Blogi - - Muokattu

Muuta kielteisyys myönteisyydeksi  

Ihmisen itsetunto voi olla huono tai hyvä. Huonoitsetuntoinen aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa. Omasta mielestään hän on virheetön, syyttää muita virheistään eikä opi koskaan epäonnistumisistaan. Hyväitsetuntoinen ei pullistele eikä matele.

Teksti

Seija Ollila

Hän on inhimillinen ja tunnustaa oman sekä muiden ihmisarvon. Hänellä ei ole tarvetta loukata ja nöyryyttää muita, ei tarvetta alistaa eikä pienentää. Hänen lähellään on helppo olla. Olisi hienoa, jos kaikilla olisi hyvä itsetunto.

Itsetunnon kiemuroihin paneudutaan Janne Viljamaan kirjassa Itsetunnon voima. Hylkää ankeuttajat ja usko itseesi. (Kirjapaja 2022) Tavoitteena on löytää välineitä itsetuntemuksen ja tasavertaisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Koska ihminen haluaa kuulua laumaan, vain luottamuksen ilmapiirissä hän voi venyttää henkisiä varojaan ja saada rohkeutta kehittää persoonallisuuttaan.

Jokainen haluaa onnistua

Onnistumiseen tarvitaan ripaus optimismia. Optimisti uskoo hyvää muista ihmisistä, ottaa riskejä lähestyessään toisia ja kerää näin onnistumisia. Pessimisti ei usko hyvää muista eikä välttämättä itsestäänkään, ellei hänellä ole valtava ego. Hän masentuu ja kadottaa luovuutensa eikä kykene nauttimaan onnistumisistaan. Ihminen tarvitsee sopivasti omakehua. Kielteisyyttä on hyvä harjoitella ja opetella muuttamaan myönteisyydeksi Tumuko-mallilla : tunnista, muuta ja korvaa.

Hyväitsetuntoinen ymmärtää yhteyden ponnistelunsa ja tulosten välillä. Onnistuessaan hän on ylpeä itsestään ja kokee ansainneensa onnistumisen. Huijarisyndroomasta kärsivä ei sen sijaan kykene puhumaan itsestään arvostavasti. Hän pistää menestyksensä ulkoisten tekijöiden piikkiin. Mikään ei riitä hänelle. Pitää tehdä enemmän kuin pyydetään voidakseen kokea olevansa riittävä muiden silmissä. Hän uskoo, että muut kehuvat häntä säälistä, kohteliaisuudesta tai suorastaan valehtelevat. Huijarisyndroomasta kärsivä uskoo, että onnistui vahingossa, hyvällä tuurilla tai muiden ansiosta.

Maan hiljaisella voi olla paras itsetunto

Puheen voimakkuudella tai määrällä ei mitata hyvää itsetuntoa. Usein syrjässä istuvalla hiljaisella introvertilla onkin huoneen paras itsetunto. Hän ei halua olla esillä kuten ekstrovertti. Vain mieli käy kierroksilla koko ajan. Erilaisuus voi olla kivuliasta, vaikka usein siihen kytkeytyy paljon luovuutta. Joka tapauksessa hyvä itsetunto ei ole meissä valmiina, vaan sen taustalta löytyy valtava määrä hyväksyviä katseita, kannustusta, mahdollistamista ja rohkaisua. Pohjana on rakkaus, jolle hyvä itsetunto rakentuu.

Hylkää ankeuttajan kaapu

Jos ihminen on ahdistusherkkä, murehtiminen voi jäädä päälle. Silloin valtava valikoima huolenaiheita löytyy läheltä ja kaukaa. Murehtijan roolin tuskaa ja työelämän infoähkyä voi pyrkiä sammuttamaan Dramma-mallilla. Se sisältää kuusi palautumisen elementtiä: työstä irrottautumisen, rentoutumisen, omaehtoisuuden, taidon hallinnan, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden.

 Ennen kaikkea ankeuttajan kaapu tulee hylätä ja tehdä heikkouksista vahvuuksia, oppia vastoinkäymisistä ja ottaa avuksi oikea asenne. Kirja tarjoaa työnohjaajalle monenlaista pureskeltavaa itsetuntokysymysten käsittelyyn ohjattavien kanssa. Vahva tuki itselle ja ohjattaville on: usko itseesi!