Konferenssin yhteiset osat ja luennoitsijat

Risto Puutio

Risto Puutio: Työnohjaus tutun ja tuntemattoman rajalla

Lähtökohta:
Työnohjauksen jo monisukupolvisen historian kannattimina ovat olleet tietyt ohjaukselliset ja eettiset periaatteet, joiden myötä työnohjaajien koulutus ja ammatillinen ohjaustoiminta on vakiinnuttanut paikkansa Suomalaisessa työelämässä. Myös työnohjaajien ja työnohjaajakouluttajien järjestäytyminen (STOry) sekä työnohjauksesta tehty tutkimustyö ovat edistäneet toiminnan ammattimaistumista ja erottumista omana professionaan.

2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä olemme jo todistaneet työelämän muuttumista. Sitä ovat tuottaneet digitalisoituminen, työn tietointensiivisyyden ja muutosvauhdin lisääntyminen, organisaatioiden, yhteiskunnan moniarvoistuminen sekä globaalit kriisit (esim. pandemia ja ilmastomuutos). Työelämän muutos on tuottanut seurauksenaan mm. työn rajojen hämärtymistä ja lisääntyvää vaadetta jatkuvasta sopeutumisesta ja uuden oppimisesta. Työssä jaksamisen kysymykset ovat nousseet yleisiksi keskusteluaiheiksi. Myös uudet organisoitumisen ja työelämäsuhteiden muodot ovat tulleet mahdollisiksi. Tutun rinnalle on tullut runsaasti tuntematonta.

Tämä kaikki merkitsee monia kysymyksiä työnohjaajille. On kysyttävä:

 1. Mikä työnohjauksessa on sukupolvelta toiselle kestävää perustaa?
 2. Kuinka työnohjaajina hahmotamme muutoksessa olevaa työelämää ja mitä työelämämuutos merkitsee työnohjaksen periaatteiden noudattamisen ja käytäntöjen kannalta?
 3. Kuinka osaamme kuvitella tulevaa; ohjaustyömme periaatteita ja käytäntöjä sekä muovata omaa identiteettiämme työnohjaajina?

Esityksen tarkoitus:
Esityksen tarkoituksena on sanoittaa ja kuvittaa edellä kuvattua kolmea ydinkysymystä. Esitys tarjoaa aineksia keskusteluihin siitä, kuinka säilyttää työnohjauksessa olennainen ja kuinka tunnistaa muutoksen mahdollisuuksia ja toteuttamisen tapoja. Esityksen on tarkoitus palvella konferenssissa konkareiden ja noviisien yhteistä identiteettipuhetta työnohjaajina.

Esittäjä:
Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja Risto Puutio on toiminut yli 30 vuotta työelämäkysymysten parissa. Hän on tutkinut konsultatiivisen työn vuorovaikutusta ja on tällä hetkellä mukana etätyönohjausta tutkivassa hankkeessa Jyväskylän yliopistossa. Hän on julkaissut tekstejä systeemisestä tavasta hahmottaa ohjauksellista työtä. Risto Puutio on Metanoia Instituutin kouluttajayhteisön jäsen. Työnohjaajana häntä ei lakkaa kiinnostamasta yksilön mielen, ihmisten välisten suhteiden ja yhteisöllisten rakenteiden yhteenkietoutuneisuus.

Emilia Elisabet Lahti: Lämmin sisu työnohjauksessa: Avaimet sydämen rohkeuteen ja elämänvoiman vaalimiseen

Elämme modernin historian murrosta, jonka keskellä sisukkaimmatkin meistä saattavat kokea pelkoa ja väsymystä. Oman energian, sisäisen voiman ja ajattelun kirkkauden johtaminen ovat perustavaa laatua olevia avaimia niin työn laadun kuin oman henkisen jaksamisen kannalta. Onneksemme ne ovat kaikki taitoja eivät taikaa ja niiden kehittämiseen on valmiudet ihan jokaisella. Elisabetin luento antaa tieteeseen ja kokemukseen perustuvia työkaluja, jotka synnyttävät voimaa, uskoa ja toimintaa—tavalla, joka pitää meidät yhteydessä itseemme ja toisiimme. Se on kutsu ja hetki työnohjaajille vapauttaa lisääntyvässä määrin omaa luovuuttaan, ajatteluaan ja elämänvoimaa, että he voivat ohjata toisia tuolla samalla polulla.

Mitä voit odottaa

 1. Työnohjauskonferenssin osallistujat saavat mm. aivotutkimuksen ja evoluutiopsykologian kautta ymmärryksen oman mielensä toiminnasta ja siitä, miksi haastavat ajat ovat henkisesti niin vaativia ja miten voimme navigoida niitä kestävimmin ns. lämpimästä eli rakentavasta sisusta käsin. Tämä(kään) ei ole tiedetiukkaa luennointia vaan huumorilla höystettyä eletystä elämästä kumpuavaa jakamista, jonka ytimessä on innostaa ja luoda uskoa huomiseen!
 2. Tutkimme eletyn elämän tarinoiden kautta mm. ultrajuoksua vertauskuvana sille kestävyydelle, mitä ihmiselämän eläminen ja oman työuran löytäminen ja kulkeminen vaatii. Mm: ”Ylämäet kävellään ettei tapella painovoimaa vastaan,” ”ei ole liian pitkiä matkoja – on vain liian kireitä aikatauluja” ja ”mitä ultrajuoksu opettaa elämänvoiman jaottelusta ja mahdottomalta tuntuvan tekemisestä.”
 3. Luomme inhimillisen tilan, jossa opimme yhdessä, mutta samalla astumme ulos arjelle tyypillisen suorittamisen autopilotista ja kohti oman ihmiskokemuksemme viisasta ja uteliasta kohtaamista. Yhteinen hetki on mahdollisuus pysähtyä, vastaanottaa ja tarkastella omaa ajattelua tavalla, jonka kautta luontainen sisumme ja omasta jaksamisesta huolehtiminen nousevat etualalle.

Emilia Elisabet Lahti (TkT) on kansainvälinen tietokirjailija, puhuja ja “sisutohtori,” joka on tutkinut sisäisiä voimavaroja äärimmäisten vastoinkäymisten tilanteissa ja eletyn elämän arvaamattomassa maailmassa. Hänen Aalto yliopistoon sisusta tekemänsä väitöskirja alleviivaa sisun kehittämisen tärkeyttä rakentavana voimana eli ns. lämpimänä sisuna, joka ei riko vaan synnyttää yhteyttä, viisautta, ja itsetuntemusta. Tutkimuksensa osana hän mm. juoksi ja pyöräili 2400 km Uuden-Seelannin halki sekä opiskeli Kiinassa kamppailulajeja. Elisabetin päämääränä synnyttää hetkiä, joissa tiedon, tarinoiden ja inhimillisen lämmön kautta avautuu mahdollisuus kiinnittyä meissä kussakin jo asuvaan viisauteen, vahvuuteen ja rohkeuteen arjessa.

Mitä tulevaisuuden työnohjaus on parhaimmillaan ja miten se raamitetaan?

STOryssa on käynnistynyt pitkäkestoinen työnohjauskäsitteen uudelleentutkistelu ja raamittelutyö. Nopeat muutokset työelämässä ja sen tarpeissa ovat nostattaneet esiin tarpeen kirkastaa työnohjauksen ydintä ja mahdollisesti päivittää työnohjauksen käsitteitä ja raamituksia. STOrylla on keskeinen rooli siinä, miten työnohjaus Suomessa ymmärretään, miten siitä viestitään, miten se kilpailutetaan, mitä edellytetään työnohjaajakoulutuksilta.

Keskustelemassa

 • Päivi Kupias KM, ohjaustyötä tekevien valmentaja, työnohjaaja (STOry), toto, koulutustyönohjaaja, coach (PCC) ja tietokirjailija.
 • Marika Salo työnohjausopiskelija, koordinaattori, yhteisövalmentaja, yrittäjä, sertifioitu MCID Professional Coach sekä sertifioitu Tiimiakatemia Team Coach ja
 • Markku Rimpelä strategiajohtaja Hämeenlinnan kaupunki, työnohjaaja (STOry)

Mukana keskustelussa juontajat Riitta Malkamäki ja Lorenz Backman.

Elina Hiltunen: Megatrendit ja työelämän tulevaisuus

Miten tulevaisuuden työnteko muuttuu? Viekö teknologia esimerkiksi tekoäly, robotiikka ja automaatio meiltä kaikki työt vai onko tulevaisuuden työelämässä myös paikka ihmiselle? Entä mitä uusia ammatteja  megatrendit tuovat tullessaan? 

Mitä taitoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä?

Käsiteltävät asiat:

 • Maailman muutos ja miten se vaikuttaa työelämän muutokseen?
 • Uusia ammatteja ja nousevia aloja?
 • Mitä taitoja tarvitsemme tulevaisuuden työelämässä?

Elina Hiltunen on futuristi, kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Elinan väitöskirjan (2010) aihe oli ”Weak signals in organizational future learning”. Parhaillaan hän tekee toista väitöskirjaansa Maanpuolustuskorkeakouluun aiheesta science fictionin käyttö puolustusorganisaation ennakoinnissa.

Elina on kirjoittanut useita kirjoja, joista viisi käsittelee tulevaisuutta: ennakoinnin menetelmiä, tulevaisuuden teknologiaa, kuluttajatrendejä, megatrendejä ja Suomen tulevaisuuksia.

Elina on listattu maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon Forbesissa.