Etusivu/ Yhdistys/ Toiminta/ Työryhmät

Työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2019–2021.

Tutustu työnohjauksen eettisiin periaatteisiin tästä ja AENKn toimintaan tästä.

Aluetyönkehittämistyöryhmä

Aluetoiminnan ydintehtävänä on eri puolilla maata työskentelevien yhdistyksen jäsenten palveleminen, verkostoitumisen helpottaminen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen. Aluekoordinaattorit organisoivat toimintaa lähtökohtana alueelliset erityispiirteet ja tarpeet. Työryhmään kuuluvat Tiina Hirvi, Annukka Pitkänen, Hanna Hietava, Marja Virmajoki-Tyrväinen, Kaisa Koivunoro, Riitta Malkamäk, Matti Alpola ja toiminnanjohtaja.

Kansainvälisyystyöryhmä 

Tehtävänä on laatia yhdistykselle kansainvälistymisstrategia.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki (pj), Johanna Wahlbeck, Esa Pursiainen, Kaisa Isotalo ja toiminnanjohtaja.

Kehittämispäivätyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on suunnitella joka toinen vuosi STOryn Kehittämispäivä.
Työryhmään kuuluvat Arja Hemmi, Tarja Konola-Jokinen, Marjut Kuusisto ja toiminnanjohtaja

Kotisivu-uudistus ja brändi -työryhmä

Määräaikaisen työryhmän tehtävänä on päivittää STOryn brändi ja toteuttaa uudet kotisivut hallituksen valitseman toimittajan kanssa.
Työryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki, Matti Alpola, Terhi Lavonen, Raisa Varsta, Marjut Kuusisto, Kaisa Koivunoro ja toiminnanjohtaja.

Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmä 

Tehtävänä on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistella hallitukselle jäsenvalinnat, arvioida uusia koulutuksia ja neuvoa koulutustenjärjestäjiä mm. laatimaan opintosuunnitelmia niin, että ne vastaavat yhdistyksen koulutussuosituksia. 
Tehtävänä on tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuus koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä.
Työryhmään kuuluvat Matti Alpola, Markku Tynkkynen, Kimmo Tapiala ja toiminnanjohtaja.

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimituskunta on valittu kaudelle 2021-2022.

Tutustu tarkemmin Osviittaan ja toimituskuntaan tästä.

Sote-työryhmä

Sote-työryhmän tarkoituksena on jäsentää sote-sektorin työnohjauksen erityiskysymyksiä ja edistää niiden huomioimista sekä yhdistyksen sisällä että ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Katri Thurman (pj), Kaija Kurkela, Mika Arramies, Raija Koskinen, Sanna Teiro ja toiminnanjohtaja

Työnohjauskonferenssi -työryhmä 

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssi.

Täydennyskoulutustyöryhmä

Tehtävänä on suunnitella STOryn täydennyskoulutukset. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat  Kaisa Koivunoro (pj), Maarit Lappalainen, Annukka Pitkänen ja toiminnanjohtaja.

Valmistelutyöryhmä

Tehtävänä on valmistella hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle. 
Valmistelutyöryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Tehtävänä on valmistella valtakunnallinen työnohjauksen päivä, joka järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.
Työnohjauksen päivä 2022 -työryhmän ydinryhmään kuuluvat Kirsi Paldanius, Arja Hemmi ja toiminnanjohtaja.

Viestintätyöryhmä 

Tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää yhdistyksen viestintää ja markkinointia.
Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Terhi Lavonen (pj), Mira Jääskeläinen, Osviitan päätoimittaja ja toiminnanjohtaja.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen strategiaa vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asema aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Raija Koskinen (pj), Tiina Pennanen, Tarja Humala, Vera Mustonen, Katja Kiiski ja toiminnanjohtaja