Työnohjauksen kilpailutus

STOryn tavoitteena on tukea työnohjauksen hankintojen laadukasta toteutusta.

Suosittelemme, että työnohjauksen hankinnassa noudatettaisiin yhdistyksen laatimaa työnohjauksen palvelukuvausta sekä laatu- ja sopimuskriteerejä sen lisäksi, että noudatetaan lainsäädäntöä.

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on hyväksynyt suosituksen työnohjauksen hankinnasta vastaaville 29.2.2020.

Tämä suositus on suunnattu hankintayksiköille, yrityksille, järjestöille, yhteisöille ja kaikille niille, jotka kilpailuttavat ja/tai tilaavat työnohjauspalveluja. Suositus on voimassa 31.12.2024 asti.

Lataa Suositus työnohjauksen hankinnasta vastaaville stä.