Tiedote -

Työnohjauksella parempaa ajattelua, vuorovaikutusta, työskentelyä ja työelämää

Hyvinvointialueet ovat murroksessa – miten tilannetta voidaan helpottaa?

Muutos luo kuormitusta ja turvattomuutta myös työntekijöissä. Uudet työn mallit, vaatimukset ja kiire tuovat mukanaan kuormittavuutta, ja johtamisessa tapahtuvat muutokset vaativat sopeutumista.

Työnohjaus – tehokas tapa kehittää työelämää

Koulutetun työnohjaajan avulla hyvinvointialue voi tarjota johtajilleen, työntekijöilleen ja työyhteisöilleen tehokkaan ja tutkitun tavan kehittää ammatillista osaamista. Lisäksi työnohjaus auttaa kirkastamaan työn tavoitteita ja parantaa työmotivaatiota. Luonnollinen seuraus on työssä onnistuminen ja entistä paremmat tulokset, ja pienemmät sairauspoissaolot. Suomen työnohjaajat ry:n jäsenet ovat kokeneita ja työnohjaajakoulutuksen läpikäyneitä ammattilaisia.

Menetelmät ja sisällöt – tehostamisen ja kehittämisen tuki

Työnohjauksen menetelmät ja sisällöt voivat tehostaa organisaationne toimintatapoja. Konkreettisesti työnohjauksen avulla henkilöstön jaksaminen paranee, kun työntekijät saavat välineitä kuormituksen hallintaan ja stressin purkamiseen. Ja henkilöstön pysyvyys paranee, kun he kokevat organisaation panostavan heidän hyvinvointiinsa ja kehittymiseensä

Työnohjauksen toimintatavat
  • luottamuksellisuus
  • lojaalisuus sekä työnantajalle että työntekijälle että organisaation perustehtävälle
  • Työnohjaaja noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita
Työnohjauksen muodot
  • yksilötyönohjaus
  • ryhmätyönohjaus
  • työyhteisön työnohjaus
  • johdon työnohjaus
  • tilanne- ja kriisityönohjaus yksittäisiin ja lyhyisiin kriittisten tai kiireellisten tilanteiden ratkaisuun
Työnohjauksen kilpailuttaminen

STOry on julkaissut työnohjauksen hankintaa helpottamaan ohjeen kilpailutukseen. Ohjeessa kerrotaan muun muassa työnohjauksen toteuttamisen periaatteista. Kilpailutusohje on tämän viestin liitteenä ja löytyy myös osoitteesta:

STOryn koulutussuosituksen mukaisesti koulutetut työnohjaajat löytyvät osoitteesta:
Etsi työnohjaajaa – Suomen työnohjaajat (suomentyonohjaajat.fi)

Lataa Suositus työnohjauksen hankinnasta vastaaville stä.

  • Kirje lähetetty hyvinvointialueille 13.12.2023