Etusivu/ Yhdistys/ Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tältä sivustolta löydän STOryn ajankohtaiset kuulumiset

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on   3.2.2022
STOryn hallitus pyytää esityksiä Ammattieettisen neuvottelukunnan AENK jäseniksi kaudelle 2022-2024
STOryn toimisto lomailee
Nyt voit kysyä AENK:lta anonyymisti
Osviitalle uusia tekijöitä
STOryn ylimääräinen vuosikokous
STOryn pj erosi tehtävästään kesken kauden
Työnohjauskonferenssi 2020 peruttu
STOryn vuosikokous 28.3. etäyhteyksin
STOry Vuosikokous 2020
Kutsu kouluttajafoorumiin 30.10.2019
STOry Vuosikokous 2019
Työnohjauksen Ammattieettiseen neuvottelukuntaan AENK haetaan uusia jäseniä kaudelle 2019-2021
Uudistuneen Osviitta-lehden toimituskuntaan haetaan uusia jäseniä
Heli Koppelo Osviitan päätoimittajaksi
Maria-Elisa Kuusisto on yhdistyksen uusi puheenjohtaja
Koulutuksen suosituksen mukaisuuden voi tarkastuttaa nyt ennalta
Vuosikokouksessa 9.3.2018 valitaan uusi puheenjohtaja
STOry:n koulutussuositus on päivitetty
STOry julkaisu: Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus
STOry Vuosikokous 2017
Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan
Foorumi STOryn koulutussuositusten päivittämisestä 6.2.2017​
STOryn uuden jäsenlajit: Opiskelija- ja Seniorijäsen
Tervetuloa STOryn uusille kotisivuille

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 28.4.2021.

AENK:lle voi lähettää kysymyksiä, jotka se käsittelee aina luottamuksellisesti. Neuvottelukunta vastaa suoraan kysyjälle. (Neuvottelukunta nostaa keskusteluun työnohjauksen eettisiä teemoja esim. Osviitta-lehdessä, yhdistyksen nettisivuilla ja tapahtumissa kuten konferensseissa. Osa näistä avauksista pohjautuu neuvottelukunnalle tulleisiin kysymyksiin, ja silloin tarkastelun taso on yleisempi ja anonyymi.)

Kysymykset neuvottelukunnalle voi lähettää STOryn toiminnanjohtajan kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen AENK:n tapaamista.

Ammattieettisen neuvottelukunnan (AENK) tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia. 

AENK:n tehtävänä on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja linjauksia sekä tukea työnohjaajaa työssään ja ottaa kantaa ammattieettisiin kysymyksiin, kirkastaa työnohjauksen perustehtävää ja myös vahvistaa työnohjausta ammattina. 

AENK:n jäsenet 2022-2024 ovat: Arja Koski, Aila Niemelä, Riitta Pihlajamäki, Lassi Pruuki, Marianne Tensing ja Markku Tynkkynen.
(päivitetty 15.12.21)

STOryn hallitus pyytää esityksiä Ammattieettisen neuvottelukunnan AENK jäseniksi kaudelle 2022-2024

Ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

Neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä, ja sen toimintakausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta kokoontuu 2-6 kertaa vuodessa.

AENKn jäseniltä edellytetään:

 • Jatkuvaa työnohjaajana toimimista ja monipuolista käytännön kokemusta työnohjauksesta.
 • Vahvaa työnohjauksen osaamista sekä työnohjaajakoulutuksen tuntemusta.
 • Ammattieettinen asiantuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Hallitus kutsuu jäsenet neuvottelukuntaan, kuusi jäsentä kerrallaan. Jäsenten riittävän erilaiset työnohjauksen teoreettiset taustat huomioidaan ryhmän kokoamisessa. Hallitus voi halutessaan myös kutsua hakumenettelyn ulkopuolelta sopiviksi katsomiaan henkilöitä neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan jäsenyys on STOryn luottamustehtävä. Neuvottelukunnan jäsenelle korvataan matkakulut STOryn kuluohjeistuksen mukaan

Ehdota jäsentä:

Odotamme napakkaa ehdotusta perusteluineen, miksi esitetty henkilö hyvä kandidaatti aktiiviseksi AENKn jäseneksi.  Ehdokkaalta tulee olla suostumus esitykseen. Voit ehdottaa mielellään myös itseäsi.

