Etusivu/ Yhdistys/ Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tältä sivustolta löydän STOryn ajankohtaiset kuulumiset

Osviitalle haetaan uutta päätoimittajaa
Maria-Elisa Kuusisto on yhdistyksen uusi puheenjohtaja

Matti Alpola ja Maria-Elisa Kuusisto ehdolla yhdistyksen puheenjohtajaksi
Koulutuksen suosituksen mukaisuuden voi tarkastuttaa nyt ennalta
Ilmoittautuminen työnohjauskonferenssiin on alkanut
Vuosikokouksessa 9.3.2018 valitaan uusi puheenjohtaja
STOry:n koulutussuositus on päivitetty
Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 5.2.2018
STOry julkaisu: Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus
STOry Vuosikokous 2017
Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan
Foorumi STOryn koulutussuositusten päivittämisestä 6.2.2017​
STOryn uuden jäsenlajit: Opiskelija- ja Seniorijäsen
Tervetuloa STOryn uusille kotisivuille

Osviitalle haetaan uutta päätoimittajaa

Osviitta on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä työnohjauksen ammattilehti. Se tukee työnohjaajia heidän ammattitaidossaan, lisää ymmärrystä työnohjauksesta ja työelämästä. Osviitta on luettu lehti ja tulevaisuudessa on mietittävä, miten se voisi olla myös sosiaalisessa mediassa laajemmin näkyvä työelämän kiinnostava ammattilehti. 

Suomen työnohjaajat ry hakee

Osviitan päätoimittajaa 

Päätoimittaja on lehden ylin journalistinen johtaja, joka on vastuussa lehden sisällöstä ja sen kehittämisestä.
Päätoimittaja

 • vastaa juridisesti lehden sisällöstä
 • vastaa lehden taloudesta yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa
 • valmistelee ja esittelee Osviittaa koskevat asiat hallitukselle
 • kirjoittaa pääkirjoituksia ja mahdollisesti muita juttuja

Päätoimittajan apuna lehden tekemisessä ovat palkkioperusteinen editoiva toimittaja, toimituskunta ja toiminnanjohtaja.
Toivomme, että päätoimittaja voisi aloittaa tehtävässä syyskauden alkaessa. Päätoimittajan tehtävä on määräaikainen vuoden 2020 loppuun. Päätoimittajalle maksetaan tehtävästä palkkio/toimitettu lehti.
Päätoimittajan tehtävässä on eduksi, jos hän on hyvin perehtynyt työnohjaukseen ja sen tutkimukseen sekä tuntee laaja-alaisemminkin työelämää ja siihen liittyvää tutkimusta. Myös kokemus lehden toimittamisesta on hyödyksi. 

Jos sinua kiinnostaa tämä työnohjauksen mielenkiintoinen näköala- ja vaikuttamispaikka, niin lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla perjantaihin 18.5.2018 mennessä osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Merkitse viestin aiheeksi: Osviitan päätoimittaja.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
STOryn puheenjohtaja Maria-Elisa Kuusisto
maria-elisa.kuusisto@idego.fi
p. 040 4818812
STOryn toiminnanjohtaja Tuula Penttilä
tuula.penttila@suomentyönohjaajat.fi 
P. 050 5644822

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on Maria-Elisa Kuusisto

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 9.3.2018 vuosikokouksessa Tikkurilassa Maria-Elisa Kuusisto. Maria-Elisa Kuusiston esittelyn voi lukea alla olevasta kappaleesta. 

Puheenjohtajaehdokkaat esittelyssä

STOry:n puheenjohtajaksi on ehdolla kaksi henkilöä (päivitetty 6.3.2018). Alla esittelyt heistä:

Ehdokas 1

Kuka olet?
Matti Alpola
Koulutus ja osaaminen: Kasvatustieteiden maisteri, työnohjaajakouluttaja (STOry), NLP-Trainer, työnohjaaja, työyhteisökehittäjä, psyykkinen valmentaja, onnistumisen tutkija…
Työnohjauskokemus: takana n. 8000 työnohjaussessiota ja olen aina uudelleen kiinnostunut ja innostunut ihmisten erilaisuudesta ja moninaisuudesta
Vapaa-aika: masters-uimari ja valmentaja, kansainvälinen uintituomari, STOry:n hallituksen jäsen, Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen puheenjohtaja, Ratkes-yhdistyksen kunniajäsen, muitakin luottamustehtäviä löytyy.

