Ammattieettinen neuvottelukunta AENK

STOryn vuonna 2015 perustettu ammattieettinen neuvottelukunta toimii työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 

AENK tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukee työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina. 

AENK antaa julkilausumia työnohjauksesta ja julkaisee artikkeleita Osviitta-lehdessä käsittelemistään aiheista teemoittain. 


STOryn hallitus kutsui AENKn jäseniksi kaudelle 2022-2024

  • Arja Koski, Helsinki
  • Aila Niemelä, Turku
  • Riitta Pihlajamäki, Helsinki
  • Lassi Pruuki, Janakkala
  • Marianne Tensing, Oulu
  • Markku Tynkkynen, Lahti

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle. Kysymykset neuvottelukunnalle lähetetään STOryn toiminnanjohtajan  kautta viimeistään 2 viikkoa ennen kokoontumisia, jotka on nähtävissä Tiedotteet-sivulta.

Tutustu työnohjauksen eettisiin periaatteisiin