Tiedote - - Muokattu

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 28.8.2024

Lähetä AENK:lle kysymyksiä työnohjauksen etiikasta.

Teksti ja kuvat

STOry

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle. (Neuvottelukunta nostaa keskusteluun työnohjauksen eettisiä teemoja esim. Osviitta-lehdessä, yhdistyksen nettisivuilla ja tapahtumissa kuten konferensseissa. Osa näistä avauksista pohjautuu neuvottelukunnalle tulleisiin kysymyksiin, ja silloin tarkastelun taso on yleisempi ja anonyymi.

Kysymykset neuvottelukunnalle voi lähettää STOryn toiminnanjohtajan kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen AENK:n tapaamista.

Ammattieettisen neuvottelukunnan (AENK) tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

AENK:n tehtävänä on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukea työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina.

AENK:n jäsenet 2022-2024 ovat: Arja Koski, Aila Niemelä, Riitta Pihlajamäki, Lassi Pruuki, Marianne Tensing ja Markku Tynkkynen.