Blogi - - Muokattu

Homma hanskassa – jokainen voi oppia johtamaan itseään

Itsensä johtaminen on tietoista toimintaa tavoitteiden suuntaisesti. Minkä olen huomannut toimivan itsensä johtamisessa sekä tutkimustiedon että esihenkilönä ja työnohjaajana tekemieni havaintojen pohjalta?

Teksti:

Johanna Käsnänen

Itsensä johtaminen ei riipu vain omista kyvyistä. Myös organisaatio voi tukea sitä, kun hyväksyy inhimillisen tiedonkäsittelyn rajoitukset, selkiyttää tavoitteita, lisää toiminnanohjausta helpottavia vihjeitä ja välineitä sekä tarjoaa resursseja.

Myös voimauttava ja jaettu johtajuus tukee yksilön itsensä johtamista.  

Useimpia kuitenkin kiinnostaa se, mitä itse voi tehdä johtaakseen itseään paremmin.

Tässä vinkkejä:

Tarkastele tehtäviäsi

Hahmota ja selkiytä ydintehtäväsi. Muotoile työtehtävät mielekkäiksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi. Karsi kohtuuttomat ja järjettömät tehtävät pois. Rajaa aika, jonka käytät oheistehtäviin.

Hyväksy se, että älyllinen kapasiteettisisi on rajallinen

Hyödynnä älyllistä kapasiteettiasi järkevällä tavalla. Älä multitaskaa, eli perhostele huomiotasi jatkuvasti tehtävästä toiseen.  

Ennakoi tilanteita, aseta tavoitteita, porrasta isommat tavoitteet pienemmiksi välitavoitteiksi, suunnittele toimintaasi ja toteuta joustavasti.

Havainnoi ja arvioi toimintaasi ja sen tuloksellisuutta. Hyödynnä esimerkiksi tarkistuslistoja, muistilistoja, kirjoitettuja toimintasuunnitelmia, kalenteria ja muistutuksia.

Tule tietoiseksi siitä, milloin on hyvä antaa mennä mielen ja päätöksenteonautomaattiohjauksella ja milloin on tarpeen ottaa manuaaliohjaus käyttöön.

Minimoi päätöksenteko- ja valintatilanteet ennakoinnilla, valmistelulla ja rutiineilla.

Rakenna vahvoja rutiineja. Mitä tärkeämpi asia ja mitä useammin se toistuu, sitä enemmän kannattaa käyttää energiaa hyvien rutiinien vakiinnuttamiseen.

Tarkista työympäristö ja välineet

Valitse ja rakenna työympäristösi mahdollisimman hyväksi työskentelyyn. Varaa työskentelyvälineet saataville. Korvaa toimimattomat tai muuten kehnot välineet toimivammilla.

Sulje, peitä tai vie pois välineet, jotka saavat huomiosi pois tehtävästä. Sulje pois häiritsevät ärsykkeet, kuten tehtävään kuulumaton puheääni.

Joskus on kuitenkin parempi lisätä neutraaleja ärsykkeitä, esimerkiksi musiikkia tai kiikkerä tuoli alle, jos huomaat mielesi herkästi harhautuvan sivuun tehtävästä.

Huomaa vireystila ja palautumisen tarve

Rytmitä tekemistä siten, että riittävä vireystila pysyy yllä. Opi tunnistamaan vireystilan vaihtelua ja hyödynnä sinulle parhaita hetkiä tärkeimpiin asioihin.

Kiinnitä huomiota palautumiseen. Varaa riittävästi aikaa nukkumiseen.

Liiku. Syö terveellisesti ja säännöllisesti. Vietä aikaa sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Opi uutta vapaa-ajalla. Puuhaile mukavien asioiden parissa. Älä tee töitä rajattomasti.

Harjoittele yhteistyötaitoja ja jämäkkyyttä

Harjoittele ilmaisemaan itseäsi selkeästi, perustelemaan näkemyksiäsi,

kuuntelemaan ja neuvottelemaan. Ole kohtelias ja ystävällinen, vaikka et olisikaan töissä ystäviä hakemassa.  

Kirjoittaja on johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja, terveyspsykologian erikoispsykologi.