Blogi - - Muokattu

Työnohjauksesta inspiroiva puskurityö?

Puskurityö eli motivoiva ja tuloa tuottava sivutyö on yksi monimuotoistuvan työelämän trendi. Miten käsite osuu työnohjauksen maailmaan?

Teksti ja kuvat

Seija Ollila

Suomalainen työelämä muuttuu ja muutokset toivottavasti lisäävät moninaisuutta ja joustavuutta tavassa tehdä työtä ja ansaita elanto. Pia Klemetin kirja Puskurityö – vaurastumista, vaihtelua ja valinnanmahdollisuuksia johdattaa lukijaa pohtimaan uudenlaisen työelämän kiinnostavia mahdollisuuksia.

Kirja antaa vinkkejä ja ajattelemisen aiheita puskurityön ideointiin ja toteuttamiseen. Miksi työnohjaajan, erityisesti työnohjaajaksi valmistuvan ja työnohjausta aloittelevan, olisi hyvä lukea kirja? Otetaan asiasta selvää.

Pia Klemetti: Puskurityö – vaurastumista, vaihtelua ja valinnanmahdollisuuksia
Puskurityön avulla omannäköinen työelämä

Puskurityöllä tarkoitetaan tointa tai harrastusta, josta voi luoda uuden työn ja tulonlähteen pysyvästi tai tarpeeseen normaalin palkkatyön oheen. Oikeastaan jokaisella olisi hyvä olla puskurityö tuomassa vakautta. Se on mahdollisuus luoda itseä motivoiva, omannäköinen työelämä ja ansaintalogiikka.

Puskurityön periaatteisiin kuuluu vapaaehtoisuus ja tarkoituksella tavoiteltu riskien hajauttaminen. Se ei tarkoita pakkoa tehdä yhtä aikaa kahta tai useampaa työtä vaan työtilannetta, joka motivoi ja samalla tukee vastuunottoa omasta työkyvystä ja jaksamisesta.

Toki puskurityöstä saa myös rahaa ja taloudellista mielenrauhaa. Työn ja taloudellisen riskin hajauttaminen puskurityön kautta tekee hyvää itsetunnolle ja mielenrauhalle. Rahavirtojen hakeminen useammasta kuin yhdestä lähteestä on riskien ennakointia. Se edellyttää myös tietynlaista uskallusta, turvallisuushakuisuutta ja valinnanvapautta, ei pakkoa.

Enemmän tai vähemmän tavanomainen tai erikoinen kiinnostuksen kohde, jopa unelma, voi synnyttää ajatuksen toteuttaa puskurityö. Kohteen määrittelyä, tuotteistamista ja analysointia kaupallisesta näkökulmasta voi tehdä jonkun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, joka tuntee toimialaa, markkinoita tai maantieteellistä aluetta.

Yrittäjän työttömyysturvaan ja yrittäjäjärjestöjen toimintaan perehtymisellä on tässä keskeinen merkitys, on kyseessä sitten sivutoimi, keikkatyö tai kevytyrittäjyys. Aloitettaessa puskurityötä palkkatyön ohella kannattaa aina selvittää toimintaa rajoittava lainsäädäntö ja hakea perustelluilla kriteereillä sivutoimilupaa.

Työnohjaus puskurityönä

Työnohjaajaksi kouluttautuvilla on jo taustallaan ammattipätevyys, ja työnohjauksesta haetaan lisäosaamista ja täydennystä omaan ammatillisen toiminnan valikkoon. Puskurityön ajatus sopii hyvin työnohjausta tekevien maailmaan, sillä suurin osa tekee työnohjausta sivutoimisesti, muun työn tai yritystoiminnan rinnalla. STOry järjestikin koulutusta aiheesta syksyllä 2021.

Osallistuin koulutukseen, sillä yrittäjyys ja nimenomaan pienyrittäjyys on ollut kiinnostukseni kohde vuosia. Työnohjaajaksi kouluttautumisen jälkeen en kuitenkaan löytänyt riittävästi rohkeutta aloittaa toimintaa yrittäjänä, joten kului vuosia ja kokemusta kertyi monenlaisesta muusta toiminnasta työelämässä. Toiminimen perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen sivutoimisesti kypsyivät vähitellen.

Vaikka sivutoimisen yrittäjyyden tai muun puskurityön tapaisen toiminnan aloittaminen voi olla haasteellista ja työlästä alkuvaiheen selvittelyineen ja rajoituksineen, se vaikuttaa oman kokemukseni mukaan joka tapauksessa positiivisesti työelämässä jaksamiseen. Se voi antaa vapautta ja joustavuutta, vaihtoehtoja, taloudellista mielenrauhaa, osaamisen kehittymistä, motivaatiota sekä merkityksellisyyttä.

Toki jokaisen puskurityöstä haaveilevan kannattaa pohtia etukäteen sisimmässään, millä kapasiteetilla ja resursseilla lähtee matkaan, ettei panosta liikaa potentiaaliaan yhtä aikaa moneen työhön.

Ajankäyttöä puskurityön ja palkkatyön välillä kannattaa selkeästi suunnitella ja organisoida omaan kalenteriinsa niin, että oma jaksaminen ja työkyky säilyvät kuin myös, että aikaa jää muuhunkin henkilökohtaiseen elämään. Imu puskurityöhön voi olla suuri varsinkin, jos menekkiä ja kysyntää toiminnalle löytyy runsaasti.

Merkityksellisyys on keskeistä puskurityössäkin. Ei voi onnistua työnohjaajana kovin hyvin, jos uupuu töiden paljouksien alle.


SEIJA OLLILA
Dosentti, hallintotieteiden tohtori, Master-CSLE, työnohjaaja STOry ja työnohjauksen ammattilehti Osviitan toimituskunnan jäsen


Lähteet:

Pia Klemetti: Puskurityö – vaurastumista, vaihtelua ja valinnanmahdollisuuksia. Alma Talent 2021.

Puskurityö – vaurastumista, vaihtelua ja valinnanmahdollisuuksia. STOry:n etäkoulutus 13.10.2021. Kouluttajana Pia Klemetti