Tiedote - - Muokattu

Työnohjaus tukena hyvinvointialueiden muutoksessa ja kehittämisessä

Hyvinvointialueiden organisoituminen tuo toimintaan paljon muutoksia ja samaan aikaan media on nostanut esille samaan aikaan huolen koko sote-alan henkilöstöpulasta ja etenkin hoitajien jaksamisesta. Sote alan pito- ja vetovoimaan toivotaan keinoja. Suomen Työnohjaajat jakavat huolen sote-alan ja sen toimijoiden tilanteesta.

Suomen työnohjaajat ry haluaakin muistuttaa työnohjauksen vaikuttavuudesta ja lainsäädännöllisestä tehtävästä sote-alan työntekijöiden ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin edistäjänä. (mm. Mielenterveysasetus 1247/1990, Osviitta 2/2018) Suomen työnohjaajat ry on valtakunnallinen yleishyödyllinen koulutettujen työnohjaajien yhdistys, jonka tehtävä on edistää työohjauksen tunnettavuutta.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla (STOry).

Suomen työnohjaajat ry on julkaissut työnohjauksen hankintaa helpottamaan ohjeen kilpailutukseen. Ohjeessa kerrotaan muun muassa työnohjauksen toteuttamisen periaatteista. Monet tahot ovat hyödyntäneet ohjeistusta myös muun muassa laatiessaan työnohjaushankintojen budjettia. Työnohjaus on vaikuttavaa ja ammatillista toimintaa, johon sote- työnantajien tulee varata riittävä rahoitus.

Linkki: Suomen työnohjaajat ry:n laatima suositus työnohjauksen kilpailutukseen.

  • Kirje lähetetty hyvinvointialueiden päättäjille ja johtajille 1.11.2022