Etusivu/ Yhdistys/ Toiminta/ Työryhmät

Työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2019–2021.

Tutustu työnohjauksen eettisiin periaatteisiin tästä ja AENKn toimintaan tästä.

Jäsenkyselytyöryhmä 

Työryhmän tehtävänä on laatia ja toteuttaa jäsenkysely.

Jäsenvalintatyöryhmä 

Tehtävänä on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistella hallitukselle jäsenvalinnat, arvioida uusia koulutuksia ja neuvoa koulutustenjärjestäjiä mm. laatimaan opintosuunnitelmia niin, että ne vastaavat yhdistyksen koulutussuosituksia. 
Tehtävänä on tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuus koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä

Kehittämispäivätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella STOryn kehittämispäivä vuorovuosin Työnohjauskonferenssin kanssa.

Kansainvälistymisstrategia -työryhmä 

Tehtävänä on laatia yhdistykselle kansainvälistymisstrategia 

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen strategiaa vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asema aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä 

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Tehtävänä on valmistella ensimmäinen valtakunnallinen työnohjauksen päivä vuodelle 2019.

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimituskunta on valittu kaudelle 2019-2020.

Tutustu tarkemmin Osviittaan tästä.

Työnohjauskonferenssi -työryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssi.

Valmistelutyöryhmä

Tehtävänä on valmistella hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle. 
Valmistelutyöryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä tarvittaessa yksi hallituksen jäsen.

Viestintätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja kehittää yhdistyksen viestintää ja markkinointia.