Blogi -

Aika nostaa perinteitä esille

Mitä me työnohjaajat haluamme työnohjauksen olevan? Minkälaisen työnohjauksen toteuttamista yhdistyksen tulee edistää? Mistä työnohjauksen perinteistä olemme ylpeitä ja mitkä perinteet haluamme säilyttää?

Teksti

Kimmo Tapiala

Minkä aika on nyt? -kysymys on hyvä kysymys. Kysymys on perinteinen, ihmisyydessä vuosituhansia mukana ollut. Esimerkiksi Vanhan testamentin Saarnaajan kirjassa todetaan erilaisille asioille olevan omat hetkensä. Minkä aika on nyt? -kysymys ja sen sovellukset ovat omassa työnohjaustoiminnassani paljon käytössä.

Ajat muuttuvat ja on hyvä pohdiskellen tarkastella, mihin muutokset kuljettavat. Ja tehdä päätöksiä kulkuihin mukaan lähtemisistä. Kysynkin usein työnohjattavilta: olisiko aika kiihdyttää ja synnyttää kehitystä vaiko hiljentää ja juurruttaa toimiviksi koettuja käytäntöjä?

Mielenkiintoni kohteena ovat olleet työnohjauksen perinteeseen liittyvät työnohjausasetelmat. Työnohjausasetelmalla tarkoitan esimerkiksi työnohjaustapaamisten tiheyttä, kestoa, määrää sekä ryhmäkokoa. Työnohjauksesta tehdyissä (tuloksellisuus)tutkimuksissa työnohjausasetelmat ovat olleet hyvin perinteisiä ja samalla orientaatiolla toteutettuja kuin STOry:n sivusto asian ilmaisee. Perinteisesti on määritelty, että työnohjaus on useamman tapaamiskerran (oppimis)prosessi, joka tarjoaa ajan ja paikan reflektiivisesti ja oppimista mahdollistaen tarkastella työhön liittyviä asioita ja kokemuksia asetettuihin tavoitteisiin peilaten.

Työnohjauksen käsite kollegiaalisessa tarkastelussa

Suomen työnohjaajat ry on uudistamassa työnohjauksen käsitettä. Aiheesta voi lukea lisää täältä. En itse ole ollut työryhmän työskentelyssä, hallitusroolistani käsin olen muutamissa kohdin päässyt työryhmän ehdotuksia kommentoimaan. Työnohjauksen käsitteen tarkasteleminen on tarpeellinen, joskin olen epäileväinen radikaalin muutoksen välttämättömyydestä.

Ollaan kohdassa, jossa on ajankohtaista tarkastella kollegiaalisesti ja teoreettisesti sitä, minkä aika nyt on yhdistyksen työnohjausymmärrystä ajatellen. Mitä me työnohjaajat haluamme työnohjauksen olevan? Minkälaisen työnohjauksen toteuttamista yhdistyksen tulee edistää? Mistä työnohjauksen perinteistä olemme ylpeitä ja mitkä perinteet haluamme säilyttää?

Työnohjauksen tilaajille tietoa hyvistä perinteistä

Perinteet pysyvät, kun perinteitä tuodaan esille. Nyt on aika nostaa hyviä perinteitä jalustalle. Ei Vanhan testamentin Saarnaajan sanoin sotien, mutta vaikuttamalla toimivien käytäntöjen jatkumiseen esimerkiksi kilpailutussuosituksen, työnohjauksen kouluttamisen ja työnohjauksen määrittelyn kautta. Paljon perinteistä viisautta on esimerkiksi yhdistyksen sivustolla kuvatussa työnohjauksen asetelmassa. Tilaajat tarvitsevat lisää tietoa toimivan työnohjauksen järjestämisestä.

”Kokemukseni mukaan useat työnohjausta tilaavat tahot ovat kadottaneet yhteyden toimivan työnohjauksen järjestämisen perinteeseen.”

Kokemukseni mukaan useat työnohjausta tilaavat tahot ovat kadottaneet yhteyden toimivan työnohjauksen järjestämisen perinteeseen. Puuttuu tietoa toimivan työnohjauksen järjestämisestä. Vallitseva ymmärrys tilaajilla vaikuttaisi olevan isojen työnohjausryhmien toteuttaminen, harvoina tapaamisina ja moninaisina tavoitteina.

Tällaisista suurryhmien harvatahtisista työnohjauksista ei taida juurikaan olla tutkimuksellista tulosnäyttöä. Reilut kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin minä kävin työnohjaajakoulutuksen, tällaisia ”prosesseja” kutsuttiin työnohjauksen sijaan konsultoinniksi tai joksikin muuksi.

Kun olen kertonut työnohjauksen tilaajille hyvien työnohjausasetelmien tavoista ja merkityksistä, on kertominen usein johtanut työnohjausasetelmien uudelleen miettimiseen.

Olen seurannut hieman huolestuneena vallitsevaa kehitystä ja omalla toiminnallani pyrkinyt lisäämään tilaajien tietoisuutta toimivaksi osoittautuneista työnohjausasetelmista. Kun olen kertonut työnohjauksen tilaajille hyvien työnohjausasetelmien tavoista ja merkityksistä, on kertominen usein johtanut työnohjausasetelmien uudelleen miettimiseen. On aika haastaa tilaajia tilaamaan sellaisilla asetelmilla toteutettua työnohjausta, jossa asetelma tukee työnohjauksen tuloksellisuutta.

Ja lopuksi pieni kysymys sinulle, arvoisa työnohjaajakollega: Minkä aika on nyt sinun työnohjaustoiminnassasi? Minkä ajan ajattelet olevan työnohjauksen kehittymisessä? Minkälaisia ajatuksia nousee tässä hetkessä mieleesi tämän blogin lukemisesta?

On aika haastaa tilaajia tilaamaan sellaisilla asetelmilla toteutettua työnohjausta, jossa asetelma tukee työnohjauksen tuloksellisuutta.

Karkauspäivänä 29.2.24 Kimmo Tapiala

Kirjoittaja on työnohjaaja, työnohjaajien kouluttaja ja työnohjaajien yhdistyksen pitkäaikainen toimija.