Etusivu/ Työnohjaus/ Miten valitsen työnohjaajan

Miten valitsen työnohjaajan

Työnohjaajan valintaan kannattaa käyttää aikaa ja miettiä, mitä työnohjaukselta ja -ohjaajalta halutaan.

Koulutettu työnohjaaja on ohjaamisen ja kokemuksellisen kehittämisen ammattilainen. Työnohjaajat kertovat mielellään koulutuksestaan, lähestymistavastaan ja käyttämistään ohjauksellisista menetelmistä. Työnohjaajan oma aikaisempi työkokemus ja tausta saattavat vaikuttaa ohjaajan valintaan.

STOryn verkkosivuilta löydät työnohjaajia erilaisilla hakukriteereillä.

Näitä asioita on hyvä miettiä valintaa tehdessä:

  • Haluatko työnohjaajan, jolla on kokemusta omalta toimialalta? Vai voisiko toisella toimialalla työskennellyt nähdä selkeämmin ja esittää avartavia kysymyksiä?
  • Mitä toivot työnohjaajaltasi ja millaisia menetelmiä haluat hänen käyttävän? Työnohjaus perustuu keskustelulle. Ohjaaja voi käyttää myös muita menetelmiä, mikäli ne edistävät tavoitteen saavuttamista. 
  • Työnohjaus on aina prosessi, johon kuuluu aloituskeskustelu, varsinainen työskentelyvaihe sekä arviointi. Kysy, miten ohjaaja toteuttaa eri vaiheet.
  • Mitä sinulle kertoo työnohjaajan koulutus ja muu työkokemus?
  • Onko merkitystä, onko ohjaaja mies vai nainen?
  • Onko merkitystä, tuleeko työnohjaaja työpaikalle vai tapaatteko jossain muualla?