Blogi - - Muokattu

Miten sinun intuitiosi toimii?

Intuitio ei ole mikään epämääräinen tunne tai mystinen ominaisuus, joka toisilla on ja toisilla ei. Se on vuosikymmeniä tutkittu tiedonhankinnan ja -käsittelyn supervoima, jonka käyttöä työelämässä voimme kaikki vahvistaa, sanoo intuitiotutkija ja -kouluttaja Asta Raami.

Teksti ja kuva

Heli Koppelo

Huomaatko joskus, kun keskustelussa nousee esiin jokin todella tärkeä asia, on kuin sähkövirta kulkisi kehosi läpi? 
Tai kenties olet hoksannut, kuinka vastaus johonkin päiväkausia sinua piinanneeseen kysymykseen pulpahtaa päähäsi aamulla kun heräät – noin vain yhtäkkiä, plops? 
Onneksi olkoon, olet saanut kokemuksen intuition toiminnasta!
Mutta mitä se sellainen intuitio on ja mitä tekemistä sillä on työelämän kanssa? Intuitiotutkija ja -kouluttaja Asta Raami vastaa.

Miksi meidän kannattaisi kiinnostua intuitiosta, Asta Raami?

Tämä aika peräänkuuluttaa älykästä intuitiota vastavoimaksi epävarmuudesta kumpuaville primitiivireaktioille sekä pelon ja vihan kaltaisille voimakkaille tunteille. Jotta saisimme tämän järjettömyyden ajan loppumaan, ei riitä, että pääsemme vanhasta eroon. Täytyy löytää ihan uudenlaisia ratkaisuja, ja se ei onnistu ilman älykästä intuitiota. Mahdottomia ongelmia ei ole, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja.

Mitä on intuitio?

Intuitio on luova, alitajuinen tiedon hankinnan tapa, joka poikkeaa tietoisesta ajattelusta ja päättelystä, ja jota on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Usein puhutaan nopeasta ja vaivattomasta systeemi I:stä, kun viitataan intuitioon, sekä hitaasta ja ponnistelua vaativasta systeemi II:sta, kun viitataan tietoiseen päättelyyn. Tiedetään, että intuition tiedonkäsittelykapasiteetti on valtava verrattuna päättelyyn.

Itse olen jäsentänyt kolme tärkeintä intuition lajia näin:

  1. Vaistointuitio:  Eräänlainen evolutiivinen äly ja erottamaton osa ihmisyyttä. Liittyy ihmisen perustarpeisiin, tapoihin ja tottumuksiin. Tähtää ympäristössä selviämiseen, mutta sieltä nousevat primitiivireaktiot vinouttavat ajattelua.
  2. Asiantuntijaintuitio: Alitajuinen tietopankki, joka kehittyy pitkän kokemuksen tuloksena. Näkyy esimerkiksi silloin, kun ammattilainen saa nopeasti näppituntuman, miten jossain asiassa kannattaa edetä. Tämä intuitio alkaa olla jo suhteellisen luotettavaa.
  3. Superintuitio: Yksilömielen ylittävä intuitio, jota esimerkiksi suuret keksijät, kuten Nikola Tesla, käyttävät luodessaan jotain ennen näkemätöntä. Superintuition kautta meillä on käytössä itseämme laajenmpi näkemisen, hahmottamisen ja tietämisen ulottuvuus.
Miten intuition voi tunnistaa?

Jokaisen intuitio toimii omalla tavallaan, joten olennaista opetella tuntemaan oma ”ohituskaistansa”. 

Jotkut vastaanottavat intuitiivista tietoa aistikanavia pitkin. Esimerkiksi ”ei” voi tuntua puristuksena niskassa tai ummehtuneena hajuna nenässä, kun taas ”kyllä” on lämmön tunne olkapäissä tai valopalloja näkökentän oikeassa ylälaidassa.

Haastattelemani keksijät ovat kertoneet nähneensä unia, valveunia tai saaneensa mielikuvia, joissa on vastaus heidän kysymyksiinsä. Eräällä keksijällä oli käytössään ”yläkerran valkotaulu”, johon alkaa aamuöisin ilmestyä tietoa.

Miten erottaa intuitio esimerkiksi peloista tai toiveista?

Yksi keino on tarkkailla sitä, miltä se tuntuu. Intuitio ei tyypillisesti vedä tai työnnä, vaan se tuntuu yleensä rauhana ja tyyneytenä. Tunnekuohut ovat pikemminkin intuition häiritsijöitä kuin merkki siitä. 
Itselle intuition tärkeimpiä merkkejä on tietynlainen keveys. Se on vaatinut hieman totuttelua, sillä meillä on sellainen kulttuuri, että asioiden eteen pitää raataa, suunnitella ja puskea eteenpäin.

Miten omaa intuitiota voi kehittää?

Pari konkreettista keinoa:

  1. Ottamalla käyttöön mielen rauhoittamisen keinoja. Yhdelle sopii erityisesti luonnossa kävely, toiselle käsityöt ja kolmannelle meditointi. Tee sitä, mikä toimii itselle. Olennaista on, että stressitasot laskevat. Silloin ajattelu laajenee ja huokoistuu, ja luovien uusien yhteyksien muodostuminen mahdollistuu.
  2. Havainnoimalla sitä miten ajattelee. On inhimillistä hakea turvaa omista ennakkokäsityksistä ja oletuksista, mutta intuitio edellyttää avointa mieltä ja omien mielen esteiden ylittämistä.

”Intuitio on ihmisyytemme paras voimavara, joka auttaa meitä ratkomaan niin arjen haasteita ja ihmiskuntaa uhkaavia ongelmia kuin hahmottamaan ja luomaan jotain täysin uutta”, sanoo Asta Raami.

Lue Asta Raamin koko haastattelu Osviitta-lehden numerosta 3/22, joka ilmestyy 9. syyskuuta 2022.