavan esihenkilö. Näin työnohjaus kytkeytyy selkeästi työhön.

Työnohjausta ja työnohjauskoulutusta ovat olleet vuosikymmenten aikana kehittämässä monet henkilöt, muiden muassa Matti-Pekka Virtaniemi, Kirsti Aalto, Martti Lindqvist, Timo Totro ja Markku Tynkkynen. Kaikki avainhenkilöt ovat aina tuoneet uutta ja ajassa elävää kirkon työnohjaukseen.

Kirkko huomioi työnohjaajiansa
Kirkossa on yli 400 oman perustyönsä ohessa työnohjaajana toimivaa henkilöä.

Ensimmäinen päätoimisen työnohjaajan virka on perustettu kirkkoon jo vuonna 1968. Työnohjausta koordinoidaan hiippakuntatasolla.

  1. Aila Niemelä, kasvatustieteen tohtori, organisaatiokonsultti, tietokirjailija ja seniorityönohjaaja

Perustelut:

Aila Niemelän aktiivinen ja ansiokas toiminta työnohjauskentällä on jatkunut jo 25 vuotta, ja se on sisältänyt työnohjauksen ja koulutuksen lisäksi myös tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Ailan kasvatustieteen väitöstutkimus vuonna 2019 käsitteli työnohjausta monikulttuurisuuden edistäjänä. Aila on toiminut Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin koordinaattorina vuosina 2010-2020. Hän on monin tavoin kannustanut toisia tutkimuspolulla olevia ja aktivoinut tutkivaa otetta työnohjausajatteluun.

Aila on merkittävästi myötävaikuttanut työnohjauksen näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Hän perusti vuonna 2014 Työnohjaajan tietopankki -ryhmän Facebookiin yhdessä Risto Säntin kanssa ja toimii edelleen tämän ammatillisen keskustelufoorumin ja informaatiokanavan ylläpitäjänä. Tietopankin jäsenmäärä on n. 4000.

Viime vuosina Aila on antanut panostaan työnohjausalalle kehittelemällä toto-ohjauksen täydennyskoulutusta. Ailan kokemuksesta ja tutkimuksesta kumpuavaa osaamista hyödynnetään STOryn Ammattieettisessä Neuvottelukunnassa (AENK), jonka jäsen Aila on ollut vuoden 2022 alusta saakka.

Työnohjaustunnustus 2022

Ensimmäinen tunnustus jaettiin 25.1.2022 Työnohjauksen päivän tilaisuudessa:

Jorma Ahoselle, Pekka Holmille ja Dialogic Partner Oy:lle

Perustelut:
Dialogic Partner Oy:n työnohjaajakoulutuksesta valmistui 1000:s työnohjaaja lokakuussa 2021.

Jorma Ahonen ja Pekka Holm perustivat vuonna 1988 Aikuis- ja yhteisökoulutus A&H Oy:n, jonka toiminnasta myöhemmin muotoutui Dialogic Partner Oy. Yhdessä koulutusyhteisönsä kanssa he ovat kouluttaneet työnohjaajia kautta Suomen yli 20 vuoden ajan ja vuonna 2021 valmistui 1000:s työnohjaaja heidän koulutuksistaan.

Koulutusohjelman toteutuksessa on tehty laajaa yhteistyötä suomalaisten kesäyliopistojen ja yliopistojen kanssa, myös laajasti kansainvälisesti.  Yhteistyö on ollut tiivistä myös Suomen työnohjaajat ry:n kanssa, kun on kehitetty mm. työnohjaajakoulutuksia ja työnohjaajuuden tunnettuutta.

Dialogicin työnohjaajakoulutusten lähestymistapa on voimavarakeskeisyys. Lähestymistapaa ja koulutusten sisältöä on kehitetty määrätietoisesti koko ajan tiiviin koulutusohjelman, täydennyskoulutuksen ja kouluttajakoulutusten kautta. Pitkäjänteisesti kehitetty koulutusohjelma on synnyttänyt arvostetun aseman ja vahvan tunnettavuuden työnohjaukselle ja sen tulevaisuudelle.