Työryhmät

STOryssa toimii useita erilaisia työryhmiä, joista osa on jatkuvia ja osa määräaikaisia esim. eri tapahtumiin liittyviä työryhmiä. Työryhmissä on 2-4 jäsenen ydinryhmä, joka voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita tai järjestää pop up -tyyppisiä työpalavereita aiheesta kiinnostuneille jäsenille. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta. 

Työryhmien kokouksista ei pääsääntöisesti makseta palkkiota, mutta ydinryhmän matkakulut maksetaan yhdistyksen kuluohjeen mukaan. 

STOryn työryhmät

Ammattieettinen neuvottelukunta, AENK

Tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.
AENK:n jäsenet on valittu kaudelle 2022–2024.

 

Juhlavuosi 2023 -työryhmä

Yhdistys täyttää 40 vuotta vuonna 2023. Työryhmä sunnittelee juhlavuoden näkyvyyttää ja ohjelmaa.

Töryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki, puheenjohtaja, Matti Alpola, varapuheenjohtaja, Riikka Pohjola, Osviitan päätoimittaja, Terhi Lavonen, viestintätyöryhmän puheenjohtaja, Kimmo Tapiala, hallituksen jäsen ja Tuula Penttilä, toiminnanjohtaja

Kansainvälisyystyöryhmä

Vastaa yhdistyksen kansainvälisyysstrategiasta.

Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Riitta Malkamäki (pj), Johanna Wahlbeck, Esa Pursiainen, Kaisa Isotalo, Paula Ranne, Anu Söderström ja toiminnanjohtaja.

Kehittämispäivätyöryhmä

Suunnittelee ja toteuttaa joka toinen vuosi STOryn Kehittämispäivän.

Työryhmään kuuluvat vuonna 2022 Arja Hemmi, Tarja Konola-Jokinen, Marjut Kuusisto ja toiminnanjohtaja

Koulutussuositus- ja jäsenvalintatyöryhmä

Valmistelee hallitukselle jäsenvalinnat, arvioi uusia koulutuksia ja neuvoo koulutustenjärjestäjiä muun muassa opintosuunnitelmien laatimisessa. Tarkastaa ennakkoon työnohjauskoulutusten suosituksen mukaisuuden koulutuksenjärjestäjän pyynnöstä.

Työryhmään kuuluvat Matti Alpola, Markku Tynkkynen, Kimmo Tapiala ja toiminnanjohtaja.

Osviitan toimituskunta

Toimituskunta vastaa päätoimittajan johdolla lehden toimitusprosessista. Toimituskunta on valittu kaudelle 2021-2022.

Sote-työryhmä

Sote-työryhmän tarkoituksena on jäsentää sote-sektorin työnohjauksen erityiskysymyksiä ja edistää niiden huomioimista sekä yhdistyksen sisällä että ulkoisten sidosryhmien keskuudessa.

Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Katri Thurman (pj), Kaija Kurkela, Mika Arramies, Raija Koskinen, Sanna Teiro ja toiminnanjohtaja

Työnohjauskonferenssi -työryhm

Suunnittelee ja toteuttaa joka toinen vuosi Työnohjauskonferenssin.

Työnohjauskonferenssi 2023 -työryhmä nimetään kevään 2022 aikana

Täydennyskoulutustyöryhmä

Suunnittelee STOryn täydennyskoulutukset. Työryhmän ydinryhmään kuuluvat Kaisa Koivunoro (pj), Maarit Lappalainen, Annukka Pitkänen, Elizabeth San Miguel ja toiminnanjohtaja.

Valmistelutyöryhmä

Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat. Hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat toimitetaan joko toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan kautta valmistelutyöryhmälle.

Valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Valtakunnallisen työnohjauksen päivä -työryhmä

Suunnittelee työnohjauksen päivän, joka järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä tiistaina.

Työnohjauksen päivän 2022 -työryhmän ydinryhmään kuuluvat Kirsi Paldanius, Arja Hemmi ja toiminnanjohtaja.

Viestintätyöryhmä

Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen viestintää ja markkinointia.

Työryhmään ydinryhmään kuuluvat Terhi Lavonen (pj), Sofia Karimäki, Osviitan päätoimittaja ja toiminnanjohtaja.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistyksen asemaa aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana työnohjaukseen liittyvissä koulutuksellisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä yhdistyksen strategian pohjalta. Työryhmään ydinryhmään kuuluvat Raija Koskinen (pj), Tiina Pennanen, Tarja Humala, Vera Mustonen, Katja Kiiski ja toiminnanjohtaja.