Etusivu/ Työnohjaus/ Eettiset periaatteet/ Ammattieettinen neuvottelukunta

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

STOryn ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien ja ohjattavien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

AENK:n tehtävänä on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukea työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina. AENK  tulee  tuottamaan julkilausumia työnohjauksesta sekä julkaisee artikkeleita Osviitta-lehdessä käsittelemistään aiheista teemoittain.

Ammattieettinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2015. Sen jäsenet valitaan kaksivuoriskaudelle niin, että joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Neuvottelukunnan järjestäytymiskokous pidettiin 26.10.2015. Se valitsi tulevalle 2-vuotiskaudelle puheenjohtajakseen Anita Kallasvuon. Muut jäsenet ovat: Pekka Holm, Marko Ikonen, Kati Kärkkäinen, Maj-Lis Kärkkäinen ja Jussi Onnismaa

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle.

Kysymykset neuvottelukunnalle lähetetään STOryn toiminnanjohtajan kautta viimeistään 2 viikkoa ennen kokoontumisia, jotka on nähtävissä Ajankohtaista -sivustolla.