Lähetä ehdotuksesi ma 20.9.2021 mennessä STOryn hallituksen käsiteltäväksi osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekentään ”AENK haku 2021”. 
(Päivitetty 23.8.)

STOryn toimisto lomailee

STOryn toimisto on kiinni viikot 27 - 31 ja aukeaa jälleen ma 9.8.

Nyt voit kysyä AENK:lta anonyymisti

Työnohjaajan on tärkeää säilyttää kysyvä ote omaan tekemiseen. Kysyminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, tiedetään STOryn ammattieettisessä neuvottelukunnassa.

Ammattieettinen neuvottelukunta on tarkoitettu peilailupaikaksi yhtä lailla työnohjaajille, ohjattaville kuin työnohjauksen tilaajillekin. 

Neuvottelukunta tekee kokeilun ja on järjestänyt mahdollisuuden kysyä eettisistä teemoista nimettömästi. Webropol-alustalla voit tarjoilla anonyymisti sinua pohdituttavan etiikkateeman neuvottelukunnan kommentoitavaksi.Kysely on auki 16.10.2020 asti.

Tästä pääset kirjoittamaan kysymyksesi AENK:lle

Neuvottelukunta koostaa kysymyksistä ja vastauksista artikkelin Osviittaan.

Osviitalle uusia tekijöitä

Osviitta on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä työnohjauksen ammattilehti. Se tukee työnohjaajia heidän ammattitaidossaan, lisää ymmärrystä työnohjauksesta ja työelämästä. Osviitta on STOryn jäsenlehti, jota voi myös tilata. Sen painos on noin 2 500 kpl.

Osviitan tekemisestä vastaavat päätoimittajan ja editoivan toimittajan/toimitussihteerin lisäksi 4–6 toimituskunnan jäsentä.

Haemme nyt päätoimittajaa, editoivaa toimittajaa ja täydennystä toimituskuntaan.

Lue lisää tehtävistä ja hakemisesta

STOryn ylimääräinen vuosikokous 2.9.

Aika        keskiviikko 2.9.2020 kello 15.00 alkaen
Paikka    etäyhteyksin, linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Näitä ovat muun muassa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 

STOryn sääntöjen mukaan opiskelijajäsentä ei voida valita hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta vuosikokouksessa.

Ilmoittaudu tapahtumakalenterista.

STOryn pj erosi tehtävästään kesken kauden

Suomen työnohjaajat ry:n, STOryn puheenjohtaja Maria-Elisa Kuusisto lähetti 24.4.2020 sähköpostitse eroilmoituksen yhdistyksen hallituksen varsinaisille ja varajäsenille: ”Eroan tällä ilmoituksella 24.4.2020 Suomen työnohjaajien yhdistyksen puheenjohtajan toimesta. Koen, että minulla ei ole enää tämän enempää annettavaa tälle yhdistykselle”

Varapuheenjohtaja Satu Öystilä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, kunnes uusi puheenjohtaja valitaan. Yhdistyksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous. 

Ylimääräinen vuosikokous järjestetään niin pian kuin se on mahdollista.

STOry jatkaa edelleen merkityksellistä työtään suomalaisen työnohjauksen puolestapuhujana, työelämäkehittäjänä ja jäsentensä ammatillisena voimavarana.
(julkaistu 27.4.2020)

Työnohjauskonferenssi 2020 peruttu

STOryn hallitus joutui tekemään ikävän päätöksen ja perui kesäkuuksi suunnitellun Työnohjauskonferenssin 2020 koronaviruspandemian vuoksi. 

Olimme innoissamme kokonaisuudesta, joka Haikkoon oli tulossa, mutta tässä tilanteessa tämä on ainoa vastuullinen ratkaisu.

