Tiedote - - Muokattu

Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan

Suomen Työnohjaajat ry:n ammattilehden Osviitan toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ja editoivan toimittajan lisäksi 4–6 hallituksen nimeämää toimituskunnan jäsentä. He ovat yhdistykseen kuuluvia työnohjaajia. Toimituskunnan jäsenet edustavat monipuolista työnohjaukseen liittyvää asiantuntemusta. Tehtävän kannalta on eduksi, jos toimituskunnan jäsenellä on kokemusta lehden toimittamisesta.

Tehtävät:

  • Osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun
  • Kirjoittaa juttuja ja tekee haastatteluja
  • Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia 
  • Hankkii lehtipalautetta laajasti lukijakunnalta toimituskunnan käyttöön
  • Osallistuu aktiivisesti lehden jatkuvaan kehittämiseen toimituskunnassa
  • Osallistuu 4–6 kertaa vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin

Arvostamme osaamista, jota jäsenelle on kertynyt laaja-alaisesta ja edelleen aktiivisesta työnohjauskokemuksesta suomalaisessa työelämässä tai työelämän tutkimuksesta.

Toimituskunnan jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Toimikausia voi olla peräkkäin useita.

Toimituskunnan jäsenen tehtävä on STOryn vapaaehtoistyötä. Toimituskuntatyöstä maksetaan 100 €/lehti ja matkakulut korvataan yhdistyksen kuluohjeistuksen mukaan.

Hakemus

Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä lyhyesti, miksi haet aktiiviseksi Osviitan toimituskunnan jäseneksi. Kerro myös näkemyksistäsi, millaisia lukijoiden tarpeita Osviitan sisällön tulisi sinun mielestäsi palvella.

Lähetä hakemuksesi 21.10. mennessä osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Viestin aihekentään ”Osviitan toimituskunta”.