Etusivu/ Yhdistys/ Toiminta/ Työryhmät

Työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2019–2021.

Tutustu työnohjauksen eettisiin periaatteisiin tästä ja AENKn toimintaan tästä.

Jäsenvalintatyöryhmä 

Tehtävänä on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistella hallitukselle jäsenvalinnat, arvioida uusia koulutuksia ja neuvoa koulutustenjärjestäjiä mm. laatimaan opintosuunnitelmia niin, että ne vastaavat yhdistyksen koulutussuosituksia. 
Tehtävänä on tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuus koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä.
Työryhmään kuuluvat Matti Alpola, Arja Koski, Aapo Pääkkö, Markku Tynkkynen ja toiminnanjohtaja.

Kansainvälisyystyöryhmä 

Tehtävänä on laatia yhdistykselle kansainvälistymisstrategia.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki (pj), Johanna Wahlbeck,
Esa Pursiainen ja toiminnanjohtaja.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen strategiaa vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asema aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Raija Koskinen (pj), Tiina Pennanen, Marja Kanu, Tarja Humala ja toiminnanjohtaja

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Tehtävänä on valmistella valtakunnallinen työnohjauksen päivä, joka järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.
Työnohjauksen päivä 2020 -työryhmän ydinryhmään kuuluvat Katja Kiiski (pj), Annika Vilkki, Satu Öystilä ja toiminnanjohtaja.

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimituskunta on valittu kaudelle 2019-2020.

Tutustu tarkemmin Osviittaan ja toimituskuntaan tästä.

Työnohjauskonferenssi -työryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssi.
Työnohjausekonferenssi 2020 -työryhmän ydinryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki, Bodil Mickels, Johanna Wahlbeck ja toiminnanjohtaja.

Täydennyskoulutustyöryhmä

Tehtävänä on suunnitella STOryn täydennyskoulutukset. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat  Johanna Wahlbeck (pj), Kaisa Koivunoro, Tiina Pennanen, Satu Öystilä ja toiminnanjohtaja.

Valmistelutyöryhmä

Tehtävänä on valmistella hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle. 
Valmistelutyöryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Viestintätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja kehittää yhdistyksen viestintää ja markkinointia.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Maarit Lappalainen (pj), Peter Peitsalo, Heli Koppelo, Maria-Elisa Kuusisto ja toiminnanjohtaja.

Some-työryhmä osa osa viestintätyöryhmää. Sen tehtävänä on laatia yhdistykselle some-strategia ja lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Terhi Lavonen, Johanna Kiesiläinen-Riihelä, Peter Peitsalo, Johanna Wahlbeck ja toiminnanjohtaja.

Sote-työryhmä

Sote-työryhmän tarkoituksena on jäsentää sote-sektorin työnohjauksen erityiskysymyksiä ja edistää niiden huomioimista sekä yhdistyksen sisällä että ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Nina Pyykkönen (pk), Mika Arramies, Kaija Kurkela, Katri Thurman ja Piia Immonen.