Konferenssityöryhmä aloittaa vielä tällä viikolla uuden konferenssin suunnittelun; milloin, missä ja minkälaisella ohjelmalla. Katseet tulevaisuuteen suunnattuna, luottavaisin mielin.
(julkaistu 30.3.2020)

STOryn vuosikokous 28.3. etäyhteyksin

Koronaviruspandemian vuoksi STOryn vuosikokouspäivää ei voida järjestää suunnitellusti. 

Jotta yhdistyksen hallinto ja talous pystytään turvaamaan, STOryn hallitus on päättänyt järjestää vuosikokouksen poikkeuksellisesti etäyhteyksin.

Vuosikokouksessa päätetään vain yhdistyksen hallinnon jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömät asiat, joita ovat:

 • yhdnykyinen hallitus jatkaa ylimenokauden, kunnes vuosikokous voidaan turvallisesti kutsua koolle
 • jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
 • hallitus kutsuu ylimääräisen vuosikokouksen koolle välittömästi, kun se on turvallista. Tässä ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään kaikki sääntömääräiset vuosikokouksen asiat.

Etävuosikokous järjestetään alkuperäisen vuosikokouksen aikaan

Aika          lauantaina 28.3.2020 kello 12.45 alkaen
Paikka      linkki etäosallistumiseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille

Ilmoittautumiset tapahtumakalenterista tai tästä linkistä viimeistään to 26.3., että ehdimme lähettää ilmoittautuneille kokouslinkin.

Ilmoittaudu etävuosikokoukseen, vaikka olisit jo aiemmin ilmoittautunut vuosikokouspäivään!

STOry Vuosikokous 2020

Aika: lauantai 28.3.2020
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tutustu kokouspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Kutsu kouluttajafoorumiin 30.10.2019

Koulutatko työnohjaajaopiskelijoita tai kiinnostavatko työnohjaajakoulutusten kysymykset muuten? STOry järjestää kouluttajafoorumin, johon olet tervetullut dialogiin ja samalla verkostoitumaan.

Aika               keskiviikkona 30.10. klo 17.00-19.30
Paikka           Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

STOry kutsui ensimmäisen kerran kouluttajatahot kouluttajafoorumiin vuonna 2017, jolloin koulutussuositustyöryhmä kaipasi vuoropuhelua koulutussuosituksen päivitysprosessiin. Silloisten keskustelujen pohjalta jäi itämään idea tulevistakin tapaamisista.

Nyt on aika kutsua yhdistyksen aktiivitoimijat ja kouluttajat koolle vaihtamaan ajatuksia koulutuskentästä – onhan STOryn tärkeänä tavoitteena työnohjauksen laadun vahvistaminen. Toivomme, että myös kouluttajista olisi antoisaa tavata toisiaan ja reflektoida ajankohtaisia aiheita.

Mitä sinä ajattelet? Ovatko tällaiset kokoontumiset hyödyllisiä? Jos kyllä, niin olisi tärkeää kuulla ajatuksiasi siitä, mitä kouluttajien kokoontumisilta yleisesti odotat. Vastaamalla pystyt vaikuttamaan lokakuisen tilaisuuden sisältöihin.

Foorumia järjestävälle työryhmälle - Päivi Kupias, Lassi Pruuki, Kimmo Tapiala, Kati Kärkkäinen, Maria-Elisa Kuusisto ja Tuula Penttilä - pääset anonyymisti kertomaan ennen kouluttajafoorumia ajatuksiasi tästä linkistä – ja mietteet ovat lämpimästi tervetulleita, vaikka et lokakuussa paikalle pääsisikään. Kysely on auki 30. syyskuuta asti.

Ilmoittaudu mukaan kouluttajafoorumiin täältä.Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

STOry Vuosikokous 2019

Aika: lauantai 23.3.2017
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tutustu kokouspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Työnohjauksen Ammattieettiseen neuvottelukuntaan AENK haetaan uusia jäseniä kaudelle 2019-2021

Ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien ja -ohjattavien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä, kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

Neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä, ja sen toimintakausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta kokoontuu 2-6 kertaa vuodessa.

