Tiedote - - Muokattu

STOryn ylimääräinen vuosikokous 2.9.

Aika        keskiviikko 2.9.2020 kello 15.00 alkaen
Paikka    etäyhteyksin, linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Näitä ovat muun muassa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 

STOryn sääntöjen mukaan opiskelijajäsentä ei voida valita hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta vuosikokouksessa.

Ilmoittaudu tapahtumakalenterista.