Etusivu/ Yhdistys/ Toiminta

Toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää työnohjausta vastaamaan työelämän ja työnohjattavien tarpeita. Yhdistys tukee jäsentensä toimintaa, ammatillista kehittymistä sekä verkostoitumista monin eri tavoin. Toiminnassa huomioidaan työnohjaajien ammatillisten taustojen erilaisuus sekä työnohjauksen monimuotoisuus.

Aluetoiminta

Aluetoimintaa järjestetään 16 alueella, joilla jokaisella toimii nimetty aluekoordinaattori tai aluekoordinaattoripari. Aluetoiminnan tavoitteena on edistää työnohjaajien paikallista verkottumista, palvella alueiden omaleimaisia tarpeita sekä tiivistää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, kuten oppilaitosten, yritysten, seurakuntien ja muiden työnohjauksesta kiinnostuneiden kanssa. Alueilla järjestetään muun muassa tapahtumia, koulutusta, verkostoitumistilaisuuksia sekä vertaisryhmätoimintaa. 

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa, ennen maaliskuun loppua. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään ammatillisesti kiinnostava, ajankohtainen luento tai muuta ohjelmaa työnohjauksesta.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tukee työnohjauksen monimuotoisuutta tarjoamalla työnohjaajan työkalupakkiin erilaisia taitoja sekä vahvistamalla oman ohjaajuuden reflektointia. 

Kehittämispäivä ja Työnohjauskonferenssi

Kehittämispäivä ja Työnohjauskonferenssi järjestetään vuorovuosin.

Kehittämispäivä on yhdistyksen toimintaa, ammattitaitoa ja verkostoitumista kehittävä jäsentapahtuma. Se järjestetään eri puolilla Suomea.

Työnohjauskonferenssi on yhdistyksen suurin tapahtuma. Kaksipäiväinen konferenssi kokoaa yhteen työnohjaajia, työnohjaajaksi opiskelevia sekä muita työnohjauksesta kiinnostuneita. Konferenssi esittelee uusinta työnohjaukseen ja työelämään liittyvää tietoa sekä hyviä käytäntöjä, edistää eri viitekehyksissä työskentelevien työnohjaajien yhteistyötä, tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon sekä verkostoitumiseen.

Osviitta

Osviitta on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä työnohjauksen ammattilehti. Se toimitetaan kaikille jäsenille. Lehden voi myös tilata vuositilauksena. Siirry lehden tilaukseen tästä.

Työryhmät

STOryssa toimii useita työryhmä, joista osa on jatkuvia ja osa määräaikaisia esim. eri tapahtumiin liittyviä työryhmiä. Työryhmissä on 2-4 jäsenen ydinryhmä, joka voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita tai järjestää pop up -tyyppisiä työpalavereita aiheesta kiinnostuneille jäsenille. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Työryhmien kokouksista ei pääsääntöisesti makseta palkkiota, mutta ydinryhmän matkakulut maksetaan yhdistyksen kuluohjeen mukaan.

Tutustu työryhmiin täällä.