Työnohjauskäsitteen päivittäminen

Työelämän muutokset ja monitasoinen jatkuva kehitys ovat synnyttäneet tarpeen reflektoida ja mahdollisesti myös uudelleen määritellä, mitä oikeastaan ajattelemme työnohjauksen olevan. Mitä ovat sen keskeiset linjaukset, periaatteet ja minkälaiseen kulttuurillisiin lähtökohtiin työnohjauksen nyttemmin ajatellaan perustuvan? Ja minkälaisen suunnan haluamme tulevaan valita?

STOryssa on keväällä 2023 aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on pohjustaa työnohjaus-käsitteen mahdollista uudelleen määrittelyä. 

Keskustelua ohjaavaksi kysymykseksi olemme nostaneet mm. sen, mitä tulevaisuuden työnohjaus parhaimmillaan voi olla ja miten se halutaan määritellä. 

Uudelleenmäärittelyssä pyritään myös mm. työnohjaajan perustehtävän kirkastamiseen, mihin työnohjauksella pystyttään vaikuttamaan ja mitä yhteisiä ja erillisiä näkökulmia on eri viitekehyksillä. Pohdittavana on myös työnohjauksen peilaaminen muihin ohjausmuotoihin, tilaajanäkökulmaa unohtamatta.  

Työskentelyssä huomioidaan vahva linkitys STOryn muihin olemassa oleviin linjauksiin: 

 • Suositus työnohjauksen hankinnasta vastaaville
 • Työnohjauksen eettiset periaatteet
 • Suositus työnohjaajakoulutuksesta

Miten työ etenee? 

Työryhmä tulee käyttämään prosessin aikana erilaisia reflektiivisiä rakenteita ja kutsuu jäsenistöä erimuotoisiin keskusteluihin liittyen sekä olemassa oleviin tapahtumiin että kokonaan uusissa yhteyksissä. 

Työryhmä on aloittanut työnsä luomalla ohjelmakokonaisuuden tulevalle vuodelle. Työryhmän omien työskentelyjen lisäksi aihetta käsitellään mm. Seuraavissa yhteyksissä:

Työnohjauskonferenssissa 8.-9.6.2023 osana ohjelmaa on keskustelu, jossa juontajat Riitta Malkamäki ja Lorenz Backman keskusteluttavat teemasta. Keskustelijoina Päivi Kupias KM, ohjaustyötä tekevien valmentaja, työnohjaaja (STOry), toto, koulutustyönohjaaja, coach (PCC) ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut eri ohjausmuodoista, Markku Rimpelä Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja, tuo keskusteluun tilaan näkökulmaa sekä Marika Salo työnohjausopiskelija, tuo tuoretta näkökulmaa aiheeseen omalta opiskeluryhmältään. 

Konferenssissa on myös muita foorumeita, joiden sisältöä tullaan hyödyntämään jatkotyöskentelyssä. 

Työnohjauskonferenssin keskustelun pohjalta laaditaan jäsenistölle kysely. Kyselyn vastauksia hyödynnetään myös syksyllä järjestettävässä STOryn kouluttajafoorumissa, joka tällä kertaa järjestetään käsitepajana ja jonne tullaan kutsumaan työnohjaajakouluttajien lisäksi eri viitekehyksiä edustavia työnohjaajia. 

Käsitteen määrittelytyö nostetaan esiin myös tulevassa Työnohjauksen päivän valtakunnallisessa tapahtumassa ti 30.1.2024. 

STOryn Kehittämispäivässä 7.6.2024 kootaan yhteen menneen vuoden reflektioita ja mahdollisesti muotoillaan uudelleen tarvittavia dokumentteja ja tutkitaan työskentelyn vaikutuksia konkreettiseen työnohjaustyöhön, koulutusohjelmiin ja muihin käytänteisiin. Työskentelyn merkitys ja arvo ovat sekä itse matkan teossa että vaikutuksissa tulevaan.  STOryn kehittämispäivä järjestetään pe 7.6.2024 Hämeenlinnassa. Kehittämispäivän yleisenäkin tarkoituksena on käydä keskustelua jäsenistön kanssa ajankohtaisesta, yhdistystä tai työnohjausta kehittävästä teemasta, joten se sopii erityisen hyvin tämän prosessin yhteen kokoamiseen ja käytäntöön saamiseen. 

Työryhmän ydinryhmään on kutsuttu: 

 • Aila Niemelä 
 • Lasse Salmi  
 • Aapo Pääkkö 
 • Katri Thurman 
 • Atso Juote
 • Riitta Malkamäki
 • Matti Alpola 
 • Tuula Penttilä 

Ydinryhmä voi tarpeen mukaan kutsua työskentelyyn lisää aktiiviryhmäläisiä.  Työskentelyn etenemisestä tullaan kertomaan lisää jäsentiedotteissa ja yhdistyksen some-kanavissa sekä herättelemään lisäkeskustelua erilaisista yksityiskohdista.