Blogi - - Muokattu

Kauneuden vahvistava voima

”Mielen kohoamisen hetket voivat syntyä visuaalisen kauneuden tai minkä tahansa aistin kautta, ihmisten välisen kohtaamisen, lämpimän ajatuksen tai teon kautta.” STOryn puheenjohtaja Riitta Malkamäki tarkastelee blogitekstissään näkökulmissa liikkumista ja kauneuden vaikuttavuutta työnohjauksellisin silmin.

Teksti ja kuvat

Riitta Malkamäki

Tässä kohdassa ajanlaskua maailma hämmentää hyvyydessään, kauneudessaan ja arvaamattomassa uhkaavuudessaan. Kaiken sen kokeminen samanaikaisesti saattaa saada aikaan melkoista vipinää välittäjäaineissa: mitä ihmettä pitäisi oikein viestittää, miten reagoida? Joko–tai olisi niin paljon yksinkertaisempaa ja tutumpaa, ja kuitenkin sekä–että lienee selviytymisen edellytys. Kumpaa siis kuunnella, elää todeksi?

Itsestäänselvyydet eivät oikein toimi ja erilaisten näkökulmien merkitys kasvaa. Toisaalta vahvistuu kaipuu hakea asioita, jotka ovat ja pysyvät, ydinmerkityksiä ja perusarvoja, joista ainakaan en luovu. Keskeiseksi muodostuu myös tarve muuttaa uskomuksia, suhteita asioihin ja toimintamalleihin ja jopa tarve rakentaa kokonaan uudelle perustalle oma fyysinen turvallisuuden tunteensa. Pienuudestamme huolimatta me yksittäiset ihmiset voimme kuitenkin vaikuttaa moneen asiaan. Ainakin siihen, miten me tähän kaikkeen asetumme, minkä annamme omalta osaltamme vahvistua ja mihin olemme itsessämme ja muissa yhteydessä.

Tarinoita rikastava työnohjaus

Työnohjaajuus on kovin etuoikeutettu ammatti. Saan ja joudun ajattelemaan, oivaltamaan yhdessä ihmisten kanssa ja löytämään yhä uusia näkökulmia. Saan yrittää päästä toisen kartalle silloinkin, kun se ei ole ihan omani kaltainen ja rikastua siitä. Tässä kohdassa en puhu palkkioista, vaikka eivät nekään haitaksi ole. Jos joku taito pitäisi valita juuri nyt keskeiseksi taidoksi elämässä tai työssä, kiistämättä se olisi näkökulmissa liikkumisen taito. Toisinkin ajattelun ja tutkimisen taito. Luovuuden taito. Viisaan joustamisen kohdan löytämisen taito.

Joskus, kun oma tai toisen tarina ja suhde tilanteeseen tai asiaan jää kovin ohueksi, ajatukset tukkeutuvat tai ei synny näkymiä uuteen. Silloin häviää usein myös toiveikkuus ja usko mahdollisuuksiin. Tarinan rikastamisen taito muun muassa näkökulmissa liikkumalla auttaa näkemään asiaa etäämmältä, toisen näkökulmasta, unelmien näkökulmasta, kriittisestä kulmasta. Se myös lieventää tuntemusten ohjaamaa kapeutta ja mahdollistaa uudenlaisen tunteiden tutkimisen. Jo helpottaa, kun alkaa olla vaihtoehtoja, näkymiä, uusia teitä.

Paremman (työ)elämän palveluksessa

Miten ihmeessä saa itsensä pidettyä liikkuvana? Nivelten liikkumiseen ja joustavuuteen löytyy monia vitaöljyjä avuksi. Mikä aine auttaisi mielen notkeuteen? Jotakin tekemistä sillä täytynee olla ainakin rakkauden ja merkityksellisyyden kokemuksen kanssa. Jotakin syvää puhdistuu ja mieli kohoaa kauneuden edessä. Mielen kohoamisen hetket voivat syntyä visuaalisen kauneuden tai minkä tahansa aistin kautta, ihmisten välisen kohtaamisen, lämpimän ajatuksen tai teon kautta. Kaikki tämä on jokapäiväisessä elämässä mahdollista, jollakin tavalla jokaiselle. Vastasyntyneen lapsen läheisyys vie maailmaan, jossa jokainen solu puhdistuu ja muuttuu kauniiksi. Kauneudessa on myös vaikea olla vihainen, kitkeryydet sulavat pois ja syntyy liikkumatilaa, avaruutta ja mahdollisuuksia. Valon voimaa. Minne se olisi kokonaan hävinnyt vuosien kertyessä, vaikka piilossa olisikin.

Meidän tehtävämme lienee myös niiden hetkien ja ajatusten avaaminen ja tietoisuuteen saaminen yhdessä ihmisten kanssa. Auttaminen tarinoiden rikastamisessa ja kauneuden pilkahdusten löytämisessä silloinkin, kun ne eivät ensisilmäyksellä ole näkyvissä. Kauneuden kokemuksilla on todennetusti yhteys jopa geeniperimän muutokseen. Ehkä voimme osaltamme edistää ja edustaa kauneuden puhdistavaa ja vahvistavaa voimaa asioissa ja ihmisissä. Ainakin me sillä vahvistamme kykyä elää tässä ajanlaskun ajassa, arjen hetkissä, ongelman ratkaisujen taidoissa, suhteuttamisen taidoissa ja olosuhteisiin nähden parhaan, hyvän (työ)elämän löytämisessä. Vähitellen.

Ympärilleen katsomalla voi nähdä kauneutta eri vaiheissa: se kohoaa, kurkottaa ja kukoistaa.

Itsemme tai työmme näkökulmasta, mitä teemmekin ja myös meistä huolimatta, tärkeintä vaikuttavuudessa on se, mitä ihmisen ajattelussa ja todellisuudessa alkaa tapahtua, mihin toimintamalleihin tämä johtaa ja mitä merkityksiä nousee näkyväksi. Vähän kuin D-vitamiini. Monilla sitä on pöydällä, monet myös tietävät sen merkityksen esimerkiksi kehon puolustusjärjestelmään. Aihetta voidaan lähestyä monin tutkimustuloksin, analysoida käsitteitä, reflektoida, käydä upeaa keskustelua, kirjoittaa blogeja. Kaiken jälkeen D-vitamiinikin kuitenkin auttaa ja vaikuttaa parhaiten syötynä, silloinkin kun on pilvisempää.

Matkaa on, mutta tiellä ollaan, tietoisesti etsien.

Aurinkoa!

Riitta