Etusivu/ Yhdistys/ Työnohjaajakoulutus ja koulutussuositus

Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.

Koulutussuositus

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on hyväksynyt 8.11.2017 kokouksessaan työnohjauksen koulutussuosituksen oppilaitosten ja muiden työnohjaajakouluttajien käyttöön. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja nykyhetkeen päivitetty koulutussuositus, joka rakentuu vuoden 2009 suosituksen pohjalle. Työnohjaajakoulutukseen ei tehty mitään merkittävää rakenteellista muutosta. Koulutus on haluttu säilyttää omana ammatillisena koulutuksena. Se on entiseen tapaan laajuudeltaan 60 opintopistettä, 2-3 lukuvuotta kestävä sisällöllisesti ja ajallisesti yhtenäinen pedagoginen kokonaisuus. Koulutussuositus määrittelee työnohjaajakoulutuksen rakenteeseen ja sisältöihin liittyviä käytäntöjä.

1.8.2018 tai sen jälkeen alkavien koulutusten tulisi vastata uutta koulutussuositusta.

Tulosta tästä koulutussuositus

Lue tästä STOryn suositus työnohjaajakoulutusten järjestämisestä koronapandemian aikana.

Koulutusohjelmien tarkastusmahdollisuus

Koulutuksenjärjestäjien on mahdollista tarkastuttaa 1.8.2018 jälkeen alkavan koulutusohjelmansa suosituksen mukaisuus täyttämällä yhdistyksen laatima lomake ja lähettämällä se yhdistyksen hallituksen käsittelyyn.

STOryn koulutussuosituksen mukaisia, 1.8.2018 jälkeen alkavia koulutuksia ovat:

 • Aamurusko Terapia- ja Koulutuspalvelu
 • Anima ry / MetKu ja Terapia-Aitta
 • Borgå stift
 • Careeria (Oy Porvoon International College Ab, Point College)
 • Debaatti
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Dialogic Partner Oy 
 • Dialogi-instituutti & Awailable Consulting
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
 • HedCo Oy 
 • Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy
 • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
 • Huippuyhteisöt Oy
 • Johtamistaidon opisto (JTO) / Management Institute of Finland MIF Oy
 • Kehitystiimi Oy ja Ulappa consulting
 • Kirkon koulutuskeskus
 • Lappia-Koulutus Oy
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
 • Maria Akatemia ry
 • Metanoia Instituutti Oy
 • Metanoia instituutti/JHL työnohjaajien peruskoulutus
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Mind Dynamics Oy
 • Muurlan opisto
 • Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus
 • Porstua T:mi/Tamski avoin yhtiö
 • Primtask Oy/Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
 • Seurakuntaopisto
 • Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy
 • Sosped Oy
 • Stepbystep-palvelut Oy
 • Suedmanagement
 • Suomen hahmopterapia ry
 • Suomen Logoterapiainstituutti Oy
 • Suomen Psykologinen Instituutti
 • Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy
 • Suomen Yhteisöakatemia Oy
 • Suomen Yrittäjäopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tunnelukko.fi
 • Tuntumaa Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun kesäyliopisto
 • Turun yliopiston Brahea-keskus
 • Työdynamo Oy
 • Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus
 • Yrkeshögskolan Arcada Ab