Keskustelufoorumit

Keskustelufoorumit ovat ohjelmassa torstaina 8.6.2023 kello 15.00-17.00.

Voit valita mieleisesi keskustelufoorumin neljästä vaihtoehdosta.

Foorumien osallistujamäärä on rajallinen ja paikat varataan  ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Keskustelufoorumit to 8.6.2023

1. Tarina suutarin saappaista eli näkökulmia työnohjaajan omaan työnohjaukseen, Aila Niemelä

Onko sinulla oma työnohjaus, työnohjaaja? Työnohjauksen työnohjaus, toto, on eri tavoin toteutettuna työnohjaajan kompetenssin, omavalvonnan ja hyvinvoinnin tukipilari sekä elinikäisen oppimisprosessin jatkumo. Se auttaa pitämään juuret elävinä ja ennakoimaan uutta. Entä olisiko sinulla kiinnostusta ja edellytyksiä toimia myös toisten työnohjaajien työnohjaajana? Ammatillisen askeleen ja ”next levelin” aika? Foorumissa tutkitaan toto-ohjauksen sovelluksia ja erityispiirteitä sekä sen merkitystä ja vaikutuksia työnohjaajan työhön. Lisäksi pohditaan toto-ohjaajan täydennyskoulutuksen funktiota ja suuntaviivoja.

Vetäjä:
Aila Niemelä on kasvatustieteen tohtori, organisaatiokonsultti, tietokirjailija ja seniorityönohjaaja. Hän keskittyy tällä hetkellä toto-ohjauksen käytäntöön, tutkimukseen ja kouluttamiseen ja johtaa ToToKo® -koulutusta Turun kesäyliopistossa.

2. Työnohjaus, työnohjaaja ja työpaikkojen odottamattomat tilanteet, Krisse Lipponen ja Bodil Mickels

Työpaikoilla sattuu ja tapahtuu, osin työhön liittyvää, osin ihan muista syistä. Ihmisinä reagoimme näihin muutoksiin hyvin eri tavalla ja odottamaton tilanne/muutos voi vaikuttaa meidän työkykyymme.

Koska nämä tilanteet ovat odottamattomia, ne pomppaavat myös usein esiin työnohjauksissa odottamattomalla tavalla.

  • Miten voisin työnohjaajana valmistautua odottamattomaan?
  • Mitä olisi hyvä tietää itsestäni ja tavastani reagoida eri tilanteissa?
  • Miten voisin työnohjaajana mahdollisimman hyvin tukea ryhmää/yksilöä kun tällainen odottamaton tilanne tai kriisi tulee eteen työnohjauksissa?

Vetäjä:
Krisse Lipponen: positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, kouluttaja ja psykoterapeutti
Bodil Mickels: ratkaisukeskeinen työnohjaaja, kouluttaja ja sovittelija

3. Eettisyys työnohjauksessa ja ammattieettinen työnohjaaja, Anita Kallasvuo etc.

Keskustelufoorumissa pohditaan yhdessä mitä on eettisesti korkeatasoinen työnohjaus. Etsimme myös vastauksia kysymyksiin: Miten eettisyys löytää tiensä arjen työskentelyyn ja miten voimme työssämme syventää sitä pohjaa, jonka päälle eettisyyttä rakennetaan? Keskustelut rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: Työnohjaajan oma eettinen matka, työnohjausprosessi ja eettiset koodit peruspaheista. Työnohjauksessa haaste on se, että eettisyys korostuu, kun helpot vastaukset tai suorat johtopäätökset loppuvat.

Foorumin aiheet pohjautuvat kirjaan Lempeydellä työnohjauksen ammattietiikasta. Kirja syntyi yli kymmenen vuoden pohdinnoista ja yhteisestä kirjoittamisprosessista.

Vetäjät:
Anita Kallasvuo, THM, Työterveyshoitaja, työnohjaaja SOSPED, STOry, FINOD
Ulla Kyrönseppä, FL, lapsi- ja nuorisopsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja SOSPED, STOry
Perita Sipiläinen, PsM, työnohjaaja SOSPED, STOry, Toiminnallisen Ryhmätyönohjaaja TRO Työnohjaajien kouluttaja STOry ja Certified Coach CCSF ja JTO
Cecilia Winquist-Innanen, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja STOry, Mindfulnes (U.D)- terapeutti Assistant Teacher STM (Tarab Institute International)

4. Veto- ja pitovoimaa sote-aloilla toimiville, Katri Thurman

Tässä keskustelufoorumissa etsitään yhdessä osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa työvoimapulasta ja työtaistelujen sekä pandemian ravistelemien alojen pito- ja vetovoimatekijöitä.

Sote-ala on ollut viime vuosina monenlaisessa myllerryksessä ja alaa koskeva uutisointi on tuonut näkyväksi myös alan työvoimapulan. Tämän yhden yhteiskunnan tukipilarin toimivuuteen ja alan houkuttelevuuteen on tärkeää löytää keinoja. Työnohjaus on yksi vaikuttava keino kannatella ja olla tukena muutoksessa – kohti työn iloa sekä -imua ja työssä jaksamista. Foorumissa tarkastellaan aihetta muun muassa motivaation näkökulmasta. Kenties löydämme jotakin, jota päättäjät eivät ole vielä oivaltaneet? Ainakin varmasti löydämme jotakin, mikä vie meitä eteenpäin.

Vetäjä:
Katri Thurman on työnohjaaja STOry, sote-alan opettaja, kouluttaja ja valmentaja sekä tietokirjailija. Katrin osaamista ja asiantuntijuutta ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, etiikka, hoitotyö, johtaminen, ammatillinen – ja aikuiskoulutus, ohjaus ja valmennus