Miksi haet yhdistyksen puheenjohtajaksi?
Haluan pitää työnohjauksen maailmassa huolta arvostavasta ja eettisestä lähestymistavasta koskien yksittäisten ihmisten ja työryhmien asemaa työelämässä. Olen kiinnostunut siitä, miten työnohjauksella voidaan luoda humaanimpaa maailmaa kaiken tehokkuuden vaatimusten rinnalle.

Mihin/millaisiin asioihin haluaisit vaikuttaa puheenjohtajana?
- työnohjauksen tunnettuuden lisääminen
- työnohjauksen monimuotoisuuden ja erilaisten lähestymistapojen näkeminen rikkautena
- kilpailutusten järkevöittäminen vastaamaan ostajan tarpeita liitettynä tarjontaan
- jatkuva yhteistyö tlaajatahojen kanssa
- yhteistyön vahvistaminen ”molemmat voittaa” -periaatteella rinnakkaistoimijoiden kanssa esimerkkinä yhteistyö Suomen Coaching-yhdistyksen kanssa
- keskustelun lisääminen työnohjauksen asemasta julkisella vs. yksityisellä sektorilla

Ehdokas 2

Kuka olet?
DI, organisaatiokonsultti, työnohjaaja, Maria-Elisa Kuusisto.

Miksi haet yhdistyksen puheenjohtajaksi?
Aila Wallin kysyi, lähtisinkö mukaan ja vastasin suostuvani.

Pidän työnohjausta erinomaisena organisaatiokehittämisen työvälineenä ja minusta olisi tärkeä kirkastaa siihen liittyvää mielikuvaa markkinoilla. Minusta on myös tärkeä, että työnohjaus osataan erottaa markkinoilla muista interventiomenetelmistä. Ostajaosaamista olisi tämän takia tärkeä kehittää.

Työnohjaajien ammatti-identiteetin vahvistamisessa STOry:llä on tärkeä rooli ja mielelläni pohtisin, miten jäsenten välistä dialogia voidaan entisestään edistää.  

Mihin/Millaisiin asioihin haluaisit vaikuttaa puheenjohtajana?

 1.  Työnohjauksen tunnettuuden lisäämiseen markkinoilla.
  Työvälineinä sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (esim. ammattiliitot, yrittäjäjärjestöt ja suorakontaktointi valittuihin suuryrityksiin) ja sosiaalisen median laajempi hyödyntäminen
 2. Tilaajaorganisaatioiden kilpailutusosaamisen kehittämiseen
  Työvälineinä viestintä, viestintä ja viestintä
 3. Aluekoordinaattorien työn tukemiseen
  Työvälineitä en osaa tässä vaiheessa nimetä koska en tunne työn nykytilaa. Yhteistyötä voisi ehkä kehittää? Olisiko heillä halukkuutta osallistua vahvemmin strategian todeksi tekemiseen?

Tässä kolme tässä hetkessä mieleen noussutta asiaa, mutta minusta tärkeintä on kuulla jäsenistön tarpeita ja sitä haluaisin aktiivisesti kuulla ja fasilitoida vuoropuhelua läpi jäsenistön.

Koulutusohjelmien tarkastusmahdollisuus

Työnohjaajakoulutusten järjestäjille tarjotaan mahdollisuus tarkastuttaa koulutusohjelmansa suosituksen mukaisuus. 1.8.2018 ja sen jälkeen alkavien koulutusten tulee vastata yhdistyksen päivitettyä koulutussuositusta. Tarkastusta varten tulee täyttää ennakkotarkastuslomake ja toimittaa se täytettynä yhdistyksen hallituksen käsittelyyn.

Työnohjauskonferenssi 7.-8.6.2018

Voit nyt ilmoittautua työnohjauskonferenssiin tästä.

Tarkemmin voit tutustua konferenssin antiin ja järjestelyihin valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta Työnohjauskonferenssi 2018.

