Artikkeli - - Muokattu

Sapienta potentia est – wisdom is power!

Text

Nina Jansson och Ann Kvarnström

Sapienta potentia est är en latinsk aforism som kan översättas med att visdom eller kunskap är makt. Sokrates föddes 469 f.Kr och avrättades brutalt 399 f.Kr i Aten. Trots detta lever ännu hans tankar kvar ett par årtusenden efter. Sokrates räknas som en av tidens första filosofer – älskare av visdom – och som en av de första pedagogerna.

Sokrates såg sig själv som en samtalspartner som med en likaberättigad samtalspartner gör ett gemensamt utforskande för att bringa klarhet i en fråga. Här kommer vi alltså till själva kärnan i dagens arbetshandledningsprocess och vad den kan innebära. Båda hade vi en ganska oklar bild av vad arbetshandledning egentligen innebär när vi påbörjade utbildningen till arbetshandledare i höstas.
Nina har sedan tidigare en pol.mag i utvecklingspsykologi som har gett en bra teoretisk grund i jobbet inom den sociala branschen. Hon har jobbat inom barndagvård, mentalvård, special yrkesutbildning och inom barnskyddet.

Ann har en sjuksköterskeutbildning i grunden med en specialisering inom Forensisk Omvårdnad vilket innebär kunskap hur man hanterar allt som har med brott och våld att göra inom vården.
De senaste åren har vi båda jobbat på Brottsofferjouren och kommit ännu närmare de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Vi har en dyster statistik i vårt land vad gäller bl.a våld i nära relationer och det är här tanken har väckts hur vi på ett än mer konkret sätt kan jobba förebyggande mot våldet i vårt samhälle. Vi beslöt oss för att starta upp ett samarbete där vi erbjuder utbildning och konsultation för personal inom socialoch hälsovården kring våld samt våld i nära relationer.

I samma veva dök utbildningen till arbetshandledare upp och vi tyckte båda den skulle passa perfekt in i vår verksamhet. Vi hoppas med detta kunna nå ut till våra medmänniskor att våga prata om ämnet våld i nära relation och vi tror att vi behöver starta med att ge kunskap och stöd bl.a genom arbetshandledning, till de som i sitt yrke kommer i kontakt med våldet.

Vi önskar att vi med vår arbetshandledning kan erbjuda personer ett tillfälle att reflektera över sitt arbete och kunna lära sig från sina erfarenheter och resurser samt att även hitta kraften och orka jobba kring dessa svåra frågor.

Människan skapar sin egen verklighet utifrån den kontext hon lever i. Det visar även på dessa outtalade normer som finns i vår kultur och som lever vidare år efter år trots all forskning och kunskap som finns. Människan är trygghetssökande i sin natur och vill inte befatta sig med nya saker vilket ger ångest. Om detta vittnar även våldet som lever kvar i samhället trots att alla vet att det är fel och borde inte få förekomma överhuvudtaget.

Detta är det vi borde få tag i. Vilka våra omedvetna strukturer är, vilka är normerna och hur kan vi få till stånd en beteendeförändring på samhällsnivå. Sokrates skulle vända sig i graven om han visste att vi ännu tampas med frågor som han förde fram redan före Kristi tid!

Nina Jansson och Ann Karvström studerar till arbetshandledare på Arcada i Helsingfors.

Teksti julkaistu Osviitassa 1/2020