Tiedote - - Muokattu

Työnohjauksen Ammattieettiseen neuvottelukuntaan AENK haetaan uusia jäseniä kaudelle 2019-2021

Ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien ja -ohjattavien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä, kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

Neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä, ja sen toimintakausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta kokoontuu 2-6 kertaa vuodessa.

AENKn jäseniltä edellytetään jatkuvaa työnohjaajana toimimista ja vahvaa käytännön kokemusta työnohjauksesta. Monipuolinen kokemus työnohjaajana toimimisesta, vahva työnohjauksen osaaminen, työnohjaajien kouluttaminen ja ammattieettinen asiantuntemus luetaan hakijalle eduksi.  

Hallitus nimeää jäsenet neuvottelukuntaan, kuusi jäsentä kerrallaan. Jäsenten riittävän erilaiset työnohjauksen teoreettiset taustat huomioidaan ryhmän kokoamisessa. Hallitus voi halutessaan myös kutsua hakumenettelyn ulkopuolelta sopiviksi katsomiaan henkilöitä neuvottelukuntaan.

Toimituskunnan jäsenyys on STOryn luottamustehtävä. Neuvottelukunnan jäsenelle korvataan matkakulut STOryn kuluohjeistuksen mukaan

Hakemus:
Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä, miksi haet aktiiviseksi AENKn jäseneksi. 

Lähetä hakemuksesi su 30.9.2018 mennessä STOryn hallituksen käsiteltäväksi osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekentään ”AENK haku 2018”.