Vuosikokous 2018

Aika       9.3.2018
Paikka    Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2 Vantaa
Ohjelma
               16:00-16:30 Kahvi
               16:30-19:00 Vuosikokous
               19:00-21:00 Salaattibuffet viinillä

Ilmoittaudu tilaisuuten tästä

Vuosikokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja

Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Määrä on kasvanut jatkuvasti. Toiminta on aktiivista ja taloudellinen tila on vakaa. Käytännön toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, joka on yhdistyksen ainoa palkattu työntekijä. Aluetoiminta ja monien työryhmien toiminta perustuu pitkälti jäsenten vapaaehtoiseen työhön.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on

 • johtaa hallituksen työskentelyä
 • toimia toiminnanjohtajan esimiehenä
 • kehittää yhdistystä ja sen toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan, hallituksen ja yhdistyksen jäsenten kanssa

Puheenjohtajan rooli yhdistyksessä on merkittävä ja näkyvä.  Tehtävät ovat haasteellisia, mielenkiintoisia ja aikaa vaativia. Kuluneena vuonna puheenjohtajan saama palkkio on ollut 300 €/kk. Ensi vuoden palkkion määrittelee vuosikokous.

Haastamme jäseniä ehdottamaan puheenjohtajaksi soveltuvia henkilöitä. Myös itseään voi ehdottaa. Ehdotettu henkilö tekee itsestään esittelykirjeen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuka olet?
 • Miksi haet yhdistyksen puheenjohtajaksi?
 • Mihin/Millaisiin asioihin haluaisit vaikuttaa puheenjohtajana?

Millaisen puheenjohtajan yhdistys sinusta saisi?Mahdolliset suosittelijat ja heidän perustelunsaEhdokkaat toimittavat esittelykirjeen ja valokuvan itsestään viimeistään 19.1.2018 toiminnanjohtajan sijaiselle osoitteeseen anneli.tanttu@suomentyonohjaajat.fi.

Puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous. Tällä haasteella halutaan nostaa kokouksessa esitettävät ehdokkaat esiin jo ennen varsinaista valintapäivää. Näin jäsenillä on aikaa muodostaa oma käsityksensä henkilöstä, jonka he haluavat äänestää puheenjohtajaksi. Tämä prosessi ei estä ehdottamasta vuosikokouksessa myös muita henkilöitä.

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus

STOry:n uusi koulutussuositus

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on hyväksynyt 8.11.2017 kokouksessaan työnohjauksen koulutussuosituksen oppilaitosten ja muiden työnohjaajakouluttajien käyttöön. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja nykyhetkeen päivitetty koulutussuositus, joka rakentuu vuoden 2009 suosituksen pohjalle. Työnohjaajakoulutukseen ei tehty mitään merkittävää rakenteellista muutosta. Se on entiseen tapaan laajuudeltaan 60 opintopistettä, 2-3 lukuvuotta kestävä sisällöllisesti ja ajallisesti yhtenäinen pedagoginen kokonaisuus. Koulutussuositus määrittelee työnohjaajakoulutuksen rakenteeseen ja sisältöihin liittyviä käytäntöjä.

1.8.2018 tai sen jälkeen alkavien koulutusten tulisi vastata uutta koulutussuositusta.

Tutustu tästä koulutussuositukseen

 

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 5.2.2018.

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle. 

Kysymykset neuvottelukunnalle voi lähettää STOryn toiminnanjohtajan kautta kaksi viikkoa ennen AENK:n tapaamista.

Ammattieettisen neuvottelukunnan (AENK) tarkoituksena on toimia työnohjaajien ja ohjattavien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 

AENK:n tehtävänä on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukea työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina. AENK tulee tuottamaan julkilausumia työnohjauksesta sekä julkaisee artikkeleita Osviitta-lehdessä käsittelemistään aiheista teemoittain. 

AENK:N puheenjohtajana toimii Anita Kallasvuon ja sen muut jäsenet ovat: Pekka Holm, Marko Ikonen, Kati Kärkkäinen, Maj-Lis Kärkkäinen ja Jussi Onnismaa.

STOry julkaisu: Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Teos koostuu artikkeleista, jotka ovat saaneet alkunsa STOryn järjestämässä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Artikkelit tarjoavat erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia työnohjaajakoulutuksien ja työnohjauksen rikastamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää julkaisusta ja tilaa.
 

STOry Vuosikokous 2017

Aika: lauantai 18.3.2017
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tutustu kokouspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.
 

Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan

Suomen Työnohjaajat ry:n ammattilehden Osviitan toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ja editoivan toimittajan lisäksi 4–6 hallituksen nimeämää toimituskunnan jäsentä. He ovat yhdistykseen kuuluvia työnohjaajia. Toimituskunnan jäsenet edustavat monipuolista työnohjaukseen liittyvää asiantuntemusta. Tehtävän kannalta on eduksi, jos toimituskunnan jäsenellä on kokemusta lehden toimittamisesta.