AENKn jäseniltä edellytetään jatkuvaa työnohjaajana toimimista ja vahvaa käytännön kokemusta työnohjauksesta. Monipuolinen kokemus työnohjaajana toimimisesta, vahva työnohjauksen osaaminen, työnohjaajien kouluttaminen ja ammattieettinen asiantuntemus luetaan hakijalle eduksi.  

Hallitus nimeää jäsenet neuvottelukuntaan, kuusi jäsentä kerrallaan. Jäsenten riittävän erilaiset työnohjauksen teoreettiset taustat huomioidaan ryhmän kokoamisessa. Hallitus voi halutessaan myös kutsua hakumenettelyn ulkopuolelta sopiviksi katsomiaan henkilöitä neuvottelukuntaan.

Toimituskunnan jäsenyys on STOryn luottamustehtävä. Neuvottelukunnan jäsenelle korvataan matkakulut STOryn kuluohjeistuksen mukaan

Hakemus:
Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä, miksi haet aktiiviseksi AENKn jäseneksi. 

Lähetä hakemuksesi su 30.9.2018 mennessä STOryn hallituksen käsiteltäväksi osoitteeseeninfo@suomentyonohjaajat.fi"> info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekentään ”AENK haku 2018”.
(julkaistu 3.9.2018)

Uudistuneen Osviitta-lehden toimituskuntaan haetaan uusia jäseniä

Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan kaudelle 2019-2020 

Suomen työnohjaajat ry:n ammattilehden Osviitan toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ja editoivan toimittajan lisäksi 4–6 STOryn hallituksen nimeämää toimituskunnan jäsentä. Toimituskunnan jäsenet ovat yhdistykseen kuuluvia työnohjaajia, ja he edustavat monipuolista työnohjaukseen liittyvää asiantuntemusta. Tehtävän kannalta on eduksi, jos toimituskunnan jäsenellä on kokemusta lehden toimittamisesta.

Tehtävät:

 • Osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun.
 • Kirjoittaa juttuja ja tekee haastatteluja.
 • Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia.
 • Hankkii lehtipalautetta laajasti lukijakunnalta toimituskunnan käyttöön.
 • Osallistuu aktiivisesti lehden jatkuvaan kehittämiseen toimituskunnassa.
 • Osallistuu 4–6 kertaa vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin.

Arvostamme osaamista, jota jäsenelle on kertynyt aktiivisesta työnohjauskokemuksesta suomalaisessa työelämässä tai työelämän tutkimuksesta.

Toimituskunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausia voi olla peräkkäin useita.

Toimituskunnan jäsenen tehtävä on STOryn vapaaehtoistyötä. Toimituskuntatyöstä maksetaan 100 euroa/ilmestynyt lehti. Lisäksi matkakulut korvataan yhdistyksen kuluohjeistuksen mukaan.

Hakemus:
Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä lyhyesti, miksi haet aktiiviseksi Osviitan toimituskunnan jäseneksi. Kerro myös näkemyksistäsi, millaisia lukijoiden tarpeita Osviitan sisällön tulisi sinun mielestäsi palvella. Arvostamme myös mahdollisia juttunäytteitä.

Lähetä lyhyet hakemukset su 30.9. mennessä STOryn hallituksen ja Osviitan päätoimittajan käsiteltäväksi osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekentään ”Osviitan toimituskunta”.

Lisätietoja antaa päätoimittaja Heli Koppelo, paatoimittaja.osviitta@suomentyonohjaajat.fi
(julkaistu 3.9.2018)

Heli Koppelo Osviitan päätoimittajaksi

FM Heli Koppelo on valittu Osviitan uudeksi päätoimittajaksi. Hän on työskennellyt lähes 20 vuotta media- ja kustannusalalla eri tehtävissä muun muassa toimittajana, editorina ja päätoimittajana. Hän on myös Mindfulness-ohjaaja CFM ja sertifioitu uracoach. Heli kuvailee itseään tavoiteorientoituneeksi, energiseksi ja luovaksi kehittäjätyypiksi sekä ikuiseksi opiskelijaksi. 
(julkaistu 25.6.2018)

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on Maria-Elisa Kuusisto

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 9.3.2018 vuosikokouksessa Tikkurilassa Maria-Elisa Kuusisto. Maria-Elisa Kuusiston esittelyn voi lukea alla olevasta kappaleesta. 

Koulutusohjelmien tarkastusmahdollisuus

Työnohjaajakoulutusten järjestäjille tarjotaan mahdollisuus tarkastuttaa koulutusohjelmansa suosituksen mukaisuus. 1.8.2018 ja sen jälkeen alkavien koulutusten tulee vastata yhdistyksen päivitettyä koulutussuositusta. Tarkastusta varten tulee täyttää ennakkotarkastuslomake ja toimittaa se täytettynä yhdistyksen hallituksen käsittelyyn.

Vuosikokous 2018

Aika       9.3.2018
Paikka    Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2 Vantaa
Ohjelma
               16:00-16:30 Kahvi
               16:30-19:00 Vuosikokous
               19:00-21:00 Salaattibuffet viinillä

STOry:n uusi koulutussuositus

Suomen työnohjaajat ry:n hallitus on hyväksynyt 8.11.2017 kokouksessaan työnohjauksen koulutussuosituksen oppilaitosten ja muiden työnohjaajakouluttajien käyttöön. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja nykyhetkeen päivitetty koulutussuositus, joka rakentuu vuoden 2009 suosituksen pohjalle. Työnohjaajakoulutukseen ei tehty mitään merkittävää rakenteellista muutosta. Se on entiseen tapaan laajuudeltaan 60 opintopistettä, 2-3 lukuvuotta kestävä sisällöllisesti ja ajallisesti yhtenäinen pedagoginen kokonaisuus. Koulutussuositus määrittelee työnohjaajakoulutuksen rakenteeseen ja sisältöihin liittyviä käytäntöjä.

1.8.2018 tai sen jälkeen alkavien koulutusten tulisi vastata uutta koulutussuositusta.

Tutustu tästä koulutussuositukseen
 

STOry julkaisu: Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Teos koostuu artikkeleista, jotka ovat saaneet alkunsa STOryn järjestämässä työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa. Artikkelit tarjoavat erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia työnohjaajakoulutuksien ja työnohjauksen rikastamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää julkaisusta ja tilaa.
 

STOry Vuosikokous 2017

Aika: lauantai 18.3.2017
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Tutustu kokouspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.
 

Osviitta hakee jäsenistöstä täydennystä toimituskuntaan

Suomen Työnohjaajat ry:n ammattilehden Osviitan toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ja editoivan toimittajan lisäksi 4–6 hallituksen nimeämää toimituskunnan jäsentä. He ovat yhdistykseen kuuluvia työnohjaajia. Toimituskunnan jäsenet edustavat monipuolista työnohjaukseen liittyvää asiantuntemusta. Tehtävän kannalta on eduksi, jos toimituskunnan jäsenellä on kokemusta lehden toimittamisesta.

Tehtävät:

 • Osallistuu aktiivisesti lehden koko toimitusprosessiin: ideointiin, juttujen tilaamiseen kirjoittajilta, tekstien editointiin sekä oikolukuun
 • Kirjoittaa juttuja ja tekee haastatteluja
 • Hankkii mahdollisuuksien mukaan ilmoituksia 
 • Hankkii lehtipalautetta laajasti lukijakunnalta toimituskunnan käyttöön
 • Osallistuu aktiivisesti lehden jatkuvaan kehittämiseen toimituskunnassa
 • Osallistuu 4–6 kertaa vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin

Arvostamme osaamista, jota jäsenelle on kertynyt laaja-alaisesta ja edelleen aktiivisesta työnohjauskokemuksesta suomalaisessa työelämässä tai työelämän tutkimuksesta.

Toimituskunnan jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Toimikausia voi olla peräkkäin useita.

Toimituskunnan jäsenen tehtävä on STOryn vapaaehtoistyötä. Toimituskuntatyöstä maksetaan 100 €/lehti ja matkakulut korvataan yhdistyksen kuluohjeistuksen mukaan.

Hakemus

Odotamme sinulta napakkaa hakemusta. Perustele siinä lyhyesti, miksi haet aktiiviseksi Osviitan toimituskunnan jäseneksi. Kerro myös näkemyksistäsi, millaisia lukijoiden tarpeita Osviitan sisällön tulisi sinun mielestäsi palvella.

Lähetä hakemuksesi 21.10. mennessä osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Viestin aihekentään ”Osviitan toimituskunta”.

(Julkaistu 7.10.2016)

Tervetuloa keskustelemaan STOryn koulutussuosituksista ja niiden päivittämisestä

Aika       6.2.2017 kello 17.00 – 20.00
Paikka    Helsingissä, paikka ilmoitetaan myöhemmin

STOryn hallitus on nimennyt työryhmän päivittämään nykyiset koulutussuositukset, jotka on laadittu vuonna 2009.

Koulutussuositustyöryhmään kuuluvat:

 • Kati Kärkkäinen, sosiaalipsykologi, työnohjaajakouluttaja
 • Lassi Pruuki, työnohjaajakouluttaja, Dialogic Oy
 • Liisa Valve-Mäntylä, työnohjaaja ja kouluttaja
 • Markku Tynkkynen, STOryn puheenjohtaja
 • Tuula Penttilä, STOryn toiminnanjohtaja

Työryhmä kutsuu työnohjaajia kouluttavien tahojen edustajia ja muita työnohjaajakoulutuksesta kiinnostuneita yhteiseen Foorumiin keskustelemaan STOryn koulutussuosituksista. Tästä linkistä pääset lukemaan voimassa olevat koulutussuositukset

Ilmoittaudu Foorumiin 31.10. mennessä STOryn kotisivujen Tapahtumakalenterista. Voit mielellään jakaa tietoa tapaamisesta lähettämällä tämän kutsun ja linkin ilmoittautumisesta eteenpäin. 

(Julkaistu 23.9.2016)

STOryn uuden jäsenlajit: Opiskelija- ja Seniorijäsen

Vuosikokous 2016 päätti kahdesta uudesta henkilöjäsenlajista opiskelija- ja seniorijäsenyydestä. 

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa yhdistyksen suositusten mukaista työnohjaajakoulutusta. Opiskelijajäsenyys on määräaikainen koulutuksen ajan, enimmillään kolme vuotta. Opiskelijajäsentä ei voida valita hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Valmistuttuaan opiskelija voi hakea varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen varsinainen jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi sinä vuonna, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Seniorijäseneksi ei tarvitse siis erikseen hakea, kunhan syntymävuosi on merkittynä jäsenrekisteriin.

Lue lisää STOryn henkilöjäsenyydestä

(Julkaistu 21.3.2016)

Tervetuloa STOryn uusille kotisivuille

Olemme iloisia voidessamme esitellä STOryn uuden ilmeen ja uudistuneet kotisivut. Täältä löyttyy tietoa sekä Työnohjauksesta että yhdistyksestä.

Sivut ovat jatkuvan kehityksen alla ja otamme mielellään vastaan palautetta. Anna palautetta -lomakkeelle pääsee sivun oikeasta ylälaidasta.

Jäsensivustolle pääsy on sallittu vain STOryn jäsenille. Kirjautuminen tapahtuu sivun oikeasta ylälaidasta. Kaikille jäsenille lähetetään sähköpostitse ohjeet ensimmäiseen kirjautumiseen. HUOM! Mikäli et ole saanut sähköpostia ja olet tarkistanut roskapostin, ole yhteydessä toimistoon.

(Julkaistu 2.3.2016)

STOryn toimisto lomailee

 
  STOryn toimisto on kiinni viikot 27 - 31 ja aukeaa jälleen ma 9.8.