Etusivu/ Yhdistys/ Toiminta/ Työryhmät

Työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2019–2021.

Tutustu työnohjauksen eettisiin periaatteisiin tästä ja AENKn toimintaan tästä.

Jäsenkyselytyöryhmä 

Työryhmän tehtävänä oli laatia ja toteuttaa jäsenkysely 2019. Työryhmään kuuluivat Arja Koski, Maria-Elisa Kuusisto, Satu Öystilä ja Tuula Penttilä

Jäsenvalintatyöryhmä 

Tehtävänä on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistella hallitukselle jäsenvalinnat, arvioida uusia koulutuksia ja neuvoa koulutustenjärjestäjiä mm. laatimaan opintosuunnitelmia niin, että ne vastaavat yhdistyksen koulutussuosituksia. 
Tehtävänä on tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuus koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä.
Työryhmään kuuluvat Matti Alpola, Arja Koski, Aapo Pääkkö, Markku Tynkkynen ja Tuula Penttilä

Kehittämispäivätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella STOryn kehittämispäivä vuorovuosin Työnohjauskonferenssin kanssa.
Työryhmään Kehittämispäivä 2019 kuuluvat Terhi Lavonen, Anne Merta, Kimmo Tapiala ja Tuula Penttilä

Kansainvälistymisstrategia -työryhmä 

Tehtävänä on laatia yhdistykselle kansainvälistymisstrategia.
Puheenjohtajana on toiminut Riitta Malkamäki.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen strategiaa vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asema aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä 
Puheenjohtajana on toiminut Riitta Malkamäki.

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Tehtävänä on valmistella valtakunnallinen työnohjauksen päivä, joka järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.
Työryhmään Työnohjauksen päivä 2020 kuuluvat Katja Kiiski, Annika Vilkki, Satu Öystilä ja Tuula Penttilä

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimituskunta on valittu kaudelle 2019-2020.

Tutustu tarkemmin Osviittaan ja toimituskuntaan tästä.

Työnohjauskonferenssi -työryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssi.
Työryhmään  Työnohjausekonferenssi 2020 kuuluvat Riitta Malkamäki, Bodil Mickels, Johanna Wahlbeck ja Tuula Penttilä

Valmistelutyöryhmä

Tehtävänä on valmistella hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle. 
Valmistelutyöryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Viestintätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja kehittää yhdistyksen viestintää ja markkinointia.
Työryhmään kuuluvat Maarit Lappalainen, Peter Peitsalo, Heli Koppelo, Maria-Elisa Kuusisto ja Tuula Penttilä

Some-työryhmä

Some-työryhmä täydentää viestintätyöryhmää. Sen tehtävänä on laatia yhdistykselle some-strategia ja lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Työryhmään kuuluvat Terhi Lavonen, Johanna Kiesiläinen-Riihelä, Heli Koppelo, Peter Peitsalo, Johanna Wahlbeck ja Tuula Penttilä.