Tehtävät:

 • Osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun
 • Kirjoittaa juttuja ja tekee haastatteluja
 • Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia 
 • Hankkii lehtipalautetta laajasti lukijakunnalta toimituskunnan käyttöön
 • Osallistuu aktiivisesti lehden jatkuvaan kehittämiseen toimituskunnassa
 • Osallistuu 4–6 kertaa vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin

Arvostamme osaamista, jota jäsenelle on kertynyt laaja-alaisesta ja edelleen aktiivisesta työnohjauskokemuksesta suomalaisessa työelämässä tai työelämän tutkimuksesta.

Toimituskunnan jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Toimikausia voi olla peräkkäin useita.

Toimituskunnan jäsenen tehtävä on STOryn vapaaehtoistyötä. Toimituskuntatyöstä maksetaan 100 €/lehti ja matkakulut korvataan yhdistyksen kuluohjeistuksen mukaan.

Hakemus

Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä lyhyesti, miksi haet aktiiviseksi Osviitan toimituskunnan jäseneksi. Kerro myös näkemyksistäsi, millaisia lukijoiden tarpeita Osviitan sisällön tulisi sinun mielestäsi palvella.

Lähetä hakemuksesi 21.10. mennessä osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Viestin aihekentään ”Osviitan toimituskunta”.

(Julkaistu 7.10.2016)

Tervetuloa keskustelemaan STOryn koulutussuosituksista ja niiden päivittämisestä

Aika       6.2.2017 kello 17.00 – 20.00
Paikka    Helsingissä, paikka ilmoitetaan myöhemmin

STOryn hallitus on nimennyt työryhmän päivittämään nykyiset koulutussuositukset, jotka on laadittu vuonna 2009.

Koulutussuositustyöryhmään kuuluvat:

 • Kati Kärkkäinen, sosiaalipsykologi, työnohjaajakouluttaja
 • Lassi Pruuki, työnohjaajakouluttaja, Dialogic Oy
 • Liisa Valve-Mäntylä, työnohjaaja ja kouluttaja
 • Markku Tynkkynen, STOryn puheenjohtaja
 • Tuula Penttilä, STOryn toiminnanjohtaja

Työryhmä kutsuu työnohjaajia kouluttavien tahojen edustajia ja muita työnohjaajakoulutuksesta kiinnostuneita yhteiseen Foorumiin keskustelemaan STOryn koulutussuosituksista. Tästä linkistä pääset lukemaan voimassa olevat koulutussuositukset

Ilmoittaudu Foorumiin 31.10. mennessä STOryn kotisivujen Tapahtumakalenterista. Voit mielellään jakaa tietoa tapaamisesta lähettämällä tämän kutsun ja linkin ilmoittautumisesta eteenpäin. 

(Julkaistu 23.9.2016)

STOryn uuden jäsenlajit: Opiskelija- ja Seniorijäsen

Vuosikokous 2016 päätti kahdesta uudesta henkilöjäsenlajista opiskelija- ja seniorijäsenyydestä. 

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa yhdistyksen suositusten mukaista työnohjaajakoulutusta. Opiskelijajäsenyys on määräaikainen koulutuksen ajan, enimmillään kolme vuotta. Opiskelijajäsentä ei voida valita hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Valmistuttuaan opiskelija voi hakea varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen varsinainen jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi sinä vuonna, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Seniorijäseneksi ei tarvitse siis erikseen hakea, kunhan syntymävuosi on merkittynä jäsenrekisteriin.

Lue lisää STOryn henkilöjäsenyydestä

(Julkaistu 21.3.2016)

Tervetuloa STOryn uusille kotisivuille

Olemme iloisia voidessamme esitellä STOryn uuden ilmeen ja uudistuneet kotisivut. Täältä löyttyy tietoa sekä Työnohjauksesta että yhdistyksestä.

Sivut ovat jatkuvan kehityksen alla ja otamme mielellään vastaan palautetta. Anna palautetta -lomakkeelle pääsee sivun oikeasta ylälaidasta.

Jäsensivustolle pääsy on sallittu vain STOryn jäsenille. Kirjautuminen tapahtuu sivun oikeasta ylälaidasta. Kaikille jäsenille lähetetään sähköpostitse ohjeet ensimmäiseen kirjautumiseen. HUOM! Mikäli et ole saanut sähköpostia ja olet tarkistanut roskapostin, ole yhteydessä toimistoon.

(Julkaistu 2.3.2016)