Konferenssin pääpuhujat

Risto Puutio

Risto Puutio: Työnohjaus tutun ja tuntemattoman rajalla

Lähtökohta:
Työnohjauksen jo monisukupolvisen historian kannattimina ovat olleet tietyt ohjaukselliset ja eettiset periaatteet, joiden myötä työnohjaajien koulutus ja ammatillinen ohjaustoiminta on vakiinnuttanut paikkansa Suomalaisessa työelämässä. Myös työnohjaajien ja työnohjaajakouluttajien järjestäytyminen (STOry) sekä työnohjauksesta tehty tutkimustyö ovat edistäneet toiminnan ammattimaistumista ja erottumista omana professionaan.

2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä olemme jo todistaneet työelämän muuttumista. Sitä ovat tuottaneet digitalisoituminen, työn tietointensiivisyyden ja muutosvauhdin lisääntyminen, organisaatioiden, yhteiskunnan moniarvoistuminen sekä globaalit kriisit (esim. pandemia ja ilmastomuutos). Työelämän muutos on tuottanut seurauksenaan mm. työn rajojen hämärtymistä ja lisääntyvää vaadetta jatkuvasta sopeutumisesta ja uuden oppimisesta. Työssä jaksamisen kysymykset ovat nousseet yleisiksi keskusteluaiheiksi. Myös uudet organisoitumisen ja työelämäsuhteiden muodot ovat tulleet mahdollisiksi. Tutun rinnalle on tullut runsaasti tuntematonta.

Tämä kaikki merkitsee monia kysymyksiä työnohjaajille. On kysyttävä:

  1. Mikä työnohjauksessa on sukupolvelta toiselle kestävää perustaa?
  2. Kuinka työnohjaajina hahmotamme muutoksessa olevaa työelämää ja mitä työelämämuutos merkitsee työnohjaksen periaatteiden noudattamisen ja käytäntöjen kannalta?
  3. Kuinka osaamme kuvitella tulevaa; ohjaustyömme periaatteita ja käytäntöjä sekä muovata omaa identiteettiämme työnohjaajina?

Esityksen tarkoitus:
Esityksen tarkoituksena on sanoittaa ja kuvittaa edellä kuvattua kolmea ydinkysymystä. Esitys tarjoaa aineksia keskusteluihin siitä, kuinka säilyttää työnohjauksessa olennainen ja kuinka tunnistaa muutoksen mahdollisuuksia ja toteuttamisen tapoja. Esityksen on tarkoitus palvella konferenssissa konkareiden ja noviisien yhteistä identiteettipuhetta työnohjaajina.

Esittäjä:
Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, organisaatioanalyytikko, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja Risto Puutio on toiminut yli 30 vuotta työelämäkysymysten parissa. Hän on tutkinut konsultatiivisen työn vuorovaikutusta ja on tällä hetkellä mukana etätyönohjausta tutkivassa hankkeessa Jyväskylän yliopistossa. Hän on julkaissut tekstejä systeemisestä tavasta hahmottaa ohjauksellista työtä. Risto Puutio on Metanoia Instituutin kouluttajayhteisön jäsen. Työnohjaajana häntä ei lakkaa kiinnostamasta yksilön mielen, ihmisten välisten suhteiden ja yhteisöllisten rakenteiden yhteenkietoutuneisuus.

Elina Hiltunen: Megatrendit ja työelämän tulevaisuus

Miten tulevaisuuden työnteko muuttuu? Viekö teknologia esimerkiksi tekoäly, robotiikka ja automaatio meiltä kaikki työt vai onko tulevaisuuden työelämässä myös paikka ihmiselle? Entä mitä uusia ammatteja  megatrendit tuovat tullessaan? 

Mitä taitoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä?

Käsiteltävät asiat:

  • Maailman muutos ja miten se vaikuttaa työelämän muutokseen?
  • Uusia ammatteja ja nousevia aloja?
  • Mitä taitoja tarvitsemme tulevaisuuden työelämässä?

Elina Hiltunen on futuristi, kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Elinan väitöskirjan (2010) aihe oli ”Weak signals in organizational future learning”. Parhaillaan hän tekee toista väitöskirjaansa Maanpuolustuskorkeakouluun aiheesta science fictionin käyttö puolustusorganisaation ennakoinnissa.

Elina on kirjoittanut useita kirjoja, joista viisi käsittelee tulevaisuutta: ennakoinnin menetelmiä, tulevaisuuden teknologiaa, kuluttajatrendejä, megatrendejä ja Suomen tulevaisuuksia.

Elina on listattu maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon Forbesissa.