Etusivu/ Työnohjaus/ Eettiset periaatteet/ Ammattieettinen neuvottelukunta

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

STOryn ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

AENK:n tehtävänä on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukea työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina. AENK  tulee  tuottamaan julkilausumia työnohjauksesta sekä julkaisee artikkeleita Osviitta-lehdessä käsittelemistään aiheista teemoittain.

Ammattieettinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2015. 
STOryn hallitus kutsui AENKn jäseniksi kaudelle 2022-2024:

  • Arja Koski, Helsinki
  • Aila Niemelä, Turku
  • Riitta Pihlajamäki, Helsinki 
  • Lassi Pruuki, Janakkala
  • Marianne Tensing, Oulu 
  • Markku Tynkkynen, Lahti

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle. Kysymykset neuvottelukunnalle lähetetään STOryn toiminnanjohtajan kautta viimeistään 2 viikkoa ennen kokoontumisia, jotka on nähtävissä Ajankohtaista -sivustolla.

Neuvottelukunta nostaa keskusteluun työnohjauksen eettisiä teemoja esim. 
Osviitta-lehdessä, yhdistyksen nettisivuilla ja tapahtumissa kuten konferensseissa. Osa näistä avauksista pohjautuu neuvottelukunnalle tulleisiin kysymyksiin, ja silloin tarkastelun taso on yleisempi ja anonyymi.