Tiedote - - Muokattu

STOryn hallitus pyytää esityksiä Ammattieettisen neuvottelukunnan AENK jäseniksi kaudelle 2022-2024

Teksti ja kuvat

STOry

Ammattieettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia työnohjaajien, ohjattavien ja työnohjauksen tilaajien kanavana käsitellä työnohjaukseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä kuten työnohjauksen laatua ja sisältöä, työnohjaajan toimintaa, työnohjauskäytäntöjä ja työnohjauksen tutkimusetiikasta nousevia näkökulmia.

Neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä, ja sen toimintakausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta kokoontuu 2-6 kertaa vuodessa.

AENKn jäseniltä edellytetään:

  • Jatkuvaa työnohjaajana toimimista ja monipuolista käytännön kokemusta työnohjauksesta.
  • Vahvaa työnohjauksen osaamista sekä työnohjaajakoulutuksen tuntemusta.
  • Ammattieettinen asiantuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Hallitus kutsuu jäsenet neuvottelukuntaan, kuusi jäsentä kerrallaan. Jäsenten riittävän erilaiset työnohjauksen teoreettiset taustat huomioidaan ryhmän kokoamisessa. Hallitus voi halutessaan myös kutsua hakumenettelyn ulkopuolelta sopiviksi katsomiaan henkilöitä neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan jäsenyys on STOryn luottamustehtävä. Neuvottelukunnan jäsenelle korvataan matkakulut STOryn kuluohjeistuksen mukaan

Ehdota jäsentä:

Odotamme napakkaa ehdotusta perusteluineen, miksi esitetty henkilö hyvä kandidaatti aktiiviseksi AENKn jäseneksi.  Ehdokkaalta tulee olla suostumus esitykseen. Voit ehdottaa mielellään myös itseäsi.

Lähetä ehdotuksesi ma 20.9.2021 mennessä STOryn hallituksen käsiteltäväksi osoitteeseen info@suomentyonohjaajat.fi. Kirjoita viestin aihekentään ”AENK haku 2021”. 
(Päivitetty 